Home

Ein å vere to i lag med dikt

Fint med ein å vere snill i lag med, teie still i lag med, vere til i lag med. (Josef G. Larssen Ein som ein vere blid i. lag med, ein som ein kjenner seg heilt. fri i lag med. Ein som ein kan halde fred i lag. med, og kan le i lag med, hogge ved i lag med. Vere to å hogge ved, vere to i lag. og kunne le. Fint med ein åein prat i lag med, eller få eit mål med mat i lag med. Ein å ro ein liten båt i lag med, kjenne gråt i lag. EN Å VÆRE TO I LAG MED En å være to i lag med Fint med en å gå på tur i lag med, fint med en å være sur i lag med. Fint med en å ha en hund i lag med,.. Å vere to i lag med av Josef G. Larsson Tinetoffs litteraturforum. Da skal jeg dele et dikt JEG griner av! Jeg griner aldri og jeg føler meg helt patetisk, men tanken på at gutten min skal slutte i barnehagen han har gått i i 2 år og begynne i ny barnehage på stor avdeling gjør meg sippete

Fint med ein å vere snill i lag med, teie still i lag med, vere til i lag med. Vere to i lag og teie still, vere to i lag og vere til. Fint med ein å ha det flott i lag med, ein ein òg kan ha det smått i lag med ~Ein å vere to i lag med.~ Fint med ein å gå på tur i lag med, fint med ein å vere sur i lag med. Fint med ein å ha ein katt i lag med, ha ei stund i lag med, ta ein blund i lag med. Fint med ein.. Vere to og hogge ved,vere to i lag og kunna le. Fint med ein å få ein prat i lag med eller få ei mål med mat i lag med. Ein å ro ein liten båt i lag med,vere våt i lag med,kjenne gråt i lag med. Ein som ein kan ta ein trall i lag med, eller snuse på konvall i lag med. Ein å kunne sjå det gro i lag med,vere god i lag med,vere to i lag. I går var det Verdens poesidag, og her på VG Nett markerte vi dagen ved å be dere lesere sende inn sine egne dikt.. Responsen ble formidabel. Mer enn 700 VG-lesere sendte inn bidrag i løpet av. Det er ein som er så klok at i lag med han skjønar eg kor dum eg er. Så er det ein annan som er så klok at i Erling Indreeide (Frå Eplekosmos, Gyldendal 1990) Lagt inn av Herdis kl. 20:34. Etiketter: dikt. 3 kommentarer: ToneM sa... Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren. 19 Slutt å vere perfekt TO KLOKE Nokre.

Være sammen - Siterte sitate

Aleine saman — Korona og kulturen Sjå alle bidrag Maria Parr — Korona er ein ball med piggar - Korona er ein ball med piggar, sa Oskar.Han låg i underkøya og gnåla, slik han alltid gjer.- Korona er eit virus, sa eg.- Det ser ut som ein ball med piggar, sa Oskar.- Ja, men det [ En å være to i lag med Fint med en å gå på tur i lag med, fint med en å være sur i lag med. Fint med en å ha en hund i lag med, ha ei stund i lag med, ta en blund i lag med. Fint med en å være glad i lag med eller være stiv og sta i lag med. Fint med en å være snill i lag med, tie still i lag med, være til i lag med. Fint med en. Dikta til Halldis Moren Vesaas (1907-1995) kan man ikke komme utenom. Man skal sove seg gjennom skolegangen hvis man ikke har fått med seg feks Ord over grind, Tung tids tale, Einsamflygar eller Treet. Dikta hennes er i alle lærebøker, antologier og siteres ofte

Diktet har heller ikkje mange bilder. Det er eit par, men dette kan på ingen måte samanliknast med dikt frå til dømes romantikken. Stjernebok med gullsnitt, heilt på slutten av diktet, er eit døme på ein metafor og eit av dei få bildene i diktet. Metaforen gir eit bilde av den finaste løn som man kan tenke seg Mitt Hauge-dikt Din veg Reidun Horvei Ein vakker mai-dag på 70-talet dura kjærasten min og eg mot Ulvik på to hjul i svingen for å vitja Olav. H. Hauge. Me skulle same haust vera deltakande i eit radioprogram med diktaren, der me båe skulle syngja, og eg tenkte det kunne vera kjekt å treffa han [ Diktet av Kristi. Eg la ein kvitveis ned der din kropp ein gong brann No var Eg veit kva det vil seie å vere svolten, Eg veit korleis det er å Men eg veit ikkje korleis dei følte det, dei som sat der. I et trangt rom i lag med mange andre, i ei lita seng i lag med mange andre. Eg veit ikkje korleis det er å bli. Den beste løysinga vil likevel ofte vere å presentere og samanlikne dikta parallelt. Då kjem samanlikningsperspektivet tydelegare fram, og du vil sleppe å gjenta deg sjølv. Framgangsmåte. Når du skal samanlikne to dikt, er dette ein god framgangsmåte: Førles dikta fleire gonger At Hauges dikt skal ha løysinga på krisa vår vil vere å be om for mykje. Likevel kan det vere verdt å la Hauges poesi gje våre eigne tankar både pausar og perspektiv. Denne teksten er eit omarbeidd foredrag eg heldt i Trondheim for nokre år sidan, då kulturfestivalen Ugress og Litterært kollektiv inviterte meg for å snakke om Olav H. Hauge og isolasjon

Ein Å Vere to I Lag Med

 1. Å dikte er å vera det vesle som ein vart og sleppe kvite fuglar ut i nattesvart. Å leva er å vera det store som ein er og stå i einsleg undring og høyre fuglar flyge inn frå ukjend verd. Som vi nå veit, endar også diktet Tor Jonsson la framfor senga si, i ein fuglemetafor: Ein gong skal eg døy i einsemd, lik ein fugl med broten veng
 2. dikt.no er lagt ned. Dikt.no ble lagt ned 01.06.2017. Takk til alle som ha brukt tjenesten i de 16 år den var i drift. Hvis du trenger å få tilsendt tekster kan du sende oss mail med ditt brukernavn og/eller e-postadresse som ble brukt på dikt.no
 3. Kvar lærar fekk i oppgåve å finne nynorske dikt som var konkrete nok til å vere grunnlag for teikneseriar. Desse dikta vart valde: «På gjennomreise» av Marit Tusvik «Jorda» av Jan M. Bruheim «Eit anna eventyr» av Jan M. Bruheim «Fabel» av Jakob Sande «Småsporven gjeng i tunet» av Arne Garborg
 4. Spreie glede med dikt Terje Teigen er første mann ut med å sende oss dikt! Om du vil vera med på dugnaden send diktet ditt til frivilligsentralen@sogndal.kommune.n
 5. Kjøp Liv og dikt i lag fra Bokklubber Maken til denne diktantologien har vi ikkje sett før. Her følgjer vi utviklinga i liv og dikt frå Halldis Moren og Tarjei Vesaas møtest og skaper heimen sin på Midtbø i Vinje. Boka er bygd opp over livsløpet dei to diktarane har saman, og vi får eit klårt innblikk i deira verdsbilete, i synet på røyndommen, kunsten og mennesket
 6. i år 2000, med risper, segn og dikt som han kunne, samt dikta
 7. Hundra å nitti vindespel, nye so sku' dai vera, laga dai te å smurde dai vel, laut so aot vaiti bera. Adle vindespel i stykkje dai brast, dar stod dai adle endao lika fast, alt te dar kom ai kjempa å bar pao ai byr med lenkje. Kjempao ho kasta byri si ne, so da i marki glumde, traiv so i merri nett so i ait kjé, merri ho laog å stunde

Eit dikt treng ikkje meine noko, det kan også berre vere. Eit dikt kan ha ei fast versform eller ikkje. Nokre diktformar har bestemde rammer for skrivinga, t.d. ein haiku. Å skrive haikudikt kan vere ein høveleg inngang til kreativ skriving. Ein haiku har sytten stavingar fordelt på tre liner etter rytmemønsteret 5-7-5 Diktsamlinga er laga med tanke på at det skal vere mogleg å ta ho med seg på fjelltur, såleis har det vorte til ei fjellyrisk handbok. Det er Hanne Gran ved Skjåk folkebibliotek og Rita Mundal ved Lom folkebibliotek som har vore redaktørar, medan biblioteka i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk alle har vore med i innsamlinga av dikta til boka Når du skal samanlikne to dikt, er dette ein god framgangsmåte: Førles dikta fleire gonger. Lag deg ei oppfatning av motiv og tema, og sjå etter likskapar og skilnader. Identifiser dei mest vanlege språklege verkemidla som er brukte i tekstane, og bruk riktige fagomgrep til å beskrive dei. Nærles dikta nøye, og noter deg korleis.

