Home

Utsette restskatt

Restskatt under 100 kroner trenger du ikke å betale. Slik betaler du. I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvis du er elektronisk bruker får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten Betale restskatt Du kan søke om betalingsutsettelse Dette gjør du om du fikk baksmell på skatten og er i en vanskelig økonomisk situasjon. RESTSKATT: Ble det en betydelig baksmell, samtidig som du er i en vanskelig økonomisk situasjon? Da bør du lese saken under

Her kan du se skatteoppgjøret, endre/klage og få informasjon om restskatt, skattelister. Min skatt. Logg inn for å se dine skatteforhold. Beregn skatten din. Fyll inn antatt inntekt, formue og fradrag for å beregne skatten din. Hjelp til å få riktig skatt Restskatt: Leserne spør - Jeg skylder over 13.000 kroner i restskatt, og for meg er dette et enormt beløp. Kan jeg få delt opp betalingen i flere avdrag? Baksmellen må betales, ellers er det du som får svi! Vis me Utsatt skatt er 27 % av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.. Per 01.01.2014 ble skattesatsen for alminnelig inntekt nedsatt fra 28 % til 27 %. Forskjellen av de regnskapsmessige og skattemessige verdiene kalles midlertidige forskjeller, og av dette beløpet vil 27 % være utsatt skatt

Eventuell restskatt. Når fastsettingen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt. Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg). Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten Restskatt over 1.000 kr deles opp i to terminer med like store beløp. Se her for frister for tilbakebetaling. Edit: Jeg ville gjort som følger; Brukt feriepengene til å betale første del av restskatten (40.000 kr) og betalt ned kredittkortene (i tilegg til å betale ned mest mulig før sommeren) Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift Hei, takk for svar. Jeg har et AS. Jeg glemte som sagt å avsette dette i 2015 slik at hele beløpet blir en slags restskatt på skatteoppgjøret. Din kollega Jørn Karlsen svarte meg følgende: Sjekket opp litt og du lager et manuelt bilag som du fører slik: Kredit 2510 og debet 8300 Betalbar skatt Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet

Restskatt - Skatteetate

Betale restskatt - Du kan søke om betalingsutsettels

Utsette tilbakebetaling av skatt » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Utsett restskatten Nå kommer skattepengene. Sikre deg tusenvis i dag Skattepenger innen et par uker. Slik løser du restskatt-krisa Disse får 37.000 i skattesmell Fikk du restskatt? Se når du må betale. Betal riktig skatt i 2018: Dette er nytt i årets skattekor Dersom det i etterkant viser seg at du har betalt for mye i restskatt får du nemlig penger igjen fra Skatteetaten. Du får også renter på det beløpet du har betalt inn for mye. Rentegodtgjørelsen er 0,38 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15. mars 2018 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter, forklarer hun Har du fått restskatt, bør du definitivt betale innen forfall, ifølge forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand. Foto: Storebrand Vis mer Slik takler du baksmellen Fikk du restskatt for 2012, bør du ta noen grep allerede nå for å betale innen fristen

Da blir det mye restskatt på høsten. Svein sier: 11. februar, 2011, kl. 00:26. Entydige svar er umulige å få (føles slik noen ganger). Som ett «mottiltak» til det har jeg rutine hver måned å sette av slik i forhold til faktura pålydende: 25% mva, 28% skatt, 11% trygdeavgift, 12% feriepenger og 4% pensjonsforsikring Forskuddsskatt og restskatt (§§ 10-20 - 10-22) § 10-20. Forskuddsskatt § 10-21. Restskatt § 10-22. Petroleumsskatt . Innenlands merverdiavgift og arveavgift (§§ 10-30 - 10-32) § 10-30. Merverdiavgift § 10-31. Arveavgift § 10-32. Avdragsordning ved arv og gave av næringsvirksomhe Eller du får restskatt. Og da er ikke dagen fullt så gledelig. Systemet for skatt er i realiteten det samme for selvstendig næringsdrivende. Men i fravær av en arbeidsgiver som kan trekke skatt av lønn, må den selvstendige betale slikt forskudd selv Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente

Hei . Når du betaler restskatt så føres det slik. Kredit 1920 Bankinnskudd. Debet 2510 Betalbar skatt, utlignet . Så blir konto 2500 og 2510 nullet ut ved årsavslutningen for 2019, når du skal avslutte og bregene skatten for 2019 Noen bør utsette utbetalingen. Ifølge ferieloven «skal» pengene utbetales. Dersom enten arbeidsgiver eller arbeidstaker vil at pengene skal utbetales, kan ikke den andre part motsette seg dette. Partene står imidlertid fritt til å gjøre en avtale seg i mellom Dele opp restskatten. Hvis du får restskatt på under 1.000 kroner, må du betale tilbake alt på samme termin (forfallsdato 22. juni eller tre uker etter at skatteoppgjøret var klart - avhengig av når du mottok skatteoppgjøret).. Er restskatten på over 1.000 kroner, betales beløpet tilbake over to terminer.. Er restskatten på under hundrelappen, inklusive renter, skal ikke dette betales Finn synonymer til utsette og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Kan utsette. Skatteinnkreveren har altså mulighet til å utsette betaling, men det er ingen automatikk: - Vi kan etter konkret vurdering gi avtale eller utsettelse dersom skattyter ikke har midler tilgjengelig når kravet forfaller til betaling. Hvis du ber om utsettelse, må du kunne dokumentere din økonomiske situasjon

