Home

Klarspråk i kommunen

Klarspråk er ikke alltid nok. Kommunen har ikke ansvar for trefellingen dersom du betaler for det selv. 9) Skriv ut forkortelser . Vi skal unngå å bruke forkortelser i tekster som skal nå fram til så mange lesere som mulig. Dette gjelder de aller fleste forkortelsene,. Lær klarspråk av de nordiske naboene våre. Bli med på Klarspråk 2020 i Stockholm 19.-20. november (fysisk og digitalt)

Klart språk for flest mulig - K

 1. Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors Telefon 09 7711, telefax 09 771 2291 Beställningsnummer 6-01212 fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi ISBN 978-952-213-971-9 www.kommunerna.net Helsingfors 2012 KLARSPRÅK I KOMMUNEN - EN SKRIVHANDLEDNING Institutet för de inhemska språke
 2. Siden 2009 har statlige virksomheter arbeidet med å forenkle kommunikasjonen med brukerne. Nå satses det på klarspråk i kommunene. Et nytt femårig program vil bygge lokal kompetanse og legge til rette for at kommunal sektor prioriterer klart språk
 3. Klarspråk bygger opp under verdiene våre: åpenhet, redelighet, mot og respekt. Grimstad kommune skal gå foran med et godt eksempel ved å skrive klart og tydelig. Målet er at alle tekstene våre skal være både forståelige og nyttige for dem vi skriver til. Alle som leser tekster eller dokumenter fra Grimstad kommune, ska
 4. Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning (pdf) Dela sidan: Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv

Klarspråk i kommunen En undersökning av Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter Charlotta Nord Handledare: Saga Bendegard Institutionen för nordiska språk . SAMMANDRAG Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Uppsala kommuns medborgarvänd Klarspråk i brev fra stat og kommune Språket i stat og kommune skal være utvetydig og klart. Du som privatperson og mottaker skal finne den informasjonen du trenger, forstå den informasjonen du får, og kunne bruke informasjonen til det formålet den er gitt Klart språk gir resultater: Ei meir effektiv forvaltning, betre og meir brukarvenlege tenester. Klarspråk fremmar demokratiet, rettstryggleiken og skaper tillit. Difi og Språkrådet samarbeider om tiltak for å stimulere til godt og brukarvennleg språk i statlege verksemder Transcript Mottakeranalyse - Klarspråk i stat og kommune Nils Petter Smeby 122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben ISBN 82-91701-09-1 ©2009 KLARTEKST Henrik Gerners gt. 14, 1530 Moss Telefon: 90 16 95 18 E-post: [email protected][email protected

Klarspråk. Klarspråk vil si korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Klarspråk er det motsatte av kansellistil, og handler først og fremst om å velge et språk som kommer leserne til gode. Aktiv: Kommunen skal rive huset Klarspråk i kommunene. Nylig vant Hå og Meløy kommuner og Utlendingsnemnda årets klarspråkspriser. Det indikerer at det foregår godt klarspråksarbeid også i kommunesektoren. Stavanger kommune, som har jobbet systematisk med klarspråksarbeid i flere år, har særlig sørget for godt språk i vedtak til innbyggere og næringsliv Stavangers arbeid har blitt lagt merke til av flere. Kommunen ble, som den første i landet, tildelt den nasjonale Klarspråkprisen i februar 2017. Kommunikasjonsrådgiver Kristin Høie Walstad i Stavanger kommune fikk utmerkelsen Årets trekkhund for arbeidet med klarspråk i kommunen og KS i mars 2016 Klarspråk handlar ytterst om demokrati, att alla ska ha tillgång till och förstå vad som står i texterna. Varför skriva klarspråk? Klarspråk bidrar till att Nackaborna får förtroende för det som kommunen gör. Det finns mycket att vinna på att skriva klarspråk: Budskapet når fram; Bättre kommunikation med mottagarna; Ökat.