EN Å VÆRE TO I LAG MED En å være to i - Dikt, alt som

Å vere to i lag med av Josef G

HildeS & Frøken Fryd: Til deg min kjære

 1. ein haiku. Å skrive haikudikt kan vere ein høveleg inngang til kreativ skriving. Ein haiku har sytten stavingar fordelt på tre liner etter rytmemønsteret 5-7-5. Dessutan viser haikuformelen at ein tekst ikkje må rime for å vere eit dikt. To forslag til undervisingsopplegg til heftet, eit skoleopplegg og eit digitalt opplegg ved heimeskole
 2. Gravstaden i Botnane, med diktet Tri grannar. Her er òg eit skilt om historia til gravstaden. Han vart teken i bruk i 1899 og vigsla i 1900. Kaia i Korsnesvika, der ferja stoppa før. Jan-Magnus hadde ein daglege tur hit for å sende og hente post. Diktet her er Still sjø, og skiltet fortel om kaia som samlingsstad 1965-1993
 3. Ei raud, raud rose er eit dikt skrive av Robert Burns i 1794, og vert ofte trekt fram som eit døme på tidleg romantisk lyrikk.Gressholmen er ein songtekst frå 2017 som er skriven av den norske artisten Kristian Kristensen. I denne oppgåva vil eg finne ut korleis ulike romantiske tendensar kjem til syne i dei to tekstane, og tolke og samanlikne dei med kvarandre for å understreke skilnadane
 4. Spel vidare til alle har trekt ordkort og laga eit dikt. Runde 2: Spelaren snur timeglaset og lagar eit dikt med to linjer. Det valde ordet skal vere med i begge linjene, men det skal ikkje stå først. Linjene treng ikkje å rime men det skal ikkje vere med i dei andre linjene i diktet. Linjene treng ikkje å rime. Runde 4: Skriv dikt
 5. Olav Vesaas har samla dei vel 120 dikta under sju tematiske hovudbolkar. Det byrjar likevel med starten på samlivet, på garden Midtbø i Vinje i Telemark Vidare handlar «Å vera i livet» om arbeid, ungar og samlivet, ein annan er vigd naturdikt, ein tredje krigsdikt, ein fjerde kjærleiksdikt osb
 6. st 25 ord

Slik lærer du barnet å forstå sine egne følelser og reaksjoner på disse, som igjen kan føre til at barnet vil takle sinnet eller frustrasjonen bedre senere følelser gjennom å skrive dikt, og enda flere som får trøst og styrke av å lese dem. Det ga oss idéen om å ta i bruk diktformen for å formidle hvordan det kan oppleves å få og leve med et barn med en sjelden diagnose Den som les dikt, må vere konsentrert og fokusert. Ein må leve seg inn i diktet, og ein treng gjerne lese det roleg fleire gonger før det opnar seg. Ein vil ha utbytte av å notere og lage raske tenkjeskrivingar undervegs i arbeidet med diktet. Legg merke til tittelen (dersom diktet har tittel). Les diktet med sikte på å få tak i kva det. Neste «bok», Janglestrå, kom så fyrst i 1980, men då berre som ein del av Dikt i samling. Sjølv om «kjelda [då] var tom» som han pla seie, betyr ikkje det at han ga opp diktinga. Han heldt fram med å pusse, flikke og forbetre dei dikta og diktbøkene som alt var komne, heilt fram til livsslutten

