Home

Belte i buss

Ny belte i buss kampanje. De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Men ting er i endring. Færre unge mener nå det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen Her finner du digitalt materiell til bruk i Belte i buss-kampanjen. Last ned det dere måtte ønske av materiell, og bruk det i busser, på egne nettsider eller i sosiale medier. Problemer med nedlastingen? Høyreklikk på vedlegget (kontroll-klikk på Mac), og velg lagre linken som eller liknende. 7 av 10 tror det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert. 7 av 10 vet ikke hva gebyret er for å glemme beltet i busser med belte. 1 av 10 tror at man ikke kan få gebyr Uten bilbelte har du ingenting som fanger deg opp og holder deg på plass i stolen hvis uhellet skulle være ute. Pass på at bilbeltet sitter tett inntil kroppen, og at hoftedelen av beltet ligger over hoftene og at skulderdelen ikke ligger for langt ut mot skulder/arm. Bruker du ikke setebelte i buss og blir kontrollert, er gebyret for ikke å bruke belte 1500 kroner, skriver vegvesenet i en pressemelding. Få bruker belte. Tall fra vegvesenet viser at kun 69 prosent oppgir at de bruker belte i buss, mot 73 prosent på samme tid i fjor

Belte i buss - Nettbus

Digitalt materiell Statens vegvese

Bruk belte i buss. 3. februar 2011 kl I buss skal passasjerene informeres (mens bussen er i bevegelse), enten ved at bussjåføren informere om plikten, eller ved hjelp av audiovisuelle midler eller ved hjelp av skilt eller lignende. (Dette står i forskrift om bruk av bilbelte § 1, fjerde ledd c). Ifølge nasjonale kjøretøyforskrifter skal busser av klasse II og klasse III ha setebelte. Klasse I, som omtales som en bybuss, er fritatt i lovverket for sikkerhetsbelte i setene. I klasse II, forstad-/langrutebuss, kan 45 prosent av bussens kapasitet stå lovlig uten belte, mens resten som sitter må benytte belte for egen og andres sikkerhet

MÅ HA BELTE: Bussene som kjører utenfor byen er utstyrt med sikkerhetsbelte. Sitter du i et sete med belte uten å benytte deg av det, kan det vente en bot på 1.500 kroner. Foto: NTB SCANPIX Vis mer Nå får du 1.500 kroner i bot om du dropper belte Nå øker Statens vegvesen fokuset på bruk av belte i buss ytterligere I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen, oppga i fjor 73 prosent at de bruker belte i buss. I år svarte 69 prosent det samme - Belte i buss er bra, men hvor er logikken når det er mange stående passasjerer? Kampanjen som tar sikte på å få flere busspassasjerer til å bruke sikkerhetsbelte, vekker reaksjoner blant BTs lesere. Jon Molnes, som er avdelingsdirektør for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, svarer på kritikken

Ikke belte i alle busser Det finnes forskjellige busstyper, og ikke alle har krav til belte. Det gjelder busser med ståplasser, og som er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og. Har du ikkje belte på, kan du få gebyr på 1500 kr. Spørsmål og svar om belte i buss . Kvifor er det ikkje setebelte i alle bussar? Det finst tre bussklassar i Noreg og EU-området. Ifølgje nasjonale køyretøyforskrifter skal bussar av klasse 2 og 3 ha setebelte. Skyss nyttar ein kombinasjon av bussklasse 1 og 2 i bussdrifta i Hordaland At man da i buss ikke sikres på samme måte er ganske uforståelig. Dette spesielt når det i tillegg gjelder barn. Svein Eggesvik mener imidlertid at det er helt trygt uten belte i bussene da de kjører i begrenset hastighet. Ja, selv i byen varierer det mellom 30 og 50 km/time Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker.-Dette er en positiv utvikling, men vi har fortsatt en vei å gå. Folk er flinke til å bruke belte i bil og vi ønsker at de skal ta med seg den gode vanen når de kjører buss Dropper du beltet på bussen? Da risikerer du 1.500 kroner i gebyr. Altfor mange lar være å bruke belte på bussen, mener Vegvesenet. Nå starter de storaksjon mot bussens beltesyndere

