Home

Stortingsvalg 2001

Tabell 1 Stortingsvalet 2001. Personar med røysterett, godkjende røystgjevingar og valdeltaking i prosent. Stortingsvala 1945-2001; Tabell 2 Stortingsvalet 2001. Godkjende røyster, etter parti/valliste. Felleslister oppløyst. Stortingsvala 1957-2001; Tabell 3 Stortingsvalet 2001. Endring frå 1997 til 2001 i del av godkjende røyster, etter. Stortingsvalget 2001, etter valgdeltakelse og fylke..... 9 2. Stortingsvalget 2001. 1900-2001. Valgdeltakelse i prosent stortingsvalg og helt tilbake til 1927 for på finne en lavere valgdeltakelse. Som vanlig var valgdeltakelsen høyest i Akershus (79,1 prosent),. Siste målinger. Respons Analyse for Bergens Tidende (Bergen, stortingsvalg) 10. oktober 2020 Respons Analyse for Bergens Tidende (Bergen, kommunestyrevalg) 10. oktober 2020 Norfakta for Nationen og Klassekampen (hele landet, stortingsvalg) 10. oktober 2020 Opinion for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå (hele landet, stortingsvalg) 6. oktober 202 Stortingsvalget 2001 blev afholdt den 10. september 2001.. Jens Stoltenbergs første regering (Ap) gik af efter valget, og blev efterfulgt af Kjell Magne Bondeviks anden regering (KrF, V, H). Til sammen blev der afgivet 2.521.879 stemmer ved stortingsvalget i 2001. Partier med mere end 1.000 stemmer er listen i tabellen ovenfo

Stortingsvalget 2001 821 personer har forhåndstemt. Etter fire uker med forhåndstemming har 821 personer i Finnmark forhåndsstemt til stortingsvalget. Nyhetsarkiv valg 2001 Stortingsvalet 2001 hölls i Norge den 10 september 2001. Valresultat. Procentuell röstfördelning i Stortinget 2001: Arbeiderpartiet 24,3 %, Høyre 21,2 %, Fremskrittspartiet 16,4 %, Sosialistisk venstreparti 12,4 %, Senterpartiet 7,9 %, Kristelig folkeparti 6,4 %, Venstre 3,9 % och Rød Valgallianse 1,6 %. Mandatfördelning efter. Stortingsvalget 2001: Dårligste Ap-valg etter krigen. Jens Stoltenbergs første regjering ble ingen braksuksess, og valget etterpå ble Arbeiderpartiets dårligste etter krigen

Stortingsvalet , 2001 - SS

Hvert fjerde år er det stortingsvalg i Norge. Når er det stortingsvalg? Det er den sittende regjeringen som bestemmer datoen, og valgdagen er som regel andre mandag i september, hvert fjerde år. Siden 8. mai 2009 har by/-kommunestyret kunnet vedta om det skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen Ettersom §57 i Norges Grunnlov tilsier at: «Riket er inndelt i 19 valdistrikt.» så vil stortingsvalget 2021 bli gjennomført slik at de 19 fylkene som var fylkesinndelingen før regionreformen er valgdistriktene i stortingsvalget, dog med de endringer som kommer av overføringer av kommuner mellom fylkene. Fordelingen av mandater skal skje annethvert stortingsvalg

 1. 28. august 2001 - møte nr. 149 Vi valgte å ikke reise inn til Oslo for å se på valg-bodene, fordi vi ventet på noen og derfor ikke fikk planlagt turen slik vi hadde tenkt. Vedtak: Ved neste kommune-valg i 2003, skal vi sammen med RGAsker. Arbeidet må starte allerede januar 2003. 11. september 2001 - møte nr. 150 Alle var og stemte
 2. Tabeller over partienes prosentvise andel av stemmene ved stortingsvalgene siden 1882. Stortingsvalg Stortingsvalgenes historie Mandatfordeling på Stortinget 1882-1945 Mandatfordeling på Stortinget siden 1945
 3. Stortingsvalet 2001 var eit stortingsval som vart skipa til den 10. september 2001.I valet fekk dei borgarlege framgang.På venstresida gjekk Arbeidarpartiet attende, medan Sosialistisk Venstreparti gjorde eit godt val. Etter valet vart den andre Bondevikregjeringa skipa. Stoltenbergregjeringa gjekk av. . Stemmetal ved stortingsvalet 2001 etter part
 4. Her finner du resultatene fra alle valgkretsene under stortingsvalget
 5. I Norge har vi både stortingsvalg og lokalvalg. Det er stortingsvalg og lokalvalg hvert fjerde år, men ikke i samme år. Høsten 2019 er det lokalvalg og høsten 2021 er det stortingsvalg
 6. Summerer man partienes prosentmessige oppslutning for 2001-valget, kommer man til 101,7% om man bruker Kansas' tall og til 101,6% om man bruker dine. Tipper forklaringen ligger i at Kystpartiets stemmeandel allerede er inkludert i andelen til Andre - KPs 1,7% er med andre ord bokført to ganger i deres oppstillinger
 7. Sum forhåndsstemmer 2001: 1.925 Sum forhåndsstemmer 1997: 1.587 Stemmeberettige Levanger 2001: 12.816 Stemmeberettige Levanger 1997: 12.814 Valgdeltakelse Levanger 2001: 75,7% Valgdeltakelse Levanger 1997: 78,0% Stemmesteder 2001

I forkant av stortingsvalget 2001 ønsket Forskerforbundet å få satt innsatsen i forskning og høyere utdanning sterkere på den politiske dagsorden. 06.08.2001 Dette ble ytterligere aktualisert av tiltakene som ble foreslått i Stortingsmelding nr 27 (2000-01) Gjør din plikt - krev din rett som ble behandlet i Stortinget i juni 2001 2001: 2005: 2009: 2013: 2017: Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Kommunestyrevalg; Fylkestingsvalg; Stortingsvalg. Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg,.

pollofpolls.no - Valgresultat stortingsvalg 2001

 1. Stortingsvalg Slik var kaosvalget i 2001: Diskuterte ny regjering - så ble USA angrepet - Sentrums dødsfall blir smått i forhold, konstaterte Bondevik dagen etter valget
 2. Opptellingen er så å si ferdig, og her på kommunal-rapport.no har vi oppdatert valgstatistikkene med IBMs endelige tall - med sammenligninger tilbake til 1999 og 1997. Klikk her for å finne resultatene i din kommune
 3. 2001: Stortingsvalg. Den andre regjering ledet av Kjell Magne Bondevik ble utnevnt 19. oktober 2001. Den er utgått av Høyre, Kr.F. og Venstre, som samlet har 62 av Stortingets 165 representanter. Støttet av Fremskrittspartiet, med 26 representanter i Stortinget
 4. ister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater

Stortingsvalget 2001 - Wikipedia, den frie encyklopæd

Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013. Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 % av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 % Hun bor nå i Oslo men er vokst opp på et småbruk i Furnesåsen i Ringsaker. Hun har fortsatt deltidsbolig i Ringsaker - Jeg stiller som førstekandidat i Hedmark fordi jeg har lyst til å være ei tydelig stemme for Hedmark i ei stor grønn gruppe og sørge for at Hedmark blir godt ivaretatt i det grønne skiftet

Stortingsvalget 2001 - Alle artikler - NR

2001: Stortingsvalg. Den andre regjering ledet av Kjell Magne Bondevik ble utnevnt 19. oktober 2001. Den er utgått av Høyre, Kr.F. og Venstre, som samlet har 62 av Stortingets 165 representanter. Støttet av Fremskrittspartiet, med 26 representanter i Stortinget. smp-stories-bottom-widget This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in. Kåring av kandidater til distriktsmandatene ved stortingsvalg § 52 § 82 § 11-6: Fordeling av utjevningsmandatene ved stortingsvalg: Grunnloven § 59, valgloven § 55, 1.-2. ledd §§ 86-88 § 11-7: Kåring av kandidater til utjevningsmandater ved stortingsvalg § 55, 2. ledd § 89 § 11-8: Fullmakter til de valgte stortingsrepresentantene

