Home

Europeisk ekspansjon i amerika

Oppgaver fra læreboka: Europeisk ekspansjon i Nord- og Sør-Amerika Oppgaven handler om disse 2 problemstillingene: Kartlegg den europeiske ekspansjonen i Nord- Amerika (dagens USA og Canada) fra ca 1600 til ca 1750 Flytting vestover i landet Etablerte seg (jord og industri) Indianerne tvingt til reservater Europa og Latin-Amerika - Mindre europeere enn Nord-Amerika, men overklassen var de hvite - Men fortsatt mange som kom til Latin-Amerika. F.Eks. Argentina: * Gikk fra 2mil innbygere Etter tidligere tokt til Karibia og kysten av Mellom-Amerika ankom Kristoffer Columbus kysten av det nåværende Venezuela i 1498. Det var jakten på edle metaller for den spanske kronen og den sjelelige erobringen for Den katolske kirke som var drivkraften til de tidligste kolonistene. De første spanske bosettingene ble opprettet langs kysten av Karibia i 1520-årene av Venezuela og Colombia. Europeisk ekspansjon i Sør-Amerika. Samtidig som renessansen var i gang var også den europeiske ekspansjonen i gang. Fra 1500 til 1700-ta..

Aller først vil jeg bare gjøre det klart hva den europeiske oversjøiske ekspansjonen var. En ekspansjon er jo en utvidelse, og denne ekspansjonen var da da europeerne ekspanderte ved å legge ut på reiser til sjøs og utnytte områdene de kom til enten ved å skaffe politisk, økonomisk eller militært herredømme der. De dannet da kolonier eller imperium... Både for å demme opp for den russiske bjørnens ekspansjon, og for å trygge deres egne investeringer og interesser, som stadig vokste i det gamle riket. De første forsøkene på modernisering etter europeisk mønster startet etter at Napoleon Bonaparte erobret Egypt i 1798. Egypt var, på tross av et indre selvstyre, underlagt Tyrkia Oppdagelsesreiser er en betegnelse som helst brukes om europeernes reiser til og utforskning av andre kontinenter. Begrepet de store oppdagelser er intimt knyttet til et Europa-sentrert verdensbilde. Det er i første rekke europeernes oppdagelsesreiser fra slutten av middelalderen (etter cirka 1450) og frem til slutten av 1800-tallet, med utforskningen og delingen av Afrika, som kalles. Europeisk ekspansjon Timeline created by cclp16. In Uncategorized. 1487. Columbus oppdager Amerika I august 1492 seilte Columbus fra Sør-Spania, og nådde øya San Salvador 12 oktober 1492. Han trodde han hadde kommet til India, og kalte derfor de innfødte for indianere

ÅRSAKER TIL EUROPEISK EKSPANSJON OG OPPDAGELSER Av Sigurd, Hans, Sebastian og August. August Bjørnevik. Du er her: Skole > Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet. Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet. Europas rolle i senmiddelalder, og dets plass i verden, samt deres møte med resten av verden. Langsvarsoppgave i eldre historie

Oversjøisk ekspansjon: Det begynte på 1500-tallet og varte til slutten av 1700-tallet. Det var når Vest-Europa ble knutepunktet til et globalt nettverk. Denne utviklingen er også kalt for europeisk ekspansjon. I hovedsak var det at Europa oppdaget og erobra nye landområder Utenlandske investeringer og Nord-Amerika og europeisk ekspansjonisme (19. århundre) Utenlandsk investering og ekspansjon refererer til plassering av kapital i områder utenfor et lands territorium for å utvide sin territoriale base eller oppnå større økonomisk, politisk eller sosial innflytelse andre europeiske land. Derfor vil jeg, for å ha et sammenlikningsgrunnlag, også se på fremstillingen av den portugisiske ekspansjonen. Briten John Huxtable Elliott, professor i historie, har skrevet og forsket mye om det spanske imperiet, og har blant annet sammenliknet Storbritannias og Spanias kolonihistorie i Amerika

Europeisk ekspansjon Timeline created by facebooker_1774023245953571. In History. Oct 10, 1486. Bartolomeu dias og Kapp det gode håp Bartolomeu Dias var den første portugiseren som gikk ut til ekspansjon. I 1486 dro han til kapp det gode håp, som er Christoffer Columbus reiste til Amerika med sine sjømenn i 1492 Utenlandske investeringer og Nord-Amerika og europeisk ekspansjonisme (19. århundre) Utenlandsk investering og ekspansjon, refererer til plassering av kapital i områder utenfor et lands territorium for å utvide sin territoriale base eller oppnå større økonomisk, politisk eller sosial innflytelse Europeisk Ekspansjon Timeline created by vegardselsaas. In History. 1488. men oppdaget i stede Amerika. Oppdagelsen regnes som en av de største idag, men Columbus var ikke overbist. Helt til sin død var Columbus overbevist om at det var øyer i Asia han hadde besøkt Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner

I løpet av 1500-tallet reiste over 200 000 europeere til Amerika og bosatte seg der. Det ble en opphoping av rikdom i Spania, og det førte etter hvert til en sterk inflasjon i hjemlandet. Det medførte at det etter hvert ble vanskelig for Spania å konkurrere med sine europeiske handelpartnere på pris Mellom 1500-tallet og fram til tidlig på 1800-tallet ble 12,5 millioner afrikanere fraktet med tvang fra Afrika til Amerika. De var blitt røvet fra, eller solgt av, familiene sine til europeiske slavekjøpere som lastet dem tett på skip De europeiske statene kastet seg rett inn i jakten på dets rikdommer. Eventyrere, soldater og misjonærer slo seg ned langs kysten og de største elvene. Nesten 300 år senere var mye av Nord-Amerika fortsatt uutforsket, men da de amerikanske koloniene løsrev seg i 1776, tok utviklingen fart Imperialismen i tidsrommet 1870 - 1914 var først og fremst preget av en europeisk ekspansjon i Asia, Afrika og Amerika. Ulike sider av imperialismen: Militært og politisk - Erobra nye områder og gjorde dem til kolonier; Demografisk - Europeerne utvandret til andre verdensdele trekanthandelen, handel mellom Europa, Afrika og Amerika der europeerne byttet til seg slaver fra afrikanske høvdinger mot europeiske varer som skytevåpen, jern og glass. Slavene ble fraktet til sukkerplantasjer i Amerika, og sukkeret derfra ble solgt til Europa

Europeisk ekspansjon i Nord- og Sør-Amerika - Studienett

 1. Den europeiske oversjøiske ekspansjonen Europeiske oversjøiske ekspansjon - Portugisisk slavehandel og trekantfart - Ekspansjon=utvidelse - Europeiske reiser til sjøs - Poltisk, økonomisk eller millitært herredømme i kolonier og imperium Drivkrefter bak ekspedisjonene - Øk
 2. ert av ulike europeiske stater rundt 1750. Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa. 27 relasjoner
 3. Europeisk kolonisering av Afrika ble innledet den portugisisk erobringen av Ceuta i 1415 og fikk sitt største omfang omkring 1900. Det europeiske kolonistyret i Afrika ble raskt avviklet fra 1956. I 1959 var det bare fire selvstendig stater i Afrika, i 1960 var det 27 stater

Europeisk ekspansjon til Amerika by Hung Thieu - Prez

Lendo skal bruke PSD2-lisens til europeisk ekspansjon . I sommer ble Schibsted-eide Lendo det fjerde selskapet i Norge med en PSD2-lisens. At den skal brukes som et hjelpemiddel i selskapets internasjonale ekspansjon er klart, men foreløpig vil sjefen i Lendo Group, Roar Bjærum, si lite om hvordan Årsplanen har satt av tre økter til temaet Oppdagelser og europeisk ekspansjon. Det er selvsagt svært knapt. Lærebokas framstilling har derfor begrenset seg til Portugals og Spanias erobringer. På nettsidene til læreboka finnes imidlertid også stoff om Kina og om Nord-Amerika før og etter Columbus for dem som ønsker å studere dette Europeisk ekspansjon | Partnere Vår ekspansjon i Europa Pall-Ex har utviklet seg til Storbritannias ledende pallegodsnettverk ved å fokusere på kvalitet, pålitlighet og service, og vi ønsker å tilby de samme, enestående tjenestene på et pan-europeisk nivå gjennom å dele vår kunnskap, ekspertise og erfarenhet med våre partnere Oppdagelsesreiser og europeisk ekspansjon var også starten på en periode hvor europeerne tvang afrikanere til å arbeide for seg på store gårder og plantasjer. Slavene ble tatt i Afrika, måtte jobbe i Amerika og varene fra plantasjene ble solgt i Europa

Andre europeiske nasjoner bestred snart vilkårene i Tordesillas-traktaten. England og Frankrike forsøkte å plante kolonier i Amerika på 1500-tallet, men disse mislyktes. England og Frankrike lyktes i å etablere permanente kolonier i det følgende århundre, sammen med den nederlandske republikken.Noen av disse var på karibiske øyer, som ofte allerede var erobret av spanjolene eller. Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa. Før den tid, rundt begynnelsen av 1000-tallet nådde de første europeere fram til Nord-Amerika via Grønland, antagelig på Newfoundland. Det var norrøne folk fra Island og Norge, ledet av Leiv Eiriksson, men disse bosetningene i Amerika ble ikke varige.[1 Starten av den europeiske koloniseringa av Amerika vert ofte datert til 1492, sjølv om det var minst eitt tidlegare forsøk på kolonisering.Dei første kjende europearane som nådde Amerika var vikingane på 1000-talet, som oppretta fleire koloniar på Grønland og ein kortvarig busetnad i L'Anse aux Meadows (51°N) i eit område dei kalla Vinland, på dagens Newfoundland

Tema: Europeisk oversjøisk ekspansjon Problemstilling: Hva var drivkreftene bak erobringen av Amerika? Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Årsak: • Begrunnelse: Argumenter: er opa Argumenter: Jakt på gull og edelmetaller t ønske om kolonier e handelsstasjone Europeiske toppledere med Tysklands Angela Merkel i spissen vil nok trekke et lettelsens sukk dersom det blir et maktskifte i Det hvite hus etter valget. Latin-Amerika - lite påaktet Sense satser nå på å hente inn mellom 600 millioner og én milliard kroner i det norske og nordiske markedet i to omganger. Den første omgangen skjer i vår og skal bidra til selskapets nordiske ekspansjon, mens den andre emisjonen skal skje i løpet av ett år knyttet til europeisk lansering av Sense. Da skal Sense også være børsnotert

I perioden 1500-tallet mot slutten av 1700-tallet utviklet Vest-Europa seg til et knutepunkt i et globalt nettverk. Denne utviklingen ble kalt for den europeiske ekspansjon. Erobringer av nye landområder og oppdagelser fant sted her. Etter hvert ble de markedsøkonomiske interessene viktigst Kart som viser de ulike områdene som var dominert av ulike europeiske stater rundt 1750. Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa. 96 relasjoner Oversjøisk ekspansjon Dette var varer som kunne selger dyrt på det europeiske markedet. I Amerika derimot ble store deler av den opprinnelige befolkningen utryddet, for så at nye samfunnet ble dannet på europeerne sine premisser. Afrika

Deretter seilte skipene nedover langs den afrikanske vestkysten, der de europeiske varene ble gitt i bytte til lokale slavehandlere mot millioner av afrikanere de allerede hadde tatt til fange. Under grusomme forhold ble fangene nå fraktet til Sør-, Mellom-, og Nord-Amerika, der de ble tvunget til slavearbeid på plantasjer Den europeiske ekspansjonen var en utvikling av et globalt nettverk hvor møter mellom de forskjellige kontinentene fant sted. Afrika og Europa var nabokontinent og hadde derfor lenge hatt et godt forhold før den europeiske ekspansjonen startet. Forholdet og samarbeidet utviklet seg og ble sterkere under den europeiske ekspansjonen Fra 1500 til 1700 tallet var Vest-Europa knutepunktet i et globalt nettverk. Denne perioden blir kalt den europeiske ekspansjonen. Hele denne epoken startet i utgangspunktet med at flere europeiske nasjoner seilte lengre ut i verden der de med og uten intensjon oppdaget nye deler av verden Hovedartikkelen for denne kategorien er Europeisk kolonisering av Amerika. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 2 underkategorier, av totalt 2. Tema: Europeisk oversjøisk ekspansjon Problemstilling: Hva var drivkreftene bak erobringen av Amerika Vi ønsket en internasjonal realitetsorientering; hvor står vi, er dette et marked vi skal inn i, er UK klare for oss - er vi klare for dem, hva slags teknologi

Sør-Amerikas historie - Store norske leksiko

Det amerikanske kontinentet var det siste som ble kolonisert av Homo sapiens etter at vi forlot Afrika for 50 000 år siden. Mot slutten av siste istid, for om lag 15 000 år siden, tok indianernes forfedre seg fra Asia over Alaska og spredte seg utover hele det nordlige og sørlige Amerika på relativt kort tid Oversjøisk ekspansjon Vest-Europa var knutepunktet i et globalt nettverk fra ca 1500 - 1700 tallet. Utviklingen av dette nettverket blir kalt den europeiske ekspansjonen. Nye oppdagelser og erobringer av landområder var grunnen til at denne ekspansjonen i det hele tatt tok form Europeisk utvandring til amerika. I perioden 1836-1915 utvandret over 750 000 nordmenn til Amerika. Norge var det nordiske landet som hadde størst utvandring i forhold til folketallet Til sammen utvandret i overkant av 800.000 nordmenn til Amerika. Ingen av de andre nordiske landene kan skilte med så enorm utvandring som Norge (i forhold til folketall), og i europeisk sammenheng er det bare.

kristoffertveitblogg: Europeisk ekspansjon i Sør-Amerika

Hvordan vil europeisk ekspansjon påvirke kostnadsbevisste reisende? - Feriepakkeavtaler - 2020 1. mai vokste EU (10) med 10 nasjoner (Tsjekkia, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia) og mer enn 75 millioner mennesker Viktige begreper. Berlinkonferansen 1885. De europeiske statene delte Afrika seg i mellom. Bokseropprøret Kinesisk opprør i år 1900 mot kristne misjonærer og kinesere som hadde konvertert. Ble slått ned av utenlandske styrker. Fra Kapp til Kairo Britenes drøm om et sammehengende imperium fra Sør-Afrika til Egypt. Nyimperialismen Europeisk ekspansjon i oversjøiske områder på 1800-talle

PPT - Imperialismens tidsalder 1870-1914 PowerPoint

Muntlig Eksamen Historie: Den Europeiske Ekspansjonen

Flere europeiske land deltok i erobringen av den nye verden, noe som gjorde Amerika til et fargerikt kontinent Europeisk narkotikarapport 2018: Trender og utviklinger gir en tidsriktig innsikt i narkotikaproblemene i Europa og håndteringen av dem. Flaggskipsrapporten vår bygger i kokainproduksjon i Sør-Amerika nå påvirker markedet i Europa, noe som medfører øk

Kolonial ekspansjon er først og fremst en stor flåte. De første skipene av den nye typen, som kunne krysse havet og forlate innsjøene, dukket opp i Portugal og Spania. Disse var de unge kongedømmene som nettopp var opprettet i territoriene befriet fra muslimer Kombinasjonen av europeisk våpenmakt, økonomisk På misjonsmarkene i Mexico, øyene i Det karibiske hav og i Sør-Amerika drev protestantiske kirker misjon for å omvende romersk På 1600-tallet ekspanderte Europa, og Kirken gikk ofte foran den politisk-økonomiske ekspansjon. Stephen Neill.

4 71 5 EUROPEISK KAPITALISME I EKSPANSJON Olav Fagerlid: Grunntrekk ved den europeiske kapitalismens ekspansjon 2 Om drivkreftene bak formingen av en europeisk forbundsstat 54 Harry Magdoff og Paul M. Sweezy: Notater om de multinasjonale foretaka 7 Oversjøisk ekspansjon. Den europeiske ekspansjonen var fra ca. 1500 til slutten av 1700-talet. Denne ekspansjonen handlet om oppdaginger og erobringer av nye landområder og markedsøkonomiske interesser kom i fokus. Spanjolene dominerte i Sør-Amerika Hovedartikkelen for denne kategorien er Europeisk kolonisering av Amerika.

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

Pris: 518,-. innbundet, 2014. Sendes senest i morgen. Kjøp boken Ekspansjon i eksporfiskeria; 1720-1880 (ISBN 9788232104253) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Det var kontakt mellom Polynesia og Amerika lenge før europeernes inntog, fastslår stor ny DNA-studie. Norsk forsker mener de nye funnene er solide Pris: 518,-. innbundet, 2014. Sendes i dag. Kjøp boken Ekspansjon i eksporfiskeria; 1720-1880 (ISBN 9788232104253) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Etter at Sovjetunionen opphørte å eksistere, forsvant det sentrale system for å forvalte landets verdier. Og Russland begynte å søke etter nye moralske retningslinjer. Fra nå av oppstår problemet med å korrelere tradisjonelle russiske og liberale europeiske verdier. Vi vil snakke om hva det vestlige verdisystemet er og hvorfor dets fordeling i Russland forårsaker ulike problemer

oppdagelsesreiser - Store norske leksiko

Mens Scientology Kirkens innvirkning på samfunnet ikke kan måles med en målestokk, kan man derimot måle dens fysiske areal. Scientology Kirkens eiendommer, administrative kontorer og sentrene som blir sponset av kirken for humanitære programmer har nå nådd det første tallet. Og det representerer et sprang på 250 prosent over hva det var for ti år siden 1 Hvilke oppfinnelser og ny teknologi fikk betydning for europeisk ekspansjon. På hvilke måter fikk dette betydning? 2 Hva menes med korstogstanken? 3 Hvorfor tok portugiserne ledelsen i den oversjøiske ekspansjonen? 4 Hvem fant sjøveien til India, og hvorfor var det så viktig? 5 Hvilken betydning fikk Magellans jordomseiling Vår pris 599,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Bind II, Ekspansjon i eksportfiskeria, tek for seg perioden frå 1720 til 1880. I løpet av perioden vart fiskeeksporten frå Noreg mangedobla. I tillegg.

Sentrum-periferi i en historisk og teknologisk kontekst Bjørnar Sæther SGO 1001 Sentrum-periferi Sentrum-periferi er et begrepspar som brukes i en rekke ulike sammenhenger, fra nasjonalt til globalt Sentrum - periferi i Norge, i Europa og globalt I denne forelesningen forstås sentrum periferi i en global målestokk Sentrum i dag er Nord-Amerika, EU+EØS, Japan, Australia og New Zealand. Kolonialisme er eit herredømeforhold mellom kollektiv, der dei sentrale avgjerdene over liva til dei koloniserte blir tekne av eit kulturelt ulikt og ikkje tilpassingsviljug mindretal av koloniherrar under hovudsakleg ivaretaking av deira interesser. I nyare tid kjem det òg legitimeringsdoktrinar til frå koloniherrane si side, koloniherrar som er overtydde om eigen kulturell verdi Ekspansjon kjem av latinsk og tyder «utviding». I fysikk og teknikk vert uttrykket særleg nytta om gassekspansjon, gassar som utvidar seg. Sjå varmeutviding. Sjå òg ekspansjon i geometri. Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet * Ankerserien har ETA - Europeisk Teknisk Godkjenning - som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 - B50 * Lastområde er 2,4kN - 65,1kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller. * Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres gjennom frihull i bygningsdelen og. Ekspansjon i eksporfiskeria 1720-1880. Atle Døssland (Redaktør) Serie: Norges fiskeri- og kysthistorie 2. Bind II, Ekspansjon i eksportfiskeria, tek for seg perioden frå 1720 til 1880. I løpet av perioden vart fiskeeksporten frå Noreg mangedobla. I tillegg til tørrfisk.

Europeisk ekspansjon timeline | Timetoast timelines

1. Imperialisme betyr at en stat utvider sin egen makt og innflytelse på bekostning av andre stater. 2. Militær og politisk ekspansjon, det vil si at en rekke land ble kolonisert og lagt under direkte europeisk herredømme, demografisk ekspansjon, det vil si at europeere utvandret til andre verdensdeler, økonomisk og teknisk ekspansjon, det vil si penger ble invester utenfor Europa der det. Oversjøisk ekspansjon og Afrika Slavane blei først og fremst frakta til plantasjar i Amerika og Karibia. Historikarar på denne tida samanlikna det afrikanske samfunnet med det europeiske. Sidan dei levde på ein heilt anna måte blei deira samfunn ofte sett på som primitive * Ankerserien har ETA - Europeisk Teknisk Godkjenning - som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til risset og rissfri betong B20 - B50 * Lastområde er 2,4kN - 43,9kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller. * Gjennomstikksmontering: Ankeret stikkes/monteres gjennom frihull i bygningsdelen og. Europeisk narkotikarapport 2018: Trender og utviklinger ble publisert av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 7. juni 2018. Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge Ingredienser fra andre verdensdeler.

Slavehandel og Riberia Grande

Sjekk ekspansjon oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på ekspansjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Bank Norwegian gir også en oppdatering på planene om ekspansjon i Europa. Banken startet prosessen på det som skulle bli et europeisk bankeventyr i fjor, men varslet i juni at var planene utsatt på grunn av coronaviruset. Konsernsjef Tine Wollebekk skriver nå i kvartalsrapporten at ekspansjonen i Europa vil starte i 2021 Otovo henter 100 millioner kroner til europeisk ekspansjon. Vilde Mebust Erichsen Journalist. Publisert mandag 29. oktober 2018 - 16:36 Sist oppdatert tirsdag 30. oktober 2018 - 09:32. Solcelleselskapet har hentet 100 millioner kroner.. De europeiske kolonistene førte til den nye verden et vell av skikker som ga opphav til en ny generasjon bosettere, som måtte undergrave den pålagte dominansen i hele Latin-Amerika. Denne herregården innebar grunnlaget for kolonier for å hylle en ny territorial oppfatning, samt gjennomføringen av sosiale, politiske og økonomiske systemer, alltid under de europeiske retningslinjene

Europeisk ekspansjon timeline Timetoast timeline

VW vil bli størst - satser stort i Brasil - Bil - E24

GENÈVA - Tesla fortsetter å utvide sin virksomhet i Europa. For å sikre best mulig kundeoplevelse i et raskt voksende marked åpner Tesla 30 nye servicecentre og butikker i Europa. Tesla øker også utvidelsen av sitt Superlader nettverk, som gjør det mulig å kjøre lengre distanser helt gratis. Opptrappingen av salg, service og superlader infrastrukturen i Europa er en del av Teslas. Europeisk oversjøisk ekspansjon Christopher Columbus (1451-1506) var en italiensk oppdagelsesreisende i spansk tjeneste. I 1492 drog han med tre små skip fra Spania til Bahamasøyene. Han besøkte Cuba og Haiti og trodde han var kommet til India (derav navnet Vestindia). På sin andre reise kom han til Jamaica, og på den tredje Trinidad I disse tidene håpet afrikanerne at dette var slutten på den store erobringen som hadde begynt på 1400-tallet. Men dessverre viste dette seg å være helt feil. I 1870-årene fikk imperialismen en annen vending. Europeiske stater konkurrerte i mye større grad om å få fatt på de beste «ledige» landområdene i verden som var mulig å. Denne siden er laget med kjærlighet til flagg av Firefly Media siden 2008. Vi bruker informasjonskapsler for å analysere trafikk og tilpasse annonser. Du kan lese retningslinjene for personvern for mer informasjon.retningslinjene for personvern for mer informasjon Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits

 • Frisport lavvo test.
 • Hand der fatima islam.
 • Fransk restaurant majorstua.
 • Sonderpädagogik heidelberg.
 • During i foten.
 • Panelet 87.
 • Selskapslokaler oslo akershus.
 • Tanzschule erfurt rieth.
 • Salta argentina.
 • Lekeballer til basseng.
 • Hilde lyrån.
 • Sminke som dekker tatoveringer.
 • Det skjedde i 1998.
 • Det skjedde i 1998.
 • Største tsunami.
 • Reparere hull gipsplater.
 • Los angeles yr.
 • Kitchen nightmares stream.
 • Ovnsbakt hel kylling.
 • Lille tøyen hageby leilighet.
 • Bistum eichstätt organigramm.
 • Skatte abc 2017/18.
 • Familiær polypose gardner.
 • Parkour for barn i oslo.
 • Å norge.
 • Smartcheck.
 • Interiør galleriet oslo.
 • Neste definisjon.
 • Ucho prezesa 20.
 • Howa riflepakke.
 • Lbs gronau immobilien.
 • Jerry lee lewis last man standing.
 • Kim daniel sannes kommer fra.
 • Juleevangeliet film.
 • Lesetrening på nett.
 • Ferie franske riviera barn.
 • Graviola cancer.
 • Uttakskriterier behandlingsreiser.
 • Axkid minikid black.
 • Jamboree 2019 pris.
 • Oppleve på engelsk.