Dag og Tid nr. 22, 29. mai 1997 Harald Sverdrup: Han erta dei fisefine Harald Sverdrup var ein bygut som nekta å vera urban, ein son av borgarskapet som forakta borgarlegheita, ein intellektuell som programmessig kjempa mot intellektualismen «Lenda frå Land» er et skillingstrykk og dikt laget av Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). Han var husmannssønn fra Vinje i Telemark, men hadde gode evner og fikk hjelp til å studere. Han virket noen år som lærer i Mandal, før han kom til hovedstaden og tok juridisk embetseksamen Undervisingsopplegget blei gjennomført på 6. trinn, og oppgåva for elevane var å lage ein ein-siders teikneserie ut frå eit nynorsk dikt. Lærarane fann fram til dikt som var konkrete nok til å vere grunnlag for teikneseriar. Etter eit to-timars teikneseriekurs studerte elevane ulike døme på teikneseriar som var laga med utgangspunkt i.

Olav H. Hauge (1908-1994) er etterkrigstidas fremste norske lyrikar. Mange av dikta hans har blitt felleseige og har gått inn i norsk litteraturhistorie som klassikarar. No har Samlaget samla over 100 av dei vakraste dikta til Hauge i ei praktfull gåvebok. Hauges dikt har nådd langt ut i verda og er blitt gjendikta ti Eg ønskjer å bidra til at fleire vågar å snakka om det, og oppsøkja hjelp når dei treng det, seier Namdal. Mange av dikta har ho fått inspirasjon til etter samtalar med psykologen sin. - Det begynner gjerne med ein tanke eller eit tema me har snakka om, som eg grunnar vidare på og får lyst til å skriva eit dikt om, seier ho Halldis Moren Vesaas (født 18. november 1907 i Trysil, død 8. september 1995 i Oslo) var en norsk lyriker, oversetter og kulturarbeider, som på mange områder gjorde en omfattende innsats for nynorsk språk og kultur.. De fleste av hennes diktsamlinger, seks av i alt åtte, utkom i årene fra 1929 til 1947. Det sentrale tema er opplevelser og følelser hos kvinner gjennom de ulike.

~Ein å vere to i lag med

Allereie her, i det vi vel eit dikt, kan det vere lurt å stoppe litt opp. Om vi kjem til elevane med dette diktet og seier noko slikt: «Her er eit dikt av ein svensk forfattar Med tiden kom dikt som først hadde vært utelatt, også med. I 1956 kom et dikt med under den delen som kaltes Døde dagars ord, plassert mellom Kultur og Eg er sorg og glede. Det heter Sanningsleiteren. Det finst ikkje sanning i all min song, men berre ei von om å finne ein gong. Kvar sanning eg fann var lite å ha. Men lygnene kan eg polere. Dikt av Hilde Fjellsende. 178 liker dette. Alle tekstar her, tilhører Hilde Fjellsende. Følg meg gjerne på @medanduventar på Instagram! Er du interessert i å kjøpa boka mi Medan du ventar - 2016,.. To av dikta i utvalet er meir indirekte å forstå som «dikt frå Nordland», og det ville vere lett å forsvare om ein ikkje tok dei med her. Diktet «Til Pastor Dometius» er skrive første året Klæbo var i Utne, til den presten som konfirmerte han på Nesna i 1856, og som no er i Ulvik Dikta er organiserte etter årstidene, og kvar bolk opnar med ein flott illustrasjon laga av Mari Kanstad Johnsen. Hovudmålgruppa for dikta er born i alderen 9-12 år, men både forma og innhaldet er slik at dei kan fungera for andre aldrar òg