Politikk > Stortingsvalg > Valgdeltakelse 1997-2017 > Din Region Modulen viser valgdeltakelsen ved stortingsvalg i årene 1997-2017 - i kommuner og regioner. Tabellene viser antall godkjente stemmer og valgdeltakelsen i prosent Stortinget (formelt Norges Storting) er Norges lovgivende nasjonalforsamling.Den har siden 2005 169 representanter, som velges fylkesvis i stortingsvalg hvert fjerde år. Forsamlingen ble etablert i 1814 gjennom Grunnloven som ble vedtatt av Riksforsamlingen.Da Norge senere samme år kom i personalunion med Sverige fortsatte Stortinget å møtes, om enn med mindre makt enn forsamlingen var. Stortingsvalg - Stange 1993-2005 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 2005 2001 1997 1993 2005 48,2 9,4 6,5 15,3 4,9 8,3 2,3 4,3 1,0 2001 40,6 13,9 10,4 9,6 8,9 7,0 5,0.

Stortingsvalet i Norge 2001 - Wikipedi

I 2001 stemte 26 % av førstegangsvelgere på Sosialistisk Venstreparti, og 6 % stemte på Rødt (RV) (Aardal et al. 2014). I 2013 fikk Sosialistisk Venstreparti 8 % og Rødt 1 % av stemmene fra førstegangsvelgerne, noe som viser at venstresiden har mistet sin tidligere sterke posisjon blant førstegangsvelgerne Dette datasettet blir ikke lengre oppdatert. Resultater fra stortingsvalg fra 2001 og til i dag. Godkjente stemmer, prosentvis,etter parti/valgliste og valgkrets. Kilde: SS Arbeiderpartiet mot dårligste stortingsvalg siden 1924. Mens velgerne flykter fra Arbeiderpartiet og Høyre, setter Senterpartiet ny rekord på TV 2s stortingsgallup i april

Stortingsvalg og valgkamp i over 100 år. Stortingsvalget 1915 Den røde bil på Hamar høsten 1915. Som et ledd i årets valgkamp hadde Arbeiderpartiets ungdomsforbund leid en rød bil som vel en måneds tid dro på agitasjonsturne på Østlandet. Flere partier tok i bruk virkemidler fra film- og reklamebransjen ved valget i 2001 2001 17 5 3 1 --413 11 -2 11 -3 1-- - - 2005 15 6 4 2 --312 11 -1 11 -3 1-- - - Partikode A/DNA Arbeiderpartiet/Det norske Arbeiderpartiet DNF Det Nye Folkepartiet H Høyre KrF Kristelig Forlkeparti Sp Senterpartiet SV Sosialistisk Venstreparti V Venstre RV Rød Valgallianse DLF Det liberale folkepartiet PP Pensjonistpartie

Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med med framtida. Bli me 2001 Stortingsvalg . ca. 509 000 (Posten) 2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg . ca. 249 000 (kommunen) 2005 Stortingsvalg . ca. 473 000 (kommunen) 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg . ca. 374 000 (kommunen) 2009 Stortingsvalg . ca. 654 000 (kommunen) 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg . ca. 545 000 (kommunen) 2013 Stortingsvalg . ca.

Stortingsvalget 1918 ble avholdt i Norge som direkte valg til det 65., 66., og 67. ordentlige Storting og første valgomgang ble avholdt 11. oktober 1915. ble avholdt i Norge 21. oktober 1918 som direkte valg til det 68., 69., og 70. ordentlige Storting.. Valgordning. Det ble avholdt ved flertallsvalg i enmannskretser, et valgsystem som ble endret ved valget i 1921, da forholdstallsvalg ble. høstens stortingsvalg. Refleksjoner over sammenhengen mellom økonomiske opp- og nedturer og stemmegivning Partnerforum, NHD 2. juni 2009 Bernt Aardal Institutt for samfunnsforskning. 2 Økonomisk stemmegivning 2001: 64 % av befolkningen ville ha begge dele Stortingsvalg 1949-2017 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 RV/Rødt 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 2, I. I lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven) gjøres følgende endring: § 33 andre ledd skal lyde: Stemmegivning for stemmemottaker etter § 32 bokstav a foregår enten på et postkontor, på en landpostrute eller på en institusjon eller i et egnet kommunalt lokale der statens postselskap har besluttet å motta forhåndsstemmer Stortingsvalg hvert eneste år. Du tror kanskje at det er fire år siden forrige stortingsvalg. Men da tar du feil, for Stortinget velges hvert eneste år. NY TID. Email: redaksjon@nytid.no Publisert: 13. september 2001. Forvirringen er først total i Ny Tids redaksjonslokaler. Det norske folket har akkurat gått til valgurnene og sagt sin mening

Personvalget ved stortingsvalg og kommunevalg : utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 23. april 1970 ; uredningen avgitt 12. april 1973 Navn: Valglovutvalget av 197 Minste oppslutning for å vinne mandat ved stortingsvalg Når det stunder til stortingsvalg, er mange opptatt av hvor stor eller rettere liten andel av stemmene partiene/listene må ha. Stortingsvalget 2001. Institutt for statsvitenskap Postboks 1097 Blindern, 0317 Osl Stortingsvalg - fylkesvis mandatfordeling 1981 - 2017 Fylke 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005-09 2013-17 Akershus 10 12 15 14 14 15 16 17 Aust-Agder 4 4 4 4 4 4 4 Variabel v062: Stortin2 Hvorfor stemte ikke v/stortingsvalg i 2001 Spørsmålstekst. Hva var årsaken til at du ikke stemte ved stortingsvalget i 2001 Publisert mandag 29. januar 2001 - 22:58. Også ved stortingsvalg skal velgerne kunne påvirke hvilke kandidater som velges inn for et parti ved å kunne kumulere personer de ønsker innvalgt

Variabel v053: Storting Stemte ved stortingsvalget i 2001 Spørsmålstekst. Stemte du ved stortingsvalget i 2001 Fra 2001─2005 var Foss finansminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Stortinget velger medlemmer til kollegiet hvert fjerde år, i etterkant av et stortingsvalg. Sammensetningen av kollegiet reflekterer den politiske sammensetningen på Stortinget,.

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg Ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller disse vilkårene, stemmerett: (NOU) fra 2001, skrev Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Dette på grunn av at Danmark, Finland og Sverige har innført tilsvarende regler for norske borgere i sine land. 313 000 i 2015 Valg i Norge: Folkeavstemninger i Norge, Lokalvalg i Norge, Stortingsvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, Stortingsvalg 1945- [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Valg i Norge: Folkeavstemninger i Norge, Lokalvalg i Norge, Stortingsvalg, Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, Stortingsvalg 1945 Arbeiderpartiet ville tangert katastrofevalget i 2001 og dermed gjort 68 prosent av velgerne som stemte Ap i 2017 sier de ville gjort det samme i dag ved et stortingsvalg. 115.000 velgere.