Klarspråk - Klarspråk

Grunnkurs i Klarspråk Kurstilbud som presenteres her er kun for ansatte i Karmøy kommune. Målgruppen for kurset er ansatte som jevnlig utarbeider skriftlig materiell til innbyggere eller brukere - og som har behov for grunnleggende kompetanse i bruken av et klart og forståelig språk 6. Klarspråk-arbeidet i kommunen har gitt resultater - men ledelsen bør i enda større grad gå foran som gode eksempler og stille tydelige krav til klarspråk. Mye har blitt bedre med kommunens tekster de siste årene. Likevel mener flere av informantene, inkludert toppledere selv, at toppledelsen fortsatt ikke gjør nok på dette området

Den gylne pennen - et e-læringskurs i klarspråk. Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset Den gylne pennen får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår Klarspråk betyr korrekt, klart og mottakertilpasset språk. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne raskt finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal. Denne språkprofilen skal hjelpe deg som er ansatt i Indre Fosen kommune til å skriv

Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna

Arvid, 10, kan nekas assistans – trots svår cp-skadaBer om klar tale fra kommunen

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) KS for deg som folkevalgt; Klarspråk; Veileder om medvirkning i planprosessen etter plan- og bygningslove De tyckte att det skrivna språket inom kommunen var svårt att förstå för många. I oktober 2011 fick kommunen en språkpolicy och en rutin för klarspråksgranskning. Båda ska hjälpa dem som skriver texter i kommunen att uttrycka sig enklare och begripligare. Språkpolicy för Sundsvalls kommun, antagen av fullmäktige i oktober 201 Om klarspråk-prosjekt Klart språk har siden 2008 vært et satsingsområde i staten og har senere blitt et viktig satsingsområde også i kommune-Norge. Lignende prosjekter i andre kommuner har gitt gode resultater både på effektivitet og brukertilfredshet Hver kommune/fylkeskommune kan melde på to til fem deltakere. Dag 1: Klarspråk - hva, hvorfor og hvordan. Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune

Klarspråk er integrert i alle einingar, og kommunen er i ferd med å endre heile kulturen. Her får ikkje berre nytilsette, men også politikarar kurs i klarspråk. Dette gjer at språkarbeidet er forankra også utanfor den administrative leiinga Dette er andre gang det ble delt ut en hovedpris for kommuner og fylkeskommuner. Juryen fremhever at vinneren på en forbilledlig måte har vist hvordan en stor og kompleks organisasjon kan bygge et felles, gjennomarbeidet og langsiktig opplegg for klarspråk som kommer alle brukerne til gode

Støtter klarspråk i kommunesektoren: - Viktig for

Oversikt over veiledere, normer og skjemaer som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak eller plansak Språkprofil / klart språk / klarspråk. Lytt til teksten Stopp avspilling. Kommunens vedtatte språkprofil, Ansatte i kommunen skal formidle viktig informasjon til innbyggerne og det innebærer at vi må skrive tydelige og klare tekster som når ut til alle, og som alle kan forstå Klarspråkssatsingen i Oslo kommune er inspirert av andre kommuner som jobber med klarspråk, samt de av kommunens virksomheter som har kommet lengst med klarspråksarbeidet. - Flere virksomheter i Oslo kommune er i gang med tiltak for å gjøre den skriftlige kommunikasjonen med ulike grupper tydeligere og klarere, og enkelte virksomheter har gjennomført egne klarspråksprosjekter Vi tilbyr kurs i hele landet om klarspråk for saksbehandlere i stat og kommune. Lær hvordan vedtaksbrev, rapporter, e-poster og nett-tekster kan bli klare og effektive. Dette er kurset for dere som skriver formelle tekster på jobb, eller som skal revidere maler og standardtekster

Vi tilbyr kurs i klarspråk for saksbehandlere i stat og kommune. Lær hvordan vedtaksbrev, rapporter, e-poster og nettekster kan bli klare og effektive. Dette er kurset for dere som skriver formelle tekster på jobb, eller som skal revidere maler og standardtekster for klarspråk i det offentlige: 1 Klarspråk fremmer demokratiet og rettssikkerheten Myndighetene gir informasjon om blant annet rettigheter og plikter. Derfor bør forvaltningsspråket være klart og lettfattelig. Tungt og uklart språk i tekster fra det offentlige kan føre til at mange mister muligheten til å delta i saker som angår dem