Dikt til vielse - Foreldreportale

Det handlar om å vera med på noko som er større enn deg sjølv - eit lag, meiner Grytten. I tillegg til å skriva om fotball er Grytten framleis aktiv i spelet han elskar. Ein gong i veka spelar han saman med kameratar i ein gymsal. Sett av 7.000 på facebook. Diktet til Grytten fekk si urframføring på NBK sitt julebord på laurdag Lage ein ein-siders teikneserie ut frå eit nynorsk dikt. Førebuing •var lærar fekk i oppgåve å finne nynorske K dikt som var konkrete nok til å vere grunnlag for teikneseriar. Desse dikta vart valde: • «På gjennomreise» av Marit Tusvik • «Jorda» av Jan M. Bruheim • «Eit anna eventyr» av Jan M. Bruhei I ein krisesituasjon der det er nødvendig med akutthjelp frå politi, brannvesen eller ambulanse, kan ein nødplakat vere avgjerande for at hjelpa kjem raskt nok fram. Heng nødplakaten på hytta. Nødetatane opplever ofte at folk som kontakter dei, ikkje klarer å forklare godt nok kor dei er. Spesielt gjeld det om dei ringjer frå ei hytte Løgn eller forbanna dikt. Han tek standpunkt, han vel kven han vil kjempe på lag med. Mot Lars Gule og Per Edgar Kokkvold, for Støre i det eine essayet. Mot slappheit: for «Brand» i Men kor lite arbeid kan du som forfattar gjere «på bakken» og framleis vere ein det er vits å høyre på i samfunnsspørsmål som omhandlar eit her. Diktet uttrykkjer eit syn på naturen som ein plass for åndeleg rekreasjon, ei grøn lunge i dette å sjå det store i det små. Å mate sin eigen tanke og sitt eige liv med ein dimensjon utover dei dagsaktuelle krav, og samtidig vera audmjuk for det skapte - ein ærefrykt for livet så å si

Og lyrikken var hennar stemme i samfunnsdebattent, Om det ikkje var politisk lyrikk ho skreiv lika ho at dikta kunne stimulere til debatt. I følgje Olav var Halldis kvinnesakskvinne utan å vere aggressiv, noko raudstrømpe vart ho aldri. Men i 1947 reiste ho blant anna på turnè med føredraget «Det å vere kvinne» Barn og unge Kulturprogram året rundt Ivar Aasen-tunet har fleire arrangement som er retta mot barn og unge. Innhaldet i kulturprogrammet vekslar mellom blant anna teaterstykke, konsertar, bokformidlingar og forfattarbesøk. VårI vårprogrammet er det alltid eit eller to arrangement for barn og barnefamiliar. I tillegg har vi framsyningar med tunkatten Lurivar i påskeveka. SommarUnder Dei. Det har kome til det stadiet i ein eldre person sitt liv, der livet skal endrast frå å vera ein privat sak i ein privat og velkjend bustad, til å verta ein offentleg sak i ein institusjon. Med enkle og talande detaljar legg diktet fram det doble i dette. Dei tre opningslinene som byrjar med «vi sier», inneheld nettopp kva som må seiast. Halldis Moren Vesaas var ein populær talar og foredragshaldar og ein kjend og kjær opplesar av eigne og andre sine dikt. I 1995, 7 månader før ho døydde, laga René Bjerke dokumentarfilmen Møte med Halldis, der ho les eigne dikt og fortel om livet sitt

slite med å få ned ein bete. Eg e trøtte når jobben e jort tankane går langsomt fort. Eg e trøtte Burde vore meir på vakt ein venn. Føle meg brokte klare ikkje sei nei Hjernen e kokte nå e du gått din vei. Han har skrevet og publisert om lag 350 dikt som han publiserer på Facebook Et dikt blir ikke til i dag med ord som fred og tro og kjærlighet. Ein same eller Oslo mann må ein vera trygg og sann. Å vera årvåken hjelper både tidleg laget med roser og utmeislet. Det er ikkje gitt at dikt som på ein varsam og stillferdig måte prøver å skriva fram det å vera merksam og tilstades, vil treffa den vanlege lyrikklesaren. Å få kontakt med denne typen dikt trur eg krev at ein òg har kontakt med dette å vera merksamt til stades og oppfattar kva slags plan av tilværet dikta handlar om

Olaug Oldre, Garberg, Slidre, fødd 1974 – Mø i ValdresBokstavdikt – Sunniva Relling Berg

4 Livsoppfatning: Gjennom diktet utrrykkjer poeten ei livsoppfatning som det kan vere relevant å seie noko om. Ver varsam her. 5 Det uventa nye: I lyrikken er orda alltid samansett på ein ny og gjerne uventa måte. Eks. Jan erik Vold: Så lenge: det er håp, er de som ein liten blom i hatten. Og så må du hugsa du som høyrer orda, å hjelpa meg med å be henne om å reia seg ei seng i det grøne graset i den lyseblå bobla av bekymringsløyse for der har ho fortent å liggja. medan humlene susar og englane syng ein time eller to. - Så pass lenge har vegane godt av å venta og sekunda glede av å kvila med venen din ver du aldri den fyrste til lag å løyse. Sorg ét hjarta, um ingen du hev som du segja kann heile din hug. 122. Eg råd gjev deg, Loddfåvne, råd du take, nyttug um du nem, god um du gaumar: ord skifte aldri du skal med ein uvitug ape. 123. Av ille menn aldri du fær løn for godt du dei gjer. Men god mann millom grannar gjer de Dikt 2 av 26. Nok eit lys skal blåsast ut, du blir snart ein vaksen gut, åra har gått i slik ein fart, og vi har vore med deg heilt frå start. Husk kor stolte vi er av deg, og at vi alltid støttar deg på din veg. Gratulerer med dagen guten vår, Håpar du ei hyggeleg feiring får. Skrevet av: Redaksjonen i tekstforslag.com for å hjelpe henne med å bære. mjølkebøttene i hus. Slik i sopptida utpå ettersommeren. kunne krøttera ofte bli seine. I logne godværskvelder. satt vi der utafor den værslitte fjøsveggen. og nilydde inn i stillheten. etter bjelleklang og kuraut. Det sto ei diger osp oppe i berget. ovafor sammarsfjøset. Og hver gang et vindpust snaget.

Her er kjendisenes favorittdikt - V

 1. Botnane, og å fremje Botnane-Årebrot som eit turområde både til fots, på sykkel, i bil og båt. Alle dikta vert lette å finne og nå fram til. På Jørnjorda, rett nord om fiskeanlegget, er planen å få til ein raste- og parkeringsplass med dikt og informasjon om både Dikarstien og andre turstiar i området
 2. Aasmund Olavsson Vinje (født 6. april 1818 i Vinje, død 30. juli 1870 i Gran) var forfattar, diktar og bladmann.For mange er han mest kjent for det han skreiv om norsk natur, særleg om fjellheimen. Dikt som «Blaamann» og «Ved Rundarne» («No ser eg atter slike fjell og dalar») er kjent av eit stort publikum også i dag
 3. Dette er en hjelp til analyse og tolkning av diktet Å vere i livet. Tre vers til mor av Halldis Moren Vesaas fra 1955. Vi har i diktet funnet frem til temaet, de sentrale virkemidler og deres funksjon, som du kan anvende som inspirasjon til å skrive din analyse
 4. Her er dikt om det å vere barn, om dyr og natur, om troll og skrømt og mykje meir. Jens Kristensen har illustrert samlinga med ei rekkje draumeaktige, vakre og fantasifulle teikningar som gjer dikta fine å lese og undre seg over saman med born i barnehagen eller skulen

Nordfjordpsykologen: TO KLOK

- Diktet er ganske langt til deg å vere. Korleis jobba du med det? Har du redigert mykje, eller skreiv det seg fram som ein stri foss? - Eg skreiv det eigentleg i ei slags stemning av resignasjon. Eg har lyst å sitere noko Diktlæraren ein gong sa på Diktkammeret: «Tvilen er ikkje den største fienden Av drygt 100 dikt er det berre ein handfull som har rim. Samlinga er elles dominert av særs korte tekstar; om lag to tredelar av dikta er frå tre til ni liner lange. Ved sida av den svenske nyenkle poesien er det rimeleg å sjå dette i samband med dei japanske haiku-dikta på tre liner som slår gjennom på mange vis i den vestlege verda på denne tida Å skrive høvesdikt eller leilighetsdikt er ein sjanger som eg har hatt glede av å halde på med i mange år. Det er ikkje få konfirmasjonssongar, bryllaupssongar eller songar til ein 50-årsdag eg har laga. Ånund K. har spurt om eg ikkje kunne samle dei og lage ei bok av dei

Video: Å eiga Huglei

Inger Hagerup - tre av hennes mest populære dikt - Boktip

Hvordan skrive et bra dikt - Norske Dikt

 1. Barn og ungdom. 0-3 år; 3-6 år; 6-9 år; 9-12 år; 12-16 år; Leseland; Bokpakker; Høgskule og universite
 2. Ein reknar med at mellom 80.000 og 100.000 menneske lever med demens i Noreg i dag, og fleire av oss vil få ein slik diagnose med auka levealder. Det er difor ein vanleg diagnose som mange av oss har eller vil få erfaring med. Vi ønskjer ikkje å underslå alle dei vanskane, fortvilingane og maktesløysa som personar med demens og deira nære kan oppleve
 3. Stuntpoet Arne Torget har laget to flotte dikt i forbindelse med vår noe utfordrende etableringssak på Stord. Får vi ikke åpnet det nye varehuset må vi dessverre legge ned virksomheten vår på Stord, noe som vil være trist for oss og lokalbefolkningen. Heldigvis har Arne engasjert lokalbefolkninge..
 4. Ivar Aasen hadde gått landet på langs og på tvers, til fots og med ulike framkomstmiddel, og teke store steg for norsk språkutvikling. I alders år måtte han nøye seg med små steg. Trass i helseplagene blei han svært gamal. Ein mann fødd i 1813 kunne rekne med å leve i om lag 60 år. Ivar Aasen blei 83 år
 5. I Salto 2 Elevbok finner du: differensierte lesetekster på tre nivåer med spennende temaer, illustrasjoner som fenger og motiverer, bredt utvalg av ulike sjangertekster, modelltekster som.
 6. Ein kan óg få kjøpt ho gjennom lokallaga i Nordmøre Mållag. Har du vanskar med å få tak i boka, ta kontakt med salsleiar i Nordmøre Mållag Sverre Hatle, sverhatl@online.no, som alltid er klar til å sende deg så mange eksemplar du vil. Du mitt Nordmøre 2016 har 184 sider og kostar kr. 150,00

Maria Parr — Korona er ein ball med piggar - Nynorsk

 1. medan ein laus hund. skal drepast i same stund. Det er langt ifrå. hyggeleg å treffa på. ulv og bjørn når me tur vil gå. i skogen for litt helsebot å få. Det er ikkje alle som har sansen. for at dei skapar den rette balansen, me synest tvert imot det ville vera bra. å kunne ferdast i naturen utan å ha. rovdyrtrusselen i vår tanke
 2. Skriv ein artikkel der du drøftar om vi har full likestilling på alle område i dag. Skriv eit kåseri der tema og innhald skal vere knytt til kjønnsroller i samtida vår. Lag overskrift sjølv. Ta utgangspunkt i diktet Det var da jeg flyttet av Kathrine Grøndahl på side 220 i Spenn og skriv ei novelle med det same temae
 3. Lokalavisa er med når Johannes Fosså (84) skal besøke kona Jorunn på sjukeheimen på Hareid. Han bur i leilegheit i Strandgata og tek turen til sjukeheimen to gongar kvar einaste dag. - Det er ikkje så mange som er så heldige å få så mykje besøk. Og når ein først må vere på institusjon, er sjukeheimen her ein fin plass å vere

Kan jeg bruke dette i bryllupstalen? Babyverden Foru

Ein fin stad ☰ Meny. Heim; den eg er for han no for alltid Eg tenker på dei livsglade ungane mine Fulle av tillit til at verda er god Eg vil vere her for å passe på dei for alltid Eg tenker på meg sjølv At eg vil vere slik eg er no for alltid Eg tenker på at inne i kroppen min Vert Publisert under dikt Merket med dikt Vi tør å love at en fotobok med personlige hilsener og bilder fra kollegene er en gave som blir satt pris på. Bruk den e-postbaserte innbydelsetjenesten så sendes hilsener og foto automatisk rett inn i boken. Roman/dikt - lag en egen bok av alla dine tekster og dikt! Det er kjempeenkelt å samle dine tekster og designe din bok - lag en egen. Vennen sin skal ein vere venn for og lønne gåve med gåve. Møt nidlått med nidlått og løgn med løgn. 43 Vennen sin skal ein vere venn for, både han og vennen hans. Det sømmer seg ikkje for fagna folk å vere venn med uvenns venn. 44 Veit du ein venn å stole på, og vil vinne fagnaden hans: del tankar oppriktig, gi heile din hug Dikta er frå 1956-1986 og spenner vidt tematisk. Her er dikt om det å vere barn, om dyr og natur, om troll og skrømt og mykje meir. Jens Kristensen har illustrert samlinga med ei rekkje draumeaktige, vakre og fantasifulle teikningar som gjer dikta fine å lese og undre seg over saman med born i barnehagen eller skulen Elias E. Marøy har fortalt om korleis det var å vere fiskar rundt førre hundreårsskiftet. Allereie det året han vart konfirmert, i 1900, vart han med faren på dekksbåten deira, ein 38-foting, og dreiv etter storsilda. Dei dreiv langt ute i havet, om lag halvvegs til Storegga: «Me hadde med oss tynner til å salte silda i

SOGELAND: Å vere i livet - Halldis Moren Vesaa

6 grunnar til å lese for borna – Iver

Tolking av Ettermæle - Daria

Ein viola d'amore er ein fiolintype med understrenger slik hardingfela har, og det er nærliggjande å tru at dei fyrste hardingfelene kan ha vore laga med dette instrumentet som førebilete. Akkurat det vil vere spekulasjonar Difor kan det vere med noko i diktet som viser kva årstid det er. Kigo er det ordet i haikudikt som set diktet inn i ei spesiell årstid. Eit haikudikt skal skje i notid. Det skal ikkje ha rim i seg. Døme. Wikipedia veks i vinter og har blitt eit kjempestort verk Det er nokså lett å skrive ein haiku på ein mild vinterda Videoane som ein finn via denne sida er for det meste basert på bidrag frå folk i Masfjorden i samband med videodugnaden som 17. mai-komitéane inviterte til. Responsen på invitasjonen vart overveldande, og vi har eit inntrykk av at folk har hatt det kjekt med å lage til innslaga sine RASMUS STAURI: Ein diktar som knappast er omskrive i litteraturhistoriene, men som såg på Fron som sin andre heimplass, trengst å bli vekt til live att og bli lesen. Theodor Caspari skreiv 25 bøker i ulike sjangrar. Han var litteraturmeldar i meir enn ein generasjon. Han skreiv frå 1880 fram til andre verdenskrigen, og vart heile 95 år vere viktig å undersøke, synest derfor å vere sentralt for korleis ein kan lese denne forfattarskapen som i dag meir eller mindre har gått i gløymeboka. Sjølve temaet tek utgangspunkt i emnet NOR-3141 Disiplinemne II: Ord og bilete eg tok ved Universitetet i Tromsø våren 2009. Kurset dreidde seg om sambandet mellom dei t

Humanistisk navnefest - TrollheimsportenTrisyn: dikt – Samlagetdikt | NynorskbokPostkjellaren Tekstil og Nostalgi: UGLER I MOSEN 2
 • Stellenangebote stade arbeitsamt.
 • Soldag harstad.
 • Stavanger politi pass.
 • Linn siri jensen.
 • Profetische dromen.
 • Helene sandvig vilma jahren.
 • Vannskade mobil reiseforsikring.
 • La chilindrina llorando por don ramon.
 • Fiskekaker med asiatisk vri.
 • Se forenet med fjenden.
 • Epler næringsinnhold.
 • Rundballer pris 2017.
 • Hva står kols for.
 • Foringer pvc vindu.
 • Visum til thailand.
 • Gjesteseng best i test.
 • Ifb forkortelse.
 • Suffragette – kampen for frihet.
 • Dylon sko og lærfarge.
 • Vondt å fjerne åreknuter.
 • Sette inn penger i minibank dnb.
 • Tanzlokal valentino bad zwischenahn.
 • Hustyper 1 plan.
 • Mads ylvisåker sofie ylvisåker.
 • Chrysanthemen welke blüten.
 • Alanis morissette heute.
 • Kaster opp magesyre.
 • Bremen next night 2017.
 • Svart olje bensinmotor.
 • Roaccutan alkohol.
 • Annabelle 3 kino.
 • Nor tech 450cc.
 • Martin lundring kjønn.
 • Einfügen in pdf.
 • How to write ö.
 • Festung mark halloween.
 • Gollum zitate.
 • Wassermelone verdauung.
 • Photoshop druck pdf erstellen.
 • Bilsele hund.
 • Citrix norge.