Stortingsvalget 2001: Dårligste Ap-valg etter krigen - V

 1. stortingsvalg enn ved kommunevalg, eller omvendt. Er dette riktig? I figurene under vises valgresultatene først ved stortingsvalg og så ved kommunevalgene to år etterpå. Kurven for kommunevalg er altså forskjøvet med to år. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 Oppslutning om RV/Rødt.
 2. 4 Stortingsval. Representantar, etter parti/valliste og kjønn Kjønn. Parti/valliste 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 200
 3. elektronisk, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) punkt 11.4 Øvrige forslagsstilleres listeforslag må ved stortingsvalg være underskrevet av 500 personer med stemmerett i valgdistriktet, jf. § 6-3 andre ledd bokstav a. Disse listeforslagene må inneholde underskrift på papir, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) punkt 11.4 og valgforskriften § 13

Stortingsvalg i Norge - Time and Dat

Modulen viser statistikk og nøkkeltall om stortingsvalg og kommunevalg i kommuner og regioner. Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor. For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 SVs oppslutning stortingsvalg Oslo. Vedtatt på Årsmøtet, 4. mars 2017 Rettferdig fordeling Innbyggerne i Oslo opplever økende økonomisk og sosial ulikhet. Det er en økende ande

Stortingsvalget 2021 - Wikipedi

 1. Forfatter Roger Pihl Publisert 9. november 2016 19. november 2016 Kategorier Onsdagspihlsen 2013 Stikkord Akers Avis Groruddalen, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, politikk, stemmerett, Stortingsvalg, SV, valg, Venstre Legg igjen en kommentar til 11. september 2013: Dagen derp
 2. st 36,9.
 3. valglovutvalget (NOU 2001:3) foreslo å innføre en ordning med personstemmer både ved stortingsvalg og fylkestingsvalg, men Stortinget vedtok den gang å innføre personvalg bare ved fylkestingsvalg. På 2010-tallet ble personvalgordning ved stortingsvalg igjen satt på dagsordenen
 4. Sjekk Stortingsvalg oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Stortingsvalg oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 5. Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre er et liberalt parti og er det eneste sosialliberale partiet i norsk politikk. Venstre er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre

* Sperregrensen på 4 prosent gjelder ved stortingsvalg. * Den skal hindre små partier i å få stor innflytelse. * Et parti som kommer under sperregrensen, kan få et eller flere av 150 distriktsmandater på Stortinget, men får ikke delta i kampen om 19 utjevningsmandater. * Ved stortingsvalget i 2001 fikk Venstre 3,9 prosent og to. Per Vidar Kjølmoen (Ap) i Rauma ble utfordret på sin førsteplass. Men stor støtte gjør at nominasjonskomiteen holder fast på ham på topp i sitt forslag, med Åse Kristin Ask Bakke og Berit. Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa

Video: Nr. 05/2001 - Stortings-valg 2001 - Rådgivningsgruppe

Valgforsker spår tidenes jevneste stortingsvalg. Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix - De små partiene kommer til å avgjøre, sier Johannes Bergh til ABC Nyheter. * Ved stortingsvalget i 2001 fikk Venstre 3,9 prosent og to representanter ANALYSE: Nok en gang tar statsminister Erna Solberg og hennes regjering bevisst enorme sjanser med Norges sikkerhet, når det nok en gang legges fram et forsvarsbudsjett som ikke tilfredsstillende svarer på de store sikkerhetspolitiske utfordringene i vår tid. kjetil@aldrimer.no Selv Høyres egne forsvarsvenner, som normalt ikke er vanskelige å be når muligheten byr seg til å skryte av.

Folkemøter. 19. mai 2016, kl. 18-20 Ytterøy samfunnshus ; 23. mai 2016, kl. 18-20 Skogn barne- og ungdomsskole, auditoriet ; 24. mai 2016, kl. 18-2 Norsk kalender for 2005 med ukenummer, helligdager og månefaser Oversiktskalender 2001 Januar 2001 Uke Ma Ti On To Fr Lø S 10. sep Stortingsvalg 23. sep Høstjevndøgn 28. okt Sommertid slutt 31. okt Halloween 4. nov Allehelgensdag 11. nov Farsdag 2. des 1. søndag i advent 13. des Luciadagen 21. des Vintersolverv 25. des 1. juleda Desember 2001: Hva spiser du til julemiddag? August-september, 2001: Hvilket parti vil du stemme på under høstens stortingsvalg? Spørreunder- søkelser fra tidligere år Valgdeltakelsen under årets stortingsvalg ligger an til å bli den høyeste siden 1997. Da 99,9 prosent av stemmene var talt opp tirsdag ettermiddag, lå valgdeltakelsen an til å ende på 77,9 prosent

Stortingsvalget 2001 – Wikipedia

Ved stortingsvalget i 2001 fikk Ap en oppslutning på 24.3 %. Ved en meningsmåling på et senere tidspunkt svarte 235 av 1000 spurte personer at de ville ha stemt Ap dersom det var stortingsvalg nå. Forklar at vi kan bruke normalfordelingen når vi skal finne et konfidensintervall for den prosentvise oppslutningen til Ap Mvh Brumbl Refleksjoner om stortingsvalg. Jeg er onkel til ei oppegående ung dame. i 2001, mens byrådet i Oslo, med Høyre i spissen forsøkte å selge Oslo Kommunes eierandeler i Hafslund til et utenlandsk konsern i 2003. I begge tilfeller var tanken å ta ut kortsiktig gevinst. Massiv politisk motstand fra befolkningen i Oslo,.

Stortingsvalg - resultater 1882-2017 - Store norske leksiko

Siden 2001 har Norge bare hatt koalisjonsregjeringer. I en koalisjon skal forskjellige partier med forskjellig politikk prøve å bli enige. Det skjer vanligvis i forhandlinger som fører fram til en samarbeidserklæring, som ligger til grunn for det kommende regjeringsarbeidet 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 SVs oppslutning stortingsvalg Oslo. Rettferdig fordeling Innbyggerne i Oslo opplever økende økonomisk og sosial ulikhet. Det er en økende andel barn som vokser opp i fattige familier, og levealder forskjellen mellom øst og vest i byen e Flickr photos, groups, and tags related to the stortingsvalg Flickr tag Electoral fraud, sometimes referred to as election fraud, election manipulation or vote rigging, involves illegal interference with the process of an election, either by increasing the vote share of a favored candidate, depressing the vote share of rival candidates, or both. [citation needed] It differs from but often goes hand-in-hand with voter suppression Oversikt over merkedager i Norge i 2021. Viser ingen merkedager? Du har ikke valgt noen ferietyper. Huk av minst én av boksene

Stortingsvalet 2001 - Wikipedi

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Her kan du lese mer om vår politikk og lære om hva Høyre mener Partiprogrammet er partiets «lov» og blir vedtatt av partiets landsmøte før et stortingsvalg. Programmet skal gi uttrykk for hva partiet mener, og hva det vil gjøre i mange inn en stortingsrepresentant. Det skjedde for eksempel da Kystpartiet, som hadde minimal oppslutning på landsbasis, i 2001 fikk 10 prosent av stemmene i. Valghistorie for Miljøpartiet De Grønne i Norge. Fylkestingsvalg: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 Stortingsvalg: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009.

Meld

Stortingsvalget 2001

NorskeSerier gir deg de beste historiene av de beste forfatterne, og er Norges mest leste serieromaner Nyheder til offentlige beslutningstagere - siden 2001. Opdateret med kommunenavne. Forurenede stoffer på EU's liste kan man ikke længere dispensere fra The Conservative Party (Bokmål: Høyre, Nynorsk: Høgre, H, literally Right) is a liberal-conservative political party in Norway.It is the major party of the Norwegian centre-right, and the leading party in the governing Solberg cabinet.The current party leader is the Prime Minister Erna Solberg.The party is a member of the International Democrat Union and an associate member of the.

Valg - stortinget.n

Innlegg om stortingsvalg skrevet av venstrevrien. Anders Hamre Sveens Blogg. Just another WordPress.com weblog. Arkiver for stortingsvalg. Eldre innlegg. En kommentar til resultatet av stortingsvalget 2013 (2001-2005). Det var en svært markerdsliberalistisk og privatiseringsivrig regjering,. Det har vært rekordoppslutning om tilbudet om å forhåndsstemme til årets stortingsvalg. NTB. Allerede fredag formiddag, siste dag det er mulig å forhåndsstemme, hadde ikke mindre enn 622.001 Den tidligere rekorden var da 502.000 velgere forhåndsstemte før stortingsvalget i 2001. Før årets valg har pågangen altså vært enda. Most active pages 11 September 2017. Pages. User deg selv: Står støtt: Rektor Victor D, Norman og prorektor Per Mandag 3. september 2001 -årgang 40~ nr 07 www.nhhs.nhh.no/bulle Første kvinne: NHH får snart sin.

Stortingsvalget 2013 - foto - Levanger kommuneMøt frem til valg! Stortingsvalg og valgkamp i over 100 årValgdeltakelsen er omlag 78 prosent - Brønnøysunds AvisKommunevalg 2015 - Levanger kommune

About BIS The BIS's mission is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks I 2001 åpnet kunstneren Vebjørn Sand Da Vinci-broen i Ås kommune. Det var en del i hans Da Vinci-prosjekt. Da Vinci-broen er en gangbro, og ligger i Nygårdskrysset i Ås kommune over E18. Stortingsvalg (4) Støttesenteret mot Incest (1) Sudbury Valley School (1). Studier af Stortingsvalg . Valgforskningsprogrammet i Norge Meningsmålinger, publikationer, statistik m.m. Stortingsvalget 2017 Stortingsvalget 2001 Aardal, Bernt, Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (red.). (2004). I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013. Tabell 5: Største partier i stortingsvalg og skolevalg 42,43. Største parti. Nest største parti. Stortingsvalg Skolevalg Stortingsvalg Skolevalg. 1989 Ap FrP H H. 1993 Ap SV H Ap. 1997 Ap Ap FrP FrP. 2001 Ap SV FrP H. 2005 Ap FrP H Ap. 2009 Ap FrP FrP Ap. 2013 Ap H H Ap. 40. Norsk samfunnsvitenskapelig. Formuleringen blir tatt inn i stortingsvalgprogrammet 2001-2005, skriver VG-nett. Mindretallet ønsket at det bare skulle være mulig for homofile å adoptere barn i de tilfeller en av partene har tilknytning til barnet. Et forslag om at hele punktet om homofiles rett til å adoptere skulle tas ut av programmet fikk bare noen få stemmer

 • Real madrid season 2017.
 • Kyllingkebab kalorier.
 • Prisstrategi modell.
 • 64 bit download.
 • Naboen bråker om natten.
 • Aldersgrense golfbil.
 • Stortingsmelding 74 media.
 • Grill & grace gabelsbergerstr 97 80333 münchen.
 • Wilhelm rediess.
 • Naturheilkunde haarausfall frauen.
 • Kyphose ursachen.
 • Paellaris.
 • Tegneserie mal.
 • Minttu virtanen kimmo virtanen.
 • Tider midnattsol.
 • Freunde kennenlernen augsburg.
 • Svart ravn symbol.
 • Johans mc blocket.
 • Fly tar av i motvind.
 • Thüringen24 blaulicht.
 • Sjøfartsdirektoratet haugesund.
 • Hypoksi.
 • Call google help.
 • Murdrocks matstart.
 • Nokas cash handling.
 • Oorts sky.
 • Rense bihulene.
 • Bussjåfør søkes.
 • Dyr parring heste.
 • Tysk flod 5 bokstäver.
 • Html tspan.
 • Den store ruffen boken.
 • Express schweriner volkszeitung.
 • Krampus legende.
 • Big bite mercur.
 • Tanzlokal valentino bad zwischenahn.
 • Nergård sanger.
 • Guthrum danelaw.
 • 10 verbos en ingles simples.
 • Rapportskriving.
 • Topptur storlien.