Det er påbudt med belte i buss - nå blir det kontroll over

Bilbelte er et beltesystem for fastspenning av fører og passasjerer i bil, som skal hindre skade eller redusere skadeomfang ved trafikkuhell. Setebeltet er laget av spesialvevet tekstilmateriale som gir en elastisk nedbremsing når det er i bruk. Etter en kraftig uttøyning vil elastisiteten være borte, og eventuell gjenbruk er farlig. Da skal beltet skiftes BELTEPLIKT: Det er belteplikt på de fleste busser. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Vis mer 1500 kr i bot hvis du ikke bruker belte i bussen: Nå har vegvesenet skrevet ut de første. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen. I en fersk spørreundersøkelse svarer 74 prosent at de «i stor grad» bruker belte i buss. Det er en tilbakegang fra i fjor vår, når 81 prosent oppga at de «i stor grad» brukte belte i buss

I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr Belte i buss. Bilbelteløftet. 2. desember 2015 · Mye å tenke på før jul? Minn vennene dine på å huske belte - også i buss! Relaterte videoer. 0:41. Fest noen du er glad i. Bilbelteløftet. 150 k visninger · 11. mars 2019. Slik buss kan være både vanlig (singel) og leddbuss. Klasse 2 busser, av og til kalt forstadsbusser, er busser som hovedsakelig er innrettet med sitteplasser, konstruert for å ta med stående passasjerer i midtgang og/eller i et område som ikke er større enn det som er avsatt i to dobbeltseter På busser i Hedmark henger det oppslag laget av Statens vegvesen der det står at det er påbudt å bruke belte når dette er montert, og at det kan koste deg 1.500 kroner om du glemmer det. Sånne oppslag henger også på bybussene, der det er mange ståplasser

på buss. — Det er for dumt å kreve sikkerhetsbelter. Det er jo lov å stå på bussen! Og selvfølgelig er det ingen belte for de stående. Dette er barnehagestaten Norge på sitt beste, skriver en av de mange som har engasjert seg. — Ta en kontroll på linje 10 i ettermiddagsrushet. Der står folk som sild i tønne Husk beltet - også i bussen: • Beltet redder liv - hver dag. Det er like viktig med belte i buss som i bil. • Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre i bussen om det skulle skje en ulykke. • Nesten alle bruker belte i bil. Ta med deg den gode vanen over i bussen Belte i buss kampanjen er i gang over hele landet. Vi ønsker derfor å minne på om bruk av belte - også i bussen: • Beltet redder liv - hver dag. Det er like viktig med belte i buss som i bil. Ta med deg den gode vanen over i busse Kun 36 prosent av de som kjører buss med belte, bruker beltet. Til sammenlikning er det 97 prosent som oppgir at de bruker belte i bilen, viser en fersk undersøkelse fra Statens vegvesen. - Like viktig. I 2013 ble tre drept, åtte hardt skadd og 45 lettere skadd i forbindelse med bussulykker

Husk belte - både i bil og buss Statens vegvese

 1. — Skadepotensialet i buss er enormt om det skulle skje en ulykke. I en kollisjon er det sterke krefter som blir satt i sving. Beltet holder passasjerene på plass i setet. Det kan redde liv, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen. Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte
 2. Ofte buss, sjelden belte I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk
 3. Ofte buss, sjelden belte. I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte
 4. Belte i buss kan redde liv Foreløpige tall viser at tre personer ble hardt skadd i bussulykker i 2018, og at 40 personer fikk lettere skader. Siden 2012 har 18 personer mistet livet i bussulykker.
 5. Andelen som bruker belte i buss øker. De fleste er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert. - Dette er en positiv tendens. Mer informasjon, kontroller i buss og risikoen for gebyr bidrar til å øke bruken. Vi har heldigvis få ulykker i buss, men skadepotensialet er stort om noe skulle skje, sier Lutnæs

Bare 42 prosent bruker belte ombord i buss, på tross av at det er påbudt med belte i buss om det er montert. 22 prosent sier de bruker belte i meget stor grad, mens bare 19 prosent bruker det i stor grad, viser en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen Bare 42 prosent bruker sikkerhetsbelte om bord i buss. Belte redder liv og er påbudt å bruke. Statens vegvesen og NHO Transport tar nå et krafttak for å få beltebruken i busser opp. En egen kampanje rettet mot passasjerene gjennomføres nå på en rekke ekspress- og flybusser over hele landet Busser med ståplasser er typisk busser som kjører i byen i lavere hastigheter. Å krasje i 50 km/t er som å falle i fritt fall i 10 meter. Erstattningene i Norge er åndssvakt lave. Hvordan tør folk? Blir du invalid får du småpenger. Jeg blir mektig provosert over at busser i byene kan kjøre uten belte og at beltene er i dårlig stand Bruk belte i buss. February 3, 2011 at 11:59 PM Public. I buss skal passasjerene informeres (mens bussen er i bevegelse), enten ved at bussjåføren informere om plikten, eller ved hjelp av audiovisuelle midler eller ved hjelp av skilt eller lignende

Alle hadde belte på. Ein del mørketal. Ho meiner at bodskapen om å feste belte, også i bussen, er blitt kjent blant folk og tilbakemeldingar viser at fleire fester belte når dei tar buss.-Det er fortsatt for mange som ikkje festar belte sjølv om dei har moglegheita Ser i nyhetene at svært mange i disse dager blir tatt for å ikke bruke belte i buss og får 1500 kr i gebyr. Det jeg ikke helt klarer å forstå er hvordan kontrollørene faktisk klarer å ta disse i og med at det ikke er noe påbud om bruk av belte når kjøretøyet står stille? Klippet fra lovdata: Påbu.. Sitter du uten belte i buss kan du skade deg selv og andre i bussen, sier Høistad. - Gebyr er et virkemiddel for å vise alvoret av å ikke bruke belte. Bilbelter redder liv, og vi vil at det skal bli like naturlig å bruke det i bussen som i bilen, sier avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen

Setebelte på buss - Nå blir det kontrolle

Det sier Ivar Ringen i Trygg Trafikk til P4. Tre personer døde da en buss kjørte inn i en bergvegg på E6 i Namsskogan i Nord-Trøndelag i går. Årsaken til bussulykken er ennå ikke kjent, men flere av passasjerene skal ha blitt slengt ut av bussen. Det er påbudt å ha på bilbelte når du sitter i en buss i Norge, og Ringen ber nå folk følge dette I bussen oppgir 7 av 10 at de i stor grad bruker belte i buss når de har det tilgjengelig. I bilen bruker så godt som alle belte. - Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. I bilen er det få, om noen i det hele tatt, som føler seg rare eller litt dumme når de fester beltet Økt sosial aksept for å bruke belte i buss De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Men ting er i endring Husk beltet - også i bussen: • Beltet redder liv - hver dag. Det er like viktig med belte i buss som i bil. • Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre i bussen om det skulle skje en ulykke. • Nesten alle bruker belte i bil. Ta med deg den gode vanen over i bussen

Belte er livsviktig - også i buss - Nor-Way Bussekspres

Husk beltet - også i bussen: • Beltet redder liv - hver dag. Det er like viktig med belte i buss som i bil. • Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre i bussen om det skulle skje en ulykke. • Nesten alle bruker belte i bil. Ta med deg den gode vanen over i bussen. • Det er påbudt å bruke belte. Belte i buss. Lover beltekontroll på busser fra torsdag. Til toppen Adresse: Lillestrømveien 671, 1912 Enebakk. Kontortid 09-15 (man-fre) Telefon: 64 92 37 00; Epost; Ansvarlig redaktør: Gunnleik Seierstad, mob 918 28 112; Medierådgiver annonser: Jan Erik Almark, mob 909 95 155 Nå bruker åtte av ti belter i buss på landevei, opplyser Elvevoll. Dette basert på en undersøkelse gjort av vegvesenet, hvor de har spurt buss-passasjerene hvem som bruker belte. Likevel jobber man aktivt for å få flere til å bruke, spesielt i Nordland Det var busser i klasse 3 (som bare har sitteplasser og belte til alle sitteplassene) og klasse 2 (som har belte til alle sine sitteplasser, men også godkjente ståplasser) som ble kontrollert. Passasjerene er pålagt å feste beltet dersom de sitter på en sitteplass med belte

Om beltekampanje | Statens vegvesen

Den bussen kjører E6 innover mot byen. Nedover Okstadbakken. Der er det tre felt, og det går i 80-90 km/t. Enn om vi krasjer i denne farta, tenkte jeg. Hvorfor innbiller vi oss at det ikke er så viktig å bruke belte når vi sitter i en buss? Som om det ikke er så farlig å bråstoppe når kjøretøyet er større og frakter flere folk Beltepåbudet er idiotisk så lenge alle busser ikke har krav om belter OG at det er ståplasser. Mange bybusser i Trondheim har ikke belter i det hele tatt, selv om de kan kjøre i 70+ og alle bussene har ståplasser og i rushen så er de pakket fulle. 1 Siter; Del dette innlegget Kun 69 prosent oppgir nå at de bruker belte i buss, mot 73 prosent i samme periode i fjor. Samtidig er beltebruken enda lavere blant passasjerene i alderen 16 til 29 år Fra nå får du bot for ikke å bruke belte i buss. Det er slutt på muntlige advarsler og formaninger. Fra nå av vil Statens vegvesen skrive ut bøter til busspassasjerer som ikke bruker.

Sikkerhetsbelte - Wikipedi

Buss: På tide med skikkelige belter. Belte i buss. Inger-Johanne Berger. Publisert: 09.04.2017 15.06.20. Oppdatert: 09.04.2017 16.51.07. Det er på tide at vi får skikkelige bilbelter i bussen. NÅ er det «for det meste» kun et magebelte. Vi må få det lik de vi har i bilen. Skulder og mage Belte i buss-kampanjene startet i 2015, og inngår som en av de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene. De årlige kampanjene har bidratt sterkt til å øke kunnskapen og bevisstheten om at det er påbudt å feste beltet - også om bord på en buss. Undersøkelser viser at det er økt sosial aksept for å bruke belte i buss

9 av 10 bruker belte i buss - itromso

 1. Under fjorårets kontroller kontrollerte Statens vegvesen 1087 busser med totalt 18.782 passasjerer. 705 passasjerer satt usikret. Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker. - Dette er en positiv utvikling, men vi har fortsatt en vei å gå
 2. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk. -Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser
 3. Ikke belter i alle busser. Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Busstyper uten krav til belte og med ståplasser, er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og påstigninger. Regelverket er likt i hele Europa
 4. Bare halvparten bruker belte i buss, risikerer 1500 kr i bot Du kan få kutt i forskringsutbetalingen hvis du dropper beltet i bussen - Dette gjelder så langt personbiler
 5. Flest yngre dropper belte. I aldersgruppen 16-29 år er beltebruken enda lavere enn i befolkningen generelt, viser en spørreundersøkelse utført for Statens vegvesen. En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i.
 6. I såkalt klasse 1-busser, som bare brukes i ruter med fartsgrense under 70 km/t, er det ikke krav om belter. Argumentet for å droppe belte i bybusser er å spare tid ved på- og avstigning. Fylkeskommunen forsvarte kjøpet av belteløse busser med at det var lov
Belte i buss

Bruk belte i buss Faceboo

- Buss er en «frisone» - Det er like viktig å bruke belte i buss som i bil. Selv om nesten alle bruker belte i bilen, er det mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen. Vi mener derfor det er behov for å gjøre busspassasjerene mer bevisste på hvor viktig det er å bruke belte, sier Jon Molnes i Statens vegvesen Belter i alle busser Hedmark Trafikk ser på beltebruken som et viktig trafikksikkerhetstiltak og denne våren har alle skolebussene i Hamar-området fått setebelter. - Jeg har kjørt buss siden 1997 og i de første årene var ikke belte vanlig Ta med de gode vanene inn i bussen. Førstekonsulent i Statens vegvesen region midt, Annette Henden, forteller at 98 prosent av dem som sitter i bil bruker belte. Hun synes det er rart at folk ikke tar med seg de gode vanene til bussen. - Det vi ønsker er at alle skal bruke belte i buss Belte i buss kan redde liv. Foreløpige tall viser at tre personer ble hardt skadd i bussulykker i 2018, og at 40 personer fikk lettere skader. Siden 2012 har 18 personer mistet livet i bussulykker, og 35 har fått alvorlige skader. - Å bruke belte i buss er en livredder

Barn i buss • Trygg Trafik

Kolliderer du uten belte i bussen, kan konsekvensene bli svært alvorlige Det er heldigvis få bussulykker, men hvis du sitter usikret og det skjer en ulykke kan det få store konsekvenser Under fjorårets kontroller kontrollerte Statens vegvesen 1087 busser med totalt 18 782 passasjerer. 705 passasjerer satt usikret. Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker. Flere har i tillegg forstått at ikke å bruke belte utgjør er sikkerhetsrisiko Overvektige krever setebelte-forlengere i buss. Rune Glørstad (44) veide 228 kilo og fikk ikke på seg setebeltene i bussene. Nå foreslår både han og Jørgen Foss (26) at bussene tilbyr belte. For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I («bybuss»), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder: a)Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende. Så var det dette med bybuss da..denne såkalte M3 klasse 1. Ja det er slik at i disse klasse 1 bussene er det ikke krav om bruk av belte

48 prosent oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss der det er montert belte. (44 prosent i 2015) Til sammenlikning er det nær 100 prosent som oppgir at de bruker belte i personbil På bussen ut av Bodø sentrum møter Avisa Nordland Mariell Graarud og Silje Eliassen på 19 år. Venninnene fra Træna og Nesøya sier de alltid bruker belte når det er tilgjengelig. Selv har Eliassen blitt kontrollert av Statens vegvesen en gang, men da fantes det ikke belter i bussen. - Det ga ikke helt mening, smiler hun Belte i buss: - Foreldre veit ikkje kva borna går til. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. 290.000 koronakroner til sårbare eldre i Bjørnafjorden, men Frp meiner dei burde ha fått meir. Damelaget må venta, men heldigvis kan ungjentene på laget spela juniorhandball Men jeg håper vi har vært med på å påvirke flere til å bruke belte også i buss, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen. Finstad og kollegene har kontrollert 91 busser med til sammen 1.295 passasjerer. Av disse hadde 302 passasjer unnlatt å bruke belte. Totalt ble 91 sjåfører kontrollert. Kun én av disse brukte ikke belte - Bruk belte i bussen. Aksjon Beltehelt er i gang for å øke bruk av setebelte i skolebussen. Glen Widing. Publisert: 11.10.2017 06.00.00. Oppdatert: 10.10.2017 13.55.18. I fjor ble det påbudt å bruke setebelter i buss som har disse monter. Nå går Ruter og Akershus fylkeskommune til belteaksjon med egne superhelter på laget

Vegvesenet mener alt for få bruker belte i bussen, bare 36 prosent av passasjerene bruker belte Bussen vil i morgen bli teknisk undersøkt, og politiet har satt i gang avhør av aktuelle vitner. Likevel ønsker Ringen å minne alle på hvor livsnødvendig det kan være å ha på seg belte i. Fra nå av vil du få bot om du ikke bruker sikkerhetsbelte på bussen. - Glemmer du beltet kan det koste deg 1.500 kroner. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. 16.300 passasjerer på bussen ble sjekket i vinter. Hver fjerde passasjer satt uten belte. Statens vegvesen er bekymret. - Det kan bli stor skade om en buss havner i en.

Bruk belte i bussen. Det er mange år siden det ble påbudt å bruke sikkerhetsbelte i bil. Nå har det også i de siste ti år kommet store puter som blir blåst opp på alle kanter av bilens kupé hvis det blir en kollisjon Sammenlignet med kontrollene som ble gjort i mars har Statens vegvesen kontrollert over 3000 flere passasjerer denne gangen. - Belte i buss er et av våre innsatsområde når det gjelder trafikksikkerhet, og vi har derfor hatt større oppmerksomhet rundt kontroll av belte i buss denne gangen, sier Trine Villanger som er kampanjeansvarlig i Statens vegvesen Region vest Hugs belte - også i bussen. Det er påbod om å bruke belte der det er montert. Å gløyme det kan koste deg 1 500 kroner. It is compulsory to fasten the seat belt when seated. Foto: Massimo Leardini Forgetting to obey this rule could cost you 1 500 kroner in fines 97% bruker belte i bil, men tallene fra Statens Vegvesens undersøkelser er elendige mht beltebruk i buss - kun 36% bruker belte. Hvorfor? Kan vi få til en økt bevissthet og en holdningsendring? Det er like farlig å la være å bruke beltet i buss som i bil, og langt flere andre passasjerer kan bli skadet i buss av en løs passasjer Kun 11 prosent bruker belte. Både passasjerer og sjåfører i Ringerike scorer dårlig på bruk av setebelte i buss, viser en undersøkelse som ble offentliggjort i 2014. Buskerud fylkeskommune gjennomførte i samarbeid med Brakar, Nettbuss og Norgesbuss tellinger på totalt 64 avganger i Buskerud. Kun 11 prosent bruker belte i buss

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få. - Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Henden Seks mangla belte i buss Seks personar, ein sjåfør og fem yngre menn fekk 1500 kroner i gebyr for ikkje å bruka setebelte i buss. Andris Hamre. 20. april 2017 - 8:34 . Statens vegvesen gjennomførde ein kontroll på E39 ved Hjellemarka mellom klokka åtte og fjorten onsdag førmiddag Flere busspassasjerer bruker belte etter at Statens vegvesen startet kampanjen om beltebruk i buss i 2015 Bruk beltet også i bussen Statens vegvesen ønsker at belte i buss skal bli like naturlig som å bruke belte i bil. Passasjerer over 15 år er selv ansvarlige for å bruke beltet, og kan få bot for ikke å ha det på seg. Tommy Simon Norum 63 91 18 10 tommy@raumnes.n Slurver med buss-belte. Skrevet av: Gry Malin Myrland. Publisert 20. februar 2012. Bussjåførene i Cominor ber folk om å bli flinkere til å bruke belte.FOTO: JULIE MARIE MYRLAND SJØVEGAN: Bussjåførene i Cominor er fortvilte over at mange passasjerer ikke bruker sikkerhetsbelte når de tar bussen

Belte i buss: Nå får du 1

Skyss, ved Ingrid Dreyer (innfelt), seier at dei ønskjer informasjon om bussturen, og at dei beklagar om nokon har køyrd med ein buss på 600-linja som ikkje hadde setebelte. Foto: Arkiv/Skyss Manglande belte i buss: Skyss har ei forklarin Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker. Flere har i tillegg forstått at ikke å bruke belte utgjør er sikkerhetsrisiko. - Dette er en positiv utvikling, men vi har fortsatt en veg å gå. Folk er flinke til å bruke belte i bil og vi ønsker at de skal ta med seg den gode vanen. Noen busser er også registrert med ståplasser, samtidig som det er belter på sitteplassene. Disse reglene er like i hele Europa. Det er heldigvis få ulykker med buss, men de alvorligste hendelsene de senere år har vært knyttet til busser med belter og uten ståplasser Da Statens vegvesen kontrollerte beltebruken i buss i vinter, var det 22 prosent som ikke brukte belte. Gjentatte spørreundersøkelser gir likevel grunn til å tro at mørketallene er langt høyere. - I bilen bruker nesten alle belte, men det er mye som tyder på at de gode vanene ikke blir med over i bussen

1st name: all on people named Kristiane: songs, books

Færre bruker belte i buss - Vegvesenet varsler nye

Bussen er ein av dei største «frisonene» for beltebruk, og passasjerar utan belte opplysar ofte at ein gløymer dette. Det er difor naudsynt med ei påminning om at bilbelte skal nyttast - også i bussen. Det er påbode å nytte belte der dette er montert. Om du som passasjer gløymer det, kan det koste deg 1500 kroner. Kampanj Kan få bot uten belte i buss. Statens vegvesen opplever at mange dropper beltet i bussen. Nå ønsker de større fokus på sikkerheten. Dersom bruken av belte i buss ikke bedres, kan det ende opp med bøtelegging av passasjerer. Se innslaget fra sendingen her En av to i alderen 15-29 år tar daglig eller ukentlig buss med belte. Men til tross for tilgjengelig belte på hvert et sete, velger kun halvparten av de yngste å ta det i bruk.-Tradisjonelt har vi vært vant til at bussen er en slags «frisone» for beltebruk, men nå finnes det belter i stadig flere busser Dette skjedde etter at ny regel om belte i buss klasse 3 ble innført. Vegvesenet gikk høyt ut, lanserte filmen Barnekontrolløren, utstyrte busser med plakater, flyers og klistremerker og lot folk teste hvor tunge de ville bli i fart

- Belte i buss er bra, men hvor er logikken når det er

Statens vegvesen gjennomførte på fredag kontroll av bruk av belte i buss. Det var kontroll i Lakselv. Én av ti passasjerer i bussen brukte ikke belte og ble ilagt gebyr. Statens vegvesen synes det er positivt at 90 prosent av passasjerene brukte belte, melder vegvesenet på Twitter.com. Passasjerene i buss skal bruke belte der belter er montert Belte i buss kampanje; Uten belte i buss; Belte er livsviktig - også i buss; Belte i bussy; Dette er selvfølgelig et spørsmål om kostnader, men kan vi spare på sikkerheten i trafikken? Dette må jo også virke ganske forvirrende på barna at de settes i egne sikre barneseter i personbilen, og så blir de satt i en buss uten noe

Populært besøk på skolen - Buskerud fylkeskommuneGudbrandsdølen Dagningen - Storoffensiv mot

Nyleg blei 1.197 passasjerar i bussar på Vestlandet kontrollerte av Statens vegvesen. Kontrollørane sjekka beltebruk i 41 bussar, og 17 passasjerar brukte ikkje belte, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. - Tal viser at trenden går rett veg, og me kan sjå at mange fleire brukar belte i dag samanlikna med 2016, seier Anne Margrethe Bøe som er kampanjeansvarleg i Statens vegvesen. Da Statens vegvesen kjørte beltekontroller på busser for et år siden, reagerte mange på at man kan stå lovlig på bussen, og samtidig få bot for ikke å bruke belte om man sitter. Mange busser som brukes i bynære områder, er dessuten ikke utstyrt med belter, til tross for at de kjører på motorveien Også de som kjører buss hyppigst, det vil si tar buss med belte daglig/ukentlig sier de bruker belte oftere. 68 prosent sier de bruker belte i buss i svært eller ganske stor grad.Tilsvarende tall våren 2016 var 51 prosent, og våren 2015 44 prosent Og derfor går de denne uken ombord i busser for å informere passasjerene om hvor viktig det er å bruke belte. I tillegg til å informere, vil de registrere hvor mange passasjerer som har sikret seg med belte, og hvor mange som ikke gjør det. - Få vet hvor farlig det er at de andre på bussen ikke bruker belte

 • Dieffenbachia maculata.
 • How many chromosome in human body.
 • Fra sia ekke leik.
 • Feuerwerk wiener neustadt.
 • Verktøyoppheng garasje.
 • Olav rønhovde.
 • Doppler erlend loe utdrag.
 • Artrose og alkohol.
 • Tappa lusten synonym.
 • Endre størrelse på celler i excel.
 • Mest populære yrker i norge.
 • Bedeutung euphemismus.
 • Topographische karte europa.
 • Blå brygge hvasser.
 • Em i ungdomsbedrift 2017.
 • During i foten.
 • Anreise st barth.
 • Lord of the rings smaug.
 • Hvor mye kyllingfilet pr person.
 • Spesialpedagogikk videreutdanning.
 • Skatt på cfd handel.
 • Wd my passport wireless pro.
 • Hjelpemiddel sittepute.
 • Mister india meny.
 • Fotograf wolfsburg.
 • Normal levetid bildekk.
 • Nel avanza forum.
 • Pris på tear through.
 • Schielen behandeln.
 • Ormar i phuket.
 • Italienische männer.
 • Phantasialand tickets niederlande.
 • Techniker krankenkasse köln adresse krankmeldung.
 • Ostesuppe med oksefars.
 • Medellin cartel.
 • Bilder lårplastikk.
 • 767 zpo muster.
 • Fakta om gröna mamban.
 • Spring break norsk.
 • Wiki biogen.
 • Pfeiffersches drüsenfieber kinder ansteckend.