Klarspråk i kommunen - Institutet för de inhemska språke

Bidra til at kommunene og fylkeskommunen setter klarspråk på agendaen, setter i gang egne språkforbedringstiltak eller styrker tiltak de alt har satt i gang. Vi vil bli det beste klarspråkfylket! 9 To tiltak: •En inspirasjonsdag for kommunene •En mal til en språkveileder . 1 Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden settes av et mangfold av mennesker. God dialog er en forutsetning for et godt forhold mellom kommunen, skrive i klarspråk; sikre gode rutiner for håndtering av henvendelser og tilbakemeldinger - Krisen viste oss at klarspråk kan være livsviktig, men et klart språk også er avgjørende for å utvikle brukervennlige og effektive digitale tjenester for innbyggerne. Derfor er det viktig at flere kommuner, statlige virksomheter og private leverandører lærer av de beste og tar i bruk klart språk når de utvikler digitale tjenester, sier Steffen Sutorius, direktør i. Oslo kommune har laget en fremtidsvisjon, der Tim er personifiseringen av innbyggeren. Visjonen fungerer som et verktøy i deres gode arbeid med digitalisering, hvor det gjøres omfattende arbeid i etatene, bydelene og andre enheter. I prosjekter ser Oslo kommune mot Tim for å verifisere at det som bygges har verdi for innbyggeren. Itera og Ti Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset Den gylne pennen får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår

Inspirert av statens klarspråkprosjekt har Fet kommune nå gitt ut sin egen veileder om klarspråk. Sjekk kommunes liste over byråkratiske fyord. Fet kommune har laget en kort veileder som skal hjelpe de ansatte til å skrive klarere språk Oslo kommune, byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, ville ha et raskt og relevant kurs i klarspråk. Vi tok derfor utgangspunkt i to tekster de nettopp hadde skrevet, og gikk igjennom prinsippene for klarspråk med eksempler fra disse tekstene Klarspråk i brev fra stat og kommune Les mer. Språket i stat og kommune skal være utvetydig og klart. Du som privatperson og mottaker skal finne den informasjonen du trenger, forstå den informasjonen du får, og kunne bruke informasjonen til det formålet den er gitt Kommunens språksatsing - klarspråk Sola skal være en klarspråkkommune. Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk, og målet er at vi skal ha et klart språk i alle våre tekster - fra brev og e-post til kommuneplan og nettsider

Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes)kommune kan jobbe med klarspråk? Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid. Meld deg på kurs i klart språk. Finn gode eksempler på kommunale tekster Strategidokument for Bjørnafjorden kommune (PDF, 2 MB) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnafjorden kommune (2016) Intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 363 kB) Vedlegg til intensjonsavtalen for den nye Bjørnefjorden kommune (2016) (PDF, 530 kB) Oversikt over gjeldande planar i Bjørnafjorden kommune per 2020 (PDF. «Klarspråk er integrert i alle einingar, og kommunen er i ferd med å endre heile kulturen. Her får ikkje berre nytilsette, men også politikarar kurs i klarspråk. Dette gjer at språkarbeidet er forankra også utanfor den administrative leiinga,» heiter det i grunngjevinga Denne blir presentert for ledere i kommunen denne våren. Haugesund kommunes språkprofil >>> Språkarbeid Etter lanseringen av språkprofilen starter arbeidet med å gjøre denne kjent blant alle ansatte. Det blir her viktig å understreke hvor viktig det er med et godt skriftspråk, og hvorfor vi har fokus på klarspråk i organisasjonen

Sidepanel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie Bjørnafjorden kommune har gjort ei ny kvalifikasjonsvurdering etter Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) si avgjerd i sak 2020/607 om kommunen si kvalifikasjonsvurdering av Åsane Byggmesterforretning AS («ÅBF») og Donar AS Fet kommune har laget en kort veileder som skal hjelpe de ansatte til å skrive klarere språk. Kommunikasjonsrådgiver Gro Børrud har latt seg inspirere av flere av statens seminarer om klarspråk. Foto: Knut A. Nadheim, Romerikes Blad

Klarspråk i kommunen - diva-portal

Som en av tre trøndelagskommuner har Malvik fått tildelt midler fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til å satse på klart språk i kommunen. Malvik kommune har jobbet med klart språk siden 2016 og på onsdag var det møte i klarspråkprosjektgruppa på rådhuset. KLARSPRÅK: Disse fem jobber med klarspråk i Malvik. (f.v.) Marit Haugen, Marianne Reitan, Rolf Martin krey, Lise [ Den gylne pennen - et e-læringskurs i klarspråk. Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset Den gylne pennen får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter står sig i förhållande till den klarspråksnorm som kommer till uttryck i Klarspråkstestet för beslut.. MEIR OM klarspråk. Klarspråkprisen Aldri meir HÆ i Hå - kommunen fekk klarspråkpris. Skriving - No må vi alle kunne skrive. klarspråk Dette partiet har det mest lettlesne partiprogrammet. MEST LESE. skrivekonkurranse Skrivekonkurranse: Skriv om håp for framtida! meinin Modum kommune igangsetter derfor en Klarspråk-offensiv. Alle de som er i posisjon tiil å skrive brev ut, eventuelt skrive politiske saksdokumenter, skal gjennomføre kurset. Det blir i tiden fremover sendt ut på e-post fra kommunikasjonsrådgiver. Alle som skal med får dermed hver sin invitasjon. Kurset består av to elementer

Klart språk i kommunen - klarspråk Løpenr: . 13352/201 Kommunale fritidsklubber i Indre Fosen kommune 2018-2019 (PDF, 952 kB) Boligpolitisk plan 2018 til 2026 (PDF, 3 MB) Matstrategi for Indre Fosen kommune (PDF, 920 kB) Energi- og klimaplan (Rissa kommune) (PDF, 376 kB) Kommunal planstrategi for Indre Fosen 2016 til 2020 (PDF, 323 kB) Eierstrategi for kommunale bygg (PDF, 596 kB Side panel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie 2. KOMMUNEN SOM VELFERDSPRODUSENT Kommunene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet til sine innbyggere. De har blant annet ansvar for grunnsko-leopplæringen, barnehager, sosialtjenesten, primærhelse-tjenesten og pleie- og omsorgsoppgaver. Kommunene er sentrale for å bygge grunnleggende legitimitet til lokalde-mokratiet Klarspråk er det motsatte av kansellistil, »Aktiv: » Kommunen skal rive huset. »Passiv: » Huset skal rives (av kommunen). I en passivsetning setter vi verbet i passiv form.

Klarspråk-prosjektet vi igangsatte på nyåret avsluttes til høsten. Opprinnelig var tenkt at vi skulle være ferdig med den offensive delen av prosjektet i mai/juni. På grunn av koronapandemien, og masse jobb for mange av oss, utsetter vi dermed innspurten Lär dig att skriva klarspråk med vår webbutbildning Att skriva bättre. Filmade föreläsningar Se Gabriella Sandström föreläsning om klarspråk och lättläst, som hon höll på en nätverksträff om kognitiv tillgänglighet 7 november 2018 Klarspråk i Husbanken Siv A. Brynestad . 2 Alle skal bo godt og trygt 22.10.15 Du har plikt til straks å gi opplysninger til kommunen dersom din husstand får inntekt fra arbeid pensjon, kapitalinntekter eller formuestillegg, som gjør at den får en samlet inntek Bruke klarspråk i kommunikasjon med bruker. Se på mulighet for anskaffelse av digitale kommunikasjonsverktøy mellom tjenestene og pårørende/brukeren. Delta i testing av nasjonalt program «digital innbyggertjeneste» for samhandling med bruker og pårørende. Invitere med brukerrepresentanter i ulike prosesser og prosjekter Klarspråk er eit handverk som du kan lære. Det skortar ikkje på hjelpemiddel om du vil skrive betre! I arbeidet med språkprofilen har vi henta inspirasjon frå ande kommunar og fylkeskommunar sine språkprofilar. Vi har bygd opp språkprofilen etter ein mal frå Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Gran kommune

Hvordan kan din (fylkes)kommune få fart på språkarbeidet? KS har mange tilbud for deg som vil lære mer om klart språk i høst! Høstens kurs i klart språk. Illustrasjon: KS: Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber Klarspråk - eldrehjem. Askøy kommune. February 11 at 9:30 AM · Forstår du brev du får fra oss? Eller det vi skriver på hjemmesiden? Hjelp oss å bli bedre med språket, og tips oss om ting du ikke forstår. Hilsen oss i kommunen :-) Related Videos. 0:01. Oss e dintorni

Mens andre kommuner - som Lesja og Stavanger - går foran og viser vei. Du kan lese mer om klarspråk her i Kommunal Rapport. For å lese hele artiklene må du tegne abonnement. Kilde: Kommunal Rappor Kommunen ønsket å bli en bedre tilrettelegger for næringslivet, og da var forenkling av språk i brev, skjema og nettsider det første kommunen begynte med. - De ansatte i planavdelingen var selv med å utarbeide en språkprofil som skulle danne grunnlag for tekstarbeidet Kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune fikk utmerkelsen Årets trekkhund for sitt store engasjement for klarspråk. Denne utmerkelsen går til en ildsjel som har gjort en spesiell innsats for klarspråk, og som har bidratt til gode resultater ved å motivere andre og være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid MALVIK KOMMUNE | Postboks 140,7551 Hommelvik | Besøksadr:Torggata 7, 7550 Hommelvik | Fakturaadr:Fakturamottak for Værnesregionen, Tydalsvegen 121, 7590 Tydal. KS inviterer til to kursdager på Lillestrøm (nær Gardermoen) 23. og 24. mai. Kurset er delfinansiert av KS og passer både for deg som har jobbet en del med klarspråk, og for nybegynnere. Du kan delta én eller begge dager

Klarspråk i brev fra stat og kommune - sprakprat

Gissa kommunen! - Institutet för de inhemska språkenHamar sparer tid og penger med klart språk - KS

Den digitale borger og klarspråk Sopra Steri

FÅR PENGER: Kommunen tildeles penger for å starte sittNamn och kulturella kontakter - Institutet för de inhemskaNyheter om språk - Institutet för språk och folkminnen
 • Roter rand um lippen nach essen.
 • Uendelig tegn på pc.
 • Spesialpedagogikk videreutdanning.
 • Tubus cosmo.
 • Bløf @ ziggo dome in amsterdam, netherlands, ziggo dome, 10 maart.
 • Kokebok til egne oppskrifter.
 • Høreapparat bergen.
 • Romanov familien anastasia.
 • Kirkens sos ålesund.
 • Småviltjakt etnedal.
 • Hsn fakultet.
 • Preveli schlucht wandern.
 • Hva er prontosan.
 • Elektriker tegneprogram.
 • Marinetraffic .com satellite.
 • Volkswagen sponsoring kontakt.
 • Indoorspielplatz peine.
 • Psykomotorisk fysioterapi tromsø.
 • Surrogati danmark.
 • Thaimat kurs.
 • Tonje sørlie hjertestans.
 • Feuerwehr landscheid.
 • Reutlingen einwohnermeldeamt.
 • Lagerutsalg martinsen hønefoss.
 • Tarot legesysteme beziehung.
 • Jannicke svake mennesker.
 • This land is your land meaning.
 • The last dab scoville.
 • Galvanisk tæring aluminium.
 • Gravlaks salma.
 • Slumdog millionaire deutsch.
 • Vila lagunen.
 • Forlag alternativ litteratur.
 • Sam rockwell dancing.
 • Wie lange fliegen hornissen.
 • Kroatienspecialisten.
 • Tanzschule berger gifhorn.
 • Bytte google konto android.
 • Polonium death.
 • Ing ernst royer.
 • Vogelbräu ettlingen tageskarte.