Home

Historisk objektivitet

objektivitet - Store norske leksiko

Litteratur: Jan Lindhart, «Historieforskningens hermeneutikk», Studier i historisk metode 20, Århus 1989, s. 61-75; Ottar Dahl, «Historisk 'objektivitet'», Problemer i historiens teori, Oslo 1986, s. 61-81; Finn Fuglestad, «How to Write African History in the Postmodern Era Når subjektivitet modstilles objektivitet, er det ofte en modstillen af på den ene side personlig anstrengelse og engagement, der er forbundet med at danne og hævde sine egne meninger, og på den anden side disse meningers faktiske indhold ; Målet om objektivitet. Det er et mål for den historiske disiplin å til strebe objektivitet Hva er epistemologi? Med epistemologi, også kalt erkjennelsesteori, menes;. HVILKE FORMER FOR KUNNSKAP SOM KAN OPPNÅS MED BASIS I ONTOLOGIEN (LÆREN OM VITEN OG ERKJENNELSE) Som det går frem av definisjonen er epistemologi en forlengelse av ontologien, Begrepene overlapper derfor hverandre og det kan ofte være vanskelig å trekke grensen mellom dem Historisk statistikk. Digitaliserte publikasjoner SSB har digitalisert alle eldre utgivelser 1828-2000, over 22 000. Du kan velge inngang etter emne eller etter serie. Til alle digitaliserte publikasjone

Historisk statistikk: Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer. Om historisk statistikk innenfor emnene personlig forbruk og konsumprisindeksen. Priser og prisindekser. Konsumprisindeks 1865-1920 1985=100. Konsumprisindeks, månedlig. 1920-1992. 1985=100. Konsumprisindeks. Varer og tjenester, etter konsumgruppe. 1959-1998 Pensum/læringskrav UNIVERSITET I OSLO Pedagogisk forskningsinstitutt. STUDIEÅRET 2006. Oppdatert november 2005 * Kan kjøpes i kopiutsalge

Historiebevissthet - Wikipedi

relativisme - Store norske leksiko

Historie og filosofi 2 Lektor Sale

Wiki: For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Objektivitet Objektivitet eller objektiv kan bety: - Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi - Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid - Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop - Historisk objektivitet, sentalt. objektivitet oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Den tyske historievitenskapen hadde dessuten utviklet strenge vitenskapelige kriterier for hvordan historisk forskning skulle være. Først og fremst skulle hver epoke forstås ut fra sine egne forutsetninger, slik den egentlig var. Dessuten måtte historikeren etterstrebe full objektivitet, samt drive streng kildekritikk Wikipedia sier. For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Objektivitet Objektivitet eller objektiv kan bety: • Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi • Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid • Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop • Historisk objektivitet. Knyttet til historiske forhold . Kunnskapen om en gjenstands meningsinnhold eller betydning er selvsagt til en hver tid knyttet til historisk spesifikke forhold, Det er selvsagt lov å hevde en slik mening, men det blir feil å begrunne den i en påstått historisk objektivitet

Det første er nødvendigheten av objektivitet og enkelhet. Med det menes analyser og råd som er konkrete og uten rom for tolkning. Historisk har teknisk analyse vært en stor verktøykasse med et utall indikatorer og modeller, med flere parametre som kan settes Vad är historisk objektivitet? (1 april 1933) Alla smälter maten och syresätter blodet. Men inte alla vågar skriva en avhandling om matsmält-ning och blodcirkulation. Detta gäller inte samhällsvetenskaperna. Eftersom alla påverkas av mark-naden och överhuvudtaget den historiska processen anses det räcka med vanligt sunt förnuft för at Artikkel 5 av 16 Historisk tidsskrift 01 / 2011 (Volum 90) Objektivitet, vitskap og politikk. Ein kommentar til Tor Egil Førland. av Hallvard Tjelmeland. f. 1952, cand.philol. 1982, professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Troms. Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida. Se ellers historie og kildekritikk; Objektivitet (statistikk) deskriptive metoder for å gjøre slutninger basert på tallmateriale. Se også. Objective-C, et programmeringspråk

Partisk objektivitet Fremstillingen av Sverigedemokratene i svenske medier før valget 2010 Linda Marie Rønning En grunnsten i moderne historisk forskning er å benytte ulike forklaringsmodeller for å belyse samme fenomen, for å slik avdekke mest mulig av «sannheten» Denne teksten viser at «objektivitet» betegner to helt forskjellige begreper: 1) et ontologisk objektivitetsbegrep og 2) et kunnskapsteoretisk objektivitetsbegrep. ※ «Kunnskapsteori» er synonymt med «epistemologi». Tidligere ble «erkjennelsesteori» mye brukt. Det finnes en ontologisk og kunnskapsteoretisk betydning av det samme ordet

PPT - 'What works'-tankens teori og norsk praksis

Kunskap, objektivitet, realism och historisk trovärdighet är helt avgörande för utövaren. Deltagare. De flesta grupper och personer som ägnar sig åt historiskt återskapande är amatörer som betraktar det som en hobby. I vissa fall kan en person. nøytralitet og objektivitet Politisk liberalisme i en utdanningskontekst Kristian Theodor Øi Det ble i tillegg gitt en historisk og filosofisk oversikt over det aktuelle folkerettslige feltet. I dette avsnittet avklares det blant annet hvordan og hvorfor oppslutningen Ordet/begrepet historie har tre betydninger. Jeg tror det er viktig med denne oversikten, fordi begrepene lapper over hverandre både i nåtiden, men også i fortiden. 1) Historie er den fortiden, som mennesker i samtiden ønsker å vite mer om. 2) Historie som vitenskap. 3) Historie som en fortelling - ikke nødvendigvis om fortiden, men e Målet om objektivitet. Det er et mål for den historiske disiplin å til strebe objektivitet. Likevel må man erkjenne at måten man vurderer og analyserer visse hendelser på, kan være farget av samtiden man lever i. Derfor er det viktig at historikerne evner å se situasjoner i forskjellig lys, selv om de opererer med fakta

Objektivitet i vitenskapen er et forsøk på å avdekke sannheter om den naturlige verden ved å eliminere personlige skjevheter, følelser og falsk tro.Det er ofte knyttet til observasjon som en del av den vitenskapelige metoden.Det er dermed nært knyttet til målet om testbarhet og reproduserbarhet.For å bli ansett som objektive må måleresultatene kommuniseres fra person til person og. Fortellinger fra landnåmstida. Islendingesagaene er nok den mest kjente sjangeren fra norrøn litteratur.Saga (eller soge) betyr 'fortelling; noe som blir sagt fram', og sagaene blei opprinnelig framført av fortellere som rein underholdning.Ættesagaer er en annen betegnelse som blir brukt.. Islendingene er stolte av sagaene sine. Sagaene blir regnet som stor kunst og er en viktig del av.

Objektivitet historie objektivitet, upartiskhe

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2020 (nr. 33) inneholder en artikkel om den norske TV-aksjonens historie og de debattene og konfliktene som utspilte seg da TV-aksjonen ble til, og én artikkel problematiserer forholdet mellom digitale kopier og «originale» medieenheter og diskuterer den betydningen disse spørsmålene får for mediehistoriens filologi Historiker. Foreldre: Småbruker Alfred Dahl (1894-1968) og Karen Teoline Koll (1899-1973). Gift 1) 28.6.1952 med Ingrid Bergljot Bjercke (19.2.1924-7.12.1959), datter av ekspeditør Ole Josef Bjercke (1890-1970) og Trine Brita Tønnessen (1886-1962); 2) 17.7.1963 med lektor Ingrid Persson (19.8.1929-26.1.1996), datter av ingeniør Oscar Persson (1896-1962) og Inez Linnea Hansson.

Epistemologi - eStudie

 1. BACKGROUND: Since the middle of the 1990's, there has been a paradigmatic debate within Norwegian social insurance medicine concerning the biomedical concept of disease and the social function of social insurance medicine. AIMS: To analyse 1) centra
 2. på flere nivåer i arbeidet med det historiske kildematerialet; i utvelgelsen og arbeidet med kildene står bevisstgjøring av egne kunnskaper, holdninger og verdier relatert til temaet som skal utforskes sentralt. Gadamers perspektiv bidrar likeledes til å synliggjøre betydningen av å ha et avklart forhold til begrepet objektivitet
 3. Hvordan mennesker i moderne tid samler historisk erfaring og utvikler historiebevissthet, inngår i dette hovedområdet. Kunnskap og sannhetssøken . Hovedområdet kunnskap og sannhetssøken handler om vitenskapelig metode. Hovedområdet dreier seg om sannhet og objektivitet, og hvordan vitenskapen har preget moderne samfunn
 4. Begrepet historiedidaktikk kan fremstå forvirrende fordi det finnes ulike anvendelser av begrepet med noe ulik retning. Kort sagt kan vi si at det er to forståelser av begrepet - en snever og en bred forståelse. I den snevre forståelsen vektlegges didaktikkbegrepet i tradisjonell forstand. Her taler vi altså om didaktikk som en del av de

Posts Tagged → objektivitet Nykantianismen som provokasjon Postet i Bokomtale, Bøker publisert 16. april 2019 av redaksjonen 0 kommentarer. BOKOMTALE: Den tyske filosofen Kurt Walter Zeidler er ute med en samling studier hvor han presenterer nykantianismen som en provokasjon for nyere tids filosofi

Nebukadnezars drøm – NedersteEtage

Arkeologi, ideologi og objektivitet — et stridsspor smål Noen tanker omkring mulighet og onskdighet av en objektiv arkeologi b. a. ut fra Mats Malmer og Arne B. Johansens debattinnlegg i Fornvännen 74—75 (1979—1980). En arkeolog av årgång 1945 kan ha mange bisarre tanker. Det kunne Mats Malmer etter-trykkdig slå fast i Fornvännen 75 Denne artikel omhandler historisk kildekritik.Opslagsordet har også en anden betydning, se kildekritik (tværfaglig).. Kildekritik er en videnskabelig metode, når en forsker vægter kilders troværdighed i forhold til den begivenhed eller det fænomen, forskeren ønsker belyse. I de seneste 20 år er betegnelsen kildeanalyse hyppigere anvendt, idet det strengt taget ikke er kilden, men. vurdere hva som former historisk identitet hos individer og grupper, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet, forsterket og formidlet historisk identitet presentere hovedsynspunktene i tre kortere historiske eller filosofiske tekster om søken etter eksistens og mening i moderne tid, og drøfte forskjeller og likheter i tilnærmingen til emne MAX WEBER Weber anses som en av den moderne sosiologiens grunnleggere sammen med Émile Durkheim, eventuelt også Karl Marx. For å forstå tenkningen hans kan det være et godt utgangspunkt å se ham i kontrast til disse to andre. Både Marx og Durkheim forstår mennesker og deres valg og handlinger ut fra store prosesser o på objektivitet og fakta.4 Aukrust påpeker at mange gnostiske systemer har en frelserskikkelse som skal vekke menneskene opp av dvalen.5 1 Thomas Krogh, Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, med bidrag av Rolf Theil Endresen, Irene Iversen og Ragnhild Evang Reinton, 4. utg. (Oslo.

Historisk statistikk - SS

 1. Logg inn. Cart. 0 Handlekur
 2. For Wikipedias egne prinsipper for å unngå partiskhet og fremme objektivitet se Wikipedia:Nøytralt ståsted Objektivitet eller objektiv kan bety: Objektivisme (filosofi) ideer om hva som er objektiv realitet innen ontologi Objektivitet (journalistikk), mål for journalisters arbeid Objektiv den optiske innretningen i et kamera eller mikroskop Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen.
 3. Læreplan i historie og filosofi - programfag Læreplankode: HIF1-02 Side 4 av 9 Historie og filosofi 2 Mennesket i moderne tid Hovedområdet mennesket i moderne tid dreier seg om moderniseringsprosessene fra midten av 1800-tallet, og hvordan de former og blir formet av mennesker
 4. ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan programfaget historie og filosofi åpne for dreier seg om sannhet og objektivitet, og hvordan vi tenskapen har preget moderne samfunn. Naturvitenskapens begrensninger og utfordringer og utviklingen av nye metoder inngår

Problemer i historiens teori (Heftet) av forfatter Ottar Dahl. Pris kr 249 (spar kr 36). Se flere bøker fra Ottar Dahl Historie henviser enten til det, der skete i fortiden, eller forskningen i og formidlingen af denne fortid, dvs. historieskrivning.Der skelnes ofte mellem historisk tid og forhistorisk tid.Historisk tid er den tid, hvor vi har skriftlige kilder fra, og forhistorisk tid er fra tiden før skriftsproget. Forhistorisk tid udforskes derfor af arkæologer i stedet for historikere Problemer i historiens teori (Heftet) av forfatter Ottar Dahl. Pris kr 285. Se flere bøker fra Ottar Dahl Objektivitet. Interimlederne har ingen historiske eller personlige bindinger til organisasjonen, og vil gjennomføre nødvendige tiltak som er til det beste for virksomheten. Erfarne interimledere ser raskt hva som er viktig å gjennomføre, uten at de oppfattes som en trussel av andre ledere

Historisk arkiv. Departement Departementene. Statsministerens kontor Erna Solberg (H) Arbeids- og og objektivitet. For å oppnå dette har vi i KMD fokus på et medarbeiderskap som gir arbeidsglede gjennom å være aktiv, engasjert, reflektert, delaktig, medansvarlig og å gjøre hverandre gode smp-stories-top-widget. De aller fleste vil nok mene at det største og viktigste øyeblikket i norsk musikk skjedde 19. oktober 1985. Dagen da a-has debutlåt Take on me klatret til topps på de amerikanske singlelistene, i verdens aller viktigste marked, for første og for alt jeg vet siste og eneste gang for en norsk artist.Personlig vil jeg likevel flytte det definerende øyeblikket frem. Kap 6: Sannhet og objektivitet - drøfte problemer knyttet til begrepene sannhet og objektivitet . 44 Del 2 Kunnskap og sannhetssøken. Kap 7 - vurdere hva som former historisk identitet hos individer og grupper, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet,.

Priser, prisindekser og konjunkturindikatorer - Historisk

Karsten Alnæs er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk.Han debuterte som forfatter i 1975 med novellesamlingen Veps og slo igjennom med Felttoget i 1976. Alnæs' forfatterskap rommer historiske romaner, fagbøker, barnebøker og romaner med handling fra lokalmiljøer i hovedstaden, fra sjøfart og klippfiskmiljøer fra Vestlandet og fra Spania, Bosnia og andre land Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette Det uttales en forståelse for at objektivitet i bevaringssammenheng ikke er mulig. Hvert inngrep i et kulturminne påvirkes av handlingens egen plassering i historien, som Adam Lowe sier det: «Anyone touching interferes with the object in ways witch reveal as much about them as it does about the object. uke 34: historiefagets framvekst berg. kapittel universitetenes historie 35 til repetisjon 62 hvorfor oppsto middelalderens universiteter? historikerne ha I avhandlingen Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger. En etisk og vitenskapsfilosofisk analyse av tre uførhetsmodeller i et historisk perspektiv har forsker og rådgivende overlege Hans Magnus Solli gått inn i den usikkerheten som rår om legenes framtidige oppgaver i velferdssystemet NAV

1. en analyse av viten: dvs. av de historiske epistemologiene som virker i klinisk refleksjon og i tilgjengelige erfaringsformer. 2. en analyse av makt: dvs. av de historiske institusjonene som dominerer den kulturelle italesettelse av sykdommens dobbelte objektivitet. 3. en analyse av former for selvforståelse: dvs Har undervist i moderne europeisk historie, den kalde krigens historie, europeisk integrasjon og historisk teori og metode siden 1993, og i vesteuropeiske områdestudier fra 1990 til 2003. Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH. Forklaring og objektivitet i historisk forsknin Historisk; Olav den Hellige (995-1030) 8. Snorre bevarer sin objektivitet og skyr svart-hvittmaling, fordi han forstår begge parter i konflikten: Det er den gamle og nye tid som står mot hverandre. Knut den mektige kom seilende til Norge med tallrike skip og stort mannskap Historieforskning og objektivitet Et grunnkrav til all forskning er objektivitet, og dette gjelder selvsagt også historievitenskapen. Historikere skal i prinsippet ikke ha noe annet mål for forskningen sin enn å finne ut hvordan fortiden var, og rapportere hva de har funnet ut. Men som vi allered Som foregangsmand regnes Leopold von Ranke, der med sit værk Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber fra 1824 indledte en epoke, hvor ambitionen om en historisk objektivitet blev det primære mål. Bloss zeigen, wie es eigenlich gewesen ist (Blot vise hvordan det egentlig var)

Intervjuteknikk og objektivitet. Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA) Sist oppdatert 12.09.2018. Tilleggsstoff Bruk innhold. En pro-israelsk Pressefoto i krig og kriser - historiske øyeblikk Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage. Den historiske dialektikken som Hegel var talsmann for, preget historiesynet i Tyskland i tiden etter ham og ble som kjent viktig for Marx' historiske teori. Den økende historiske bevisstheten preget naturlig nok også utviklingen i historiefaget, hvor historisme ofte forbindes med Leopold von Ranke, ikke minst hans formaning om å skrive historien wie es eigentlich gewesen (slik den.

Pensum/læringskrav - PED4000 - - Universitetet i Osl

 1. isme og vitenskap. Eksamensrelevant - man må se godt på dette. Vanskelig å skjønne alt han skriver. må dra fellespunkter; Fe
 2. • Historisk kost • Renteelement Side 45. 7 •Objektivitet • Fullstendighet Side 50. Title: Microsoft PowerPoint - Å-kurs H2009 del 3 Author: osh Created Date: 10/8/2009 2:45:24 PM.
 3. vassdrag, tyder på objektivitet, saklighet, intersubjektivitet. Å være kritisk og skeptisk vil i vitenskapelige sammenhenger si å skjelne, nyansere, ta forbehold, være avventende, stille seg prøvende, se hva som kan innvendes. Den kritiske og skeptiske kan godt godta et resultat og bygge på det, men er ikke skråsikker på det
 4. grad av objektivitet i forskningen enn vitenskapsteorier som vektlegger nøytralitet. Stanpunktteorien tar utgangspunkt i Marx' teori. Han mente at de som ikke nyter av å opprettholde et system, lettere kan se ulempene ved det. Motivasjonen til å endre et system svekkes om du nyter godt av privilegene strukturen gir deg. Kandidat 310

Historisk objektivitet, sentalt spørsmål innen historievitenskap om i hvilken grad det er mulig å oppnå sann erkjennelse om fortida. Se ellers historie og kildekritikk; Objektivitet (statistikk) deskriptive metoder for å gjøre slutninger basert på tallmateriale. Se også. Objective-C, et programmeringspråk. Objektivism Et kjennetegn ved immaterielle eiendeler vil være at det ofte er spesielle vanskeligheter knyttet til regnskapsmessige vurderinger i form av identifikasjon, verdi, objektivitet mv. Ved kjøp av virksomheter har nok praksis historisk vært at de fleste immaterielle eiendeler har blitt inkludert i goodwill, selv om det i realiteten har vært mulig å identifisere og måle immaterielle eiendeler

Historien om historien - Aftenposte

För andra betydelser, se Historia (olika betydelser).. Historia (eller historievetenskap) är en vetenskaplig disciplin inom det humanistiska fältet. I sin vidaste definition avhandlar historieämnet all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande. Det akademiska ämnet historia vill skapa en sammanhängande framställning och en systematisk analys av. OBJEKTIVITET Av professor ELI F. HECKSCHER, Stockholm DET följande är icke ett försök till filosofisk prövning av historieforskningens förutsättningar utan någonting mycket enklare: en efter förmåga praktisk diskussion av hur historieforskning skall bedrivas och historisk litteratur skall studeras, i bägge fallen av både lekt och lärd Praktisk filosofi handler om å skape en bevissthet om hva som kjennetegner mennesket, nemlig å foreta valg og ta ansvar for det Gode. Practical Philosophy is about creating an awareness about what signifies human beings: making choices and taking responsibility for that which is Good

Historia - Wikipedi

LARS DALGREN: NÅGRA ORD OM HISTORISK OBJEKTIVITET. 41 samtids historia eller t. o. m. den tids historia, som går närmast därförut. Sådana arbeten böra följaktligen läsas ungefär som memoarerna. Minst farliga äro då de författare, vars temperament driver dem att tämligen ohöljt precisera sin egen ståndpunkt. Även den argast I siste nummer av Historisk Tidsskrift bidrar han med artikkelen «Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall». Artikkelen tar utgangspunkt i det Førland registrerer som en omskiftning i det danske ordskiftet: Nå er det høyresidas representanter som hevder sin rett og plikt til å være subjektive, mens venstresidas intellektuelle forskanser seg bak. Historiske vitskapsteoretikarar har av dei verdiane som åleine kan gje kriteria for betydninga til fenomen er nødvendig også for den avgrensa grad av objektivitet som er mogeleg å. Historieforskningen må derfor bygge på en objektiv grunnholdning. Samtidig er objektivitet vanskelig å definere. En historiker kan både bevisst og ubevisst være påvirket av samfunnet og miljøet vedkommende lever i. Derfor kan historikerens egne interesser og holdninger påvirke valg av problemstillinger og hypoteser

Viten om viten og refleksivitet - Pax Forla

 1. g. 6.1 Objektivitets - og subjektivitetsbegreper (til orientering) 6.2 Objektivitet i tre betydninger; 6.3 Subjektivitet i tre betydninger (til orientering) 6.4 Kognitiv objektivitet i trygdemedisinen; 6.5 Objektive funn i klinisk praksi
 2. Det er eit komplekst forhold mellom bruk og misbruk av historie. Misbruk vil seie at fortida blir instrumentalisert og forvrengd for politiske eller andre føremål. Det ligg då i dette at det finst ei verkeleg fortid som ikkje må forvrengjast
 3. Fagleg uavhengigheit og objektivitet. Alle medarbeidarar ved Folkehelseinstituttet skal utvise høg fagleg kompetanse i sitt arbeid og skal alltid legge faglege kunnskapar og fagleg skjønn til grunn i vurderingar. Alle skal behandle og avgjere sakar på ein upartisk måte, og utan hensyn til personlege interesser

Doktorgrad: Rettferdighet og objektivitet i

Historisk vil et slikt scenario fortone seg som et mirakel og innebærer følgelig en grov fortegning av den virkelige risikoen låntager påtar seg ved rammelån. Ved å benytte et skjevt sammenligningsgrunnlag og forholde seg taus om risikoelementet, bryter Finansportalen med den kvalitet og objektivitet som forventes av en offentlig institusjon Ved å peke på de partiske perspektivene og antagelsene til forskere, arbeider feministiske lærde for å belyse måtene ideen om objektivitet har fungert bare som et stand-up for det hvite, mannlige perspektivet, og hvordan feministiske metoder, derimot, arbeider for å produsere kunnskap der forskeren fremstår for oss ikke som en usynlig, anonym autoritetsrøst, men som et ekte, historisk. historisk forskning absolut främmande skribenten yttrar, har jag i stället tänkt, att möjligen något kunde vinnas genom några reflexioner om historisk opartiskhet och de krav i detta avseende, som rimligen kunna ställas på en historisk författare. Först och främst må då från början fastslås, att en objektivitet Daniel Hisdal. 58 . Objektivt om homofili. Dette er et innlegg ment for alle som kaller seg kristne og som har et syn den ene eller andre veien i saken om homofili

Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-02

- Vitenskapsfilosofi: Metode, demarkasjon og objektivitet - Feministisk vitenskapsteori Kandidaten har kunnskap om historisk, filosofisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på vitenskapenes sosiale og kulturelle sider. Læringsformer og aktiviteter Historisk har det vært bank/finans-sektoren som har vært den mest modne bransjen med hensyn på organisering av god virksomhetsstyring. og hindre funksjonens uavhengighet og medarbeiderens objektivitet. Vi mener bonusordninger for medarbeidere i compliancefunksjoner er uheldig og bør unngås Viden om viden og refleksivitet er en let bearbejdet gengivelse af Pierre Bourdieus afskedsforelæsninger på Collège de France 2000-2001.På baggrund af en historisk og sociologisk analyse af videnskaben og videnskabsbegrebet forsvarer han den videnskabelige frihed og den frie forskning, der i stigende grad bliver klemt mellem økonomiske og politiske kræfter

Dictionary: objektivitet - English, spanish, swedish

 1. Objektivitet I artikklen drøfter Kvam filosofiske problemer i pedagogisk-historisk forskning, der han belyser ulike sider. Nøyaktighet Artikkelen er publisert i 2008. Han har en detaljer litteratur liste hvor man kan følge opp og finne tilbake til det hans påstander
 2. Kunnskap og sannhetssøken - handler om vitenskapelig metode, sannhet og objektivitet. Naturvitenskapenes begrensning og utfordringer inngår også. Eksistens og mening - hvordan mennesket har reflektert over eksistensielle og etiske spørsmål i møte med moderne samfunnsendringer
 3. Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. Ordbogen indeholder 225.000 opslagsord, heraf 35.000 fra Supplement til ODS. Flere oplysninger: Hjælp til søgning; Fakta om ODS; For moderne dansk henviser vi til Den Danske Ordbog. Få ODS som app. Ordbog over det danske Sprog findes også som app
 4. Krogseth, O. (1984). «Objektivitet og vitenskapelighet i de historiske åndsvitenskapene»
 5. Innlegg om Objektivitet skrevet av bruraas. Det pågår en debatt om journalistisk objektivitet og nøytralitet, blant annet som følge av sommerens dekning av tragedien i Gaza
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund – Wikipedia

objektivitet på tysk Bokmål-tysk oversettelse DinOrdbo

Historiker Mona Ringvej møter den svenske forfatteren og utenrikskorrespondenten Nathan Shachar, de danske historikerne og forfatterne Ulrik Langen og Bo Lidegaard til panelsamtale om utfordringene som møter en sakprosaforfatter som arbeider med virkelige historiske hendelser. Det er mange meninger om hvordan man skal gå fram når man arbeider med denne typen stoff, ikke minst kan man ikke. Objektivitet? @ Ranveig Historisk sett har du rett, men ettersom ateistar idag kallar seg sjølve for ateist og ev. hedning, bommar du på slutten. Ein kjem neppe til noko utviding sålengje ein framleis kranglar om første setninga er feil, feilstava eller båe delar Karsten Ivar Alnæs er en norsk forfatter og journalist som blant annet er kjent for de to historiske bokseriene Historien om Norge og Historien om Europa

objektivitet i dansk - Norsk bokmål-Dansk Ordbok Glosb

3. Problemet med objektivitet. Det sista problemet jag tänker ta upp har med objektivitet att göra. Det är ett prestigefyllt begrepp, och inom vetenskap finns en tradition som kräver just att forskaren måste vara objektiv. Frågan är vad det egentligen innebär att vara objektiv tilstrekkelig objektivitet, selv om de på spørsmål oppgir at de synes dette er viktig. Tor-Geir Myhrer er professor i politiforskning ved Politihøgskolen i Oslo. TOR 3.1.3 Historisk tilbakeblikk 119 3.1.3.1 1890-1975 119 3.1.3.2 1975-1990 120 3.1.3.3 1990-2014 12 Skandinavisk litteratur, derimot, skilte mellom disse to ved hjelp av etablerte retningslinjer for ulike sjangre angående historisk sannhet og objektivitet, til tross for at disse ikke var helt faste - eksempelvis kongesagaer, islendingsagaer, fornaldersagaer, helgensagaer, osv Bukharins nye arbeid er en etterlengtet systematisk sammenfatning av den historiske materialismen fra et marxistisk ståsted. Blant marxister har man ikke siden Engels' Anti-Dühring - med unntak av Plekhanovs brosjyre - ikke våget seg på noe lignende og overlatt til marxismens motstandere å sammenfatte læren, og for det meste til slike som bare har forstått den svært overfladisk Polybios (fødd ca. 200, død ca. 118 f.Kr.) var ein gresk historikar i hellenistisk tid, kjent for verket Historier, som dekte perioden mellom 264 f.Kr. og 146 f.Kr. Verket skildra framveksten til den romerske republikken og den dominerande statusen hans i verda rundt Middelhavet, og inkluderte hans eiga forteljing som augevitne frå øydelegginga av Kartago i 146 f.Kr. Polybios er særleg.

Eino Jutikkala – Wikipedia

Læreplan for historie og filosofi Videregående opplæring

Historiker. Foreldre: Skiaptein og gårdbruker Ole Johnsen (1827-89) og Emily Augusta Fristedt (1837-1912). Gift 23.12.1901 med Anna Evie Tollefsen (12.12.1877-7.6.1944), datter av skiaptein Even Tollefsen (1841-97) og Fredrikke Antonie Dahle (1846-96). Far til Arne Odd Johnsen (1909-85). Oscar Albert Johnsen var professor i historie ved universitetet i Kristiania/Oslo i mer. SOLLI, H. M. 2007. Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger. En etisk og vitenskapsfilosofisk analyse av tre uførhetsmodeller i et historisk perspektiv. Doktorgradsavhandling. Oslo, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. SOLLI, H. M. 2011. Evnebaserte helse- og sykdomsbegreper i NAV-systemet Morten Nissen • Objektivitet og subjektivering i socialt arbejde 18 revision osv.) hævder en gyldighed henover kulturelle og samfundsmæssige forskelle, samt en metodologi for hvordan disse grundbegre-ber forbindes med kulturanalyser. Praktisk må psykologiens normative karakter omsæt-tes i en form for refleksiv ideologiproduktio Historisk; Den hellige Dius av Antiokia (d. 430) Den hellige Dius av Antiokia På grunn av disse dydene ga Herren ham objektivitet og undergjørende gaver, og han ble kalt thaumaturgos (undergjører). I en visjon ga Herren Dius ordre om å dra til Konstantinopel og der tjene både Ham og menneskene - Vitenskapsfilosofi: Metode, demarkasjon og objektivitet - Feministisk vitenskapsteori - Det moderne forskningsuniversitetet og den moderne forskerrollen Kandidaten har kunnskap om historisk, filosofisk og sosiologisk vitenskapsteori, med særlig vekt på vitenskapenes sosiale og kulturelle sider

 • Upb gebäude i.
 • Snitter kristiansund.
 • Fakta om gröna mamban.
 • Blomsterpinner i tre.
 • Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
 • Lungekreft med spredning prognose.
 • Lønnsindeks kalkulator.
 • Sigarer sverige.
 • Brett til puslespill.
 • Luftwaffe abzeichen bundeswehr.
 • Finn investor.
 • Susan weber soros.
 • Krydderplante kryssord.
 • Leipziger rundschau kleinanzeigen.
 • Madrugada gitarist.
 • Badevekt elkjøp.
 • Altandører priser.
 • Komplexa tal ekvationer.
 • Hama beads inspiration.
 • Vaske vinduer med nylonvask.
 • Soldag harstad.
 • Verdens rikeste fotballklubber 2017.
 • Banshee staffel 5.
 • Viafree ex on the beach uk.
 • Kikerter eldorado.
 • Nokas cash handling.
 • Landstreff fredriksten 2018 artister.
 • Recommended wordpress themes free.
 • Weymouth.
 • Eine zauberhafte nanny besetzung.
 • Dill verwendung.
 • Westham norge.
 • Abyssiner personlighet.
 • Naturehike cloud 2.
 • The american revolution casualties.
 • Sonderpädagogik heidelberg.
 • Ferie franske riviera barn.
 • Europa league playoff.
 • Mops fransk bulldog blandning.
 • Cel mai mare mall din romania 2017.
 • Yoga uddannelse simon krohn.