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for

Selskaper har en tendens til å ikke utsette utbetaling av utbytte på preferanseaksjer lenger enn absolutt nødvendig, unngå nødvendigheten av også å utsette innbetalinger til felles aksjonærer. En viktig del av utbytte i restskatt er at de forsinket utbytte blir alltid betalt til den nåværende innehaver av den foretrukne aksjer at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling Betalingsutsettelse, ettergivelse, reduksjon av restskatt. Generelt om tjenesten. Beskrivelse. Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt. Målgruppe

Restskatt: Leserne spør - Dinsid

Utsett lønn: Hvis du befinner deg i grenselandet for topatt (henholdsvis 550 550 og 885 600 kroner), kan utsettelse av bonuser eller liknende til over nyttår bidra til å unngå at du havner på feil side av streken. Selg ulønnsomme aksjer: Realisasjon av tap medfører at du får trukket av 28 prosent av tapet på skatten Covid-19-pandemien, kan du søke om å utsette betalingen hos Skatteetaten). Hvis du med sikkerhet vet at du kommer til å få restskatt, er det alltid et godt tips å betale det du tror du er skyldig innen 31. Mai. Du må nemlig betale 1,17 prosent i rente per år, fra og med 1 Ordinær frist er 31. mai Selvstendig næringsdrivende skal levere selvangivelsen elektronisk innen 31. mai. Selskap (AS, ASA, SA, BA med mer, bortsett fra oljeselskap) har også frist 31. mai. Tilsvarende vil deltakere i deltakerlignede selskap (DLS) ha samme leveringsfrist som selskapet, det vil si 31. mai. Det bør gis en merknad i selvangivelsen om at vedkommende er deltaker i et slikt. SISTE FRIST: Torsdag 30.4 er for de fleste lønnsmottakere siste frist for å gjøre endringer i skattemeldingen. Men det er enkelt å utsette dette Purring på restskatt? slafsetafse Innlegg: 1048. 23.04.08 16:17. Del. Hvordan er det med purring på restskatten? Er det som med helt vanlige regninger, at purringen dumper i postkassen 1-2 uker etter utløpsdatoen? Går vel an å utsette mot at du får ekstra gebyr på 540 spenn tror jeg.

Koronaviruset spres nå både i Norge og internasjonalt, og mange norske arbeidstakere vil i tiden fremover risikere å bli eksponert for viruset privat eller i jobbsammenheng. Det reiser en del spørsmål for arbeidsgivere, som må forholde seg til arbeidstakere med påvist eller mistanke om smitte NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon Etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for merverdiavgift) 6 ganger årlig. Mva-meldingen er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd) Hvilke regninger er det best å utsette? sep 12, 2017 | Forbrukslån, Lån, årsavgift på bilen og eventuell restskatt. Deretter vil det være lurt å prioritere mobiloperatøren, fordi man kan risikere at abonnementet blir sperret hvis man ikke betaler og det går for langt

Alle som fikk over 1000 kroner i restskatt ved skatteoppgjøret i juni har i dag siste mulighet til å betale siste avdrag. Gjør du ikke det påløper det en skyhøy rente Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt Personlig næringsdrivende Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 1,17 prosent pro anno av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2019 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2020 Jeg fikk skattesmell på 30.000kr, men har det veldig trangt nå. Jeg har fått regning at jeg skal betale 15.000kr 22/8. Den greier jeg, men veldig usikker på om jeg greier neste til tiden. Vet noen om det er muligheter for og få utsette neste betaling til kanskje januar neste år, eller godtar ikke.. Hjemkommunen din kan ettergi, nedsette eller utsette restskatt om du er kommet i det som heter «en svært ugunstig økonomisk situasjon». Søknaden, som sendes skatteutvalget, må dokumenteres grundig Smartepenger.no er et helt uavhengig nettsted, med informasjon og råd innen privatøkonomi og forbrukerstoff

822.000 personer, hvilket tilsvarer to av ti skattytere - får restskatt på til sammen 20,5 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall. Har du skatt til gode og leverer den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift For å unngå renteberegning på eventuell restskatt bør denne betales før 31. mai 2020. OBS: På grunn av COVID-19 er fristen for å levere skattemelding med vedlegg utsatt fra 31. mai 2020 til 31. august 2020. Det er ikke mulig å søke om ytterligere utsettelse Glem å betale restskatt over nettet. ÅLESUND (VG) Du kan bare glemme å gjøre opp høstens restskatt via din egen nettbank

Utsatt skatt - Hva er utsatt skatt? - Vism

Forskuddsskatt, restskatt, eller annen utliknet skatt som ikke blir betalt i rett tid, kan inndrives av skatteoppkreveren ved trekk i lønn og andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7. bør du så raskt som mulig tilpasse økonomien din ved å utsette utgifter til for eksempel ferie eller andre større innkjøp MERK: Om du beregner for lite forskuddsskatt skal det betales restskatt. Om restskatten betales innen 31. mai året etter, slipper man kostbare renter på restskatten. Oversittet frist kan få store følger. Det mange ikke er klar over er at for sen betaling av forskuddsskatten kan få svært uheldige konsekvenser

Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre - Skatteetate

 1. for restskatt. Første ter
 2. Du kan utsette leveringsfristen med én måned. Skatteetaten bekrefter at mange allerede har levert skattemeldingen, og at noen av disse til og med har fått skatteoppgjøret med penger utbetalt på konto. Har du ikke levert ennå, er innleveringsfristen for lønnstakere og pensjonister 30. april. For næringsdrivende er fristen 31. mai
 3. Når du er ferdig med skattemeldingen foreslås at du sjekker hvordan du ligger an med hensyn til skatten for i fjor. Hvis det ser ut til å bli restskatt har du mulighet til å innbetale et tilleggsforskudd som utligner eventuell beregnet restskatt før 1.juni for å unngå renter på restskatt som forfaller på høsten
 4. og forrentes, ettersom jeg får 3,5% rente,.
 5. dre sterkt funderte klagesaker. Dette vil kunne svekke ligningsmyndighetenes mulighet til å prioritere f.eks. mer velbegrunnet klagesaker
 6. Hvordan det forholder seg med ansatte og restskatt. Hvordan du skal rapportere permitteringer i a-meldingen. Hvordan gjør vi det når vi ikke får trukket skatt siden NAV har overtatt utbetalingene; Hvordan man skal tilbakeføre underskudd; Hvordan man skal utsette formueskatten.Praktisk informasjon
 7. Her finner du kommunetall som viser foreløpig skatteberegning for 2019.(pdf) Her finner du fylkestall som viser foreløpig skatteberegning for 2019.(pdf) Fakta om skattemeldingen: Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. 8 av 10 (2,8 millioner) ligger an til å få skatt til gode når skatteoppgjøret er klart, mens 2 av 10 (800.000) sannsynligvis må betale restskatt

Betale restskatt . men må dele det opp pga høy sum ..

Avlyste arrangementer. Dersom et arrangement blir avlyst som følge av korona utbruddet, har du i utgangspunktet rett på pengene tilbake for billetten du har kjøpt.. Erstatning for andre utgifter du har hatt, som for eksempel reise og overnatting i forbindelse med arrangementet, vil du ikke kunne kreve dekket av arrangøren.Dette gjelder uansett hva som står i vilkårene Dette gjelder ikke dersom du må betale restskatt. Da kommer skatteoppgjøret tidligst i juni uansett. Samme frist. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Trenger du å utsette frist eller få hjelp av andre

Skatteoppkrever og kemner - Skatteetate

Rentetillegget på restskatt er 1, 17 prosent per år fra 1. juli 2019 til forfall første termin restskatt i 2020. - Ikke utsett å betale tilbake skattesmellen. For mange kommer restskatten som en overraskelse på økonomien og det gjør bare vondt verre om regningen får vokse seg enda større, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB Bank som tilbyr forbrukslån, kredittkort og lån uten sikkerhet. Få vår beste rente til deg (fra 6,99% nom) og svar med en gang ved å søke direkte Hvem må i karantene grunnet korona/covid-19, hva innebærer karantene og hvilke unntak gjelder? Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19 Skatteart (eks. restskatt, renter, forskuddsskatt) Skatteår Beløp . Nordmøre Kemnerkontor Unntatt offentlighet Jf. offl. § 13 (1), jf. sktbl. § 3-2 Skjema sendes: Nordmøre Kemnerkontor Pb 178 6501 Kristiansund kemneren@kristiansund.kommune.no 3. Opplysninger om søkeren og husstande

Bokføring restskatt - Visma Communit

Hvis man ikke har ferie i år, men tenker å ha en lenger ferie neste år, kan man som arbeidstager med arbeidsgiver utsette utbetalingen av årets feriepenger til det året man faktisk skal ha ferien Restskatt. Når Skatteetaten har behandla skattemeldinga di, får du eit skatteoppgjer. Då får du veta om du får att pengar på skatten eller om du må betala restskatt. Ein privatperson, sjølvstendig næringsdrivande eller deltakar i ansvarleg selskap er personleg skattytar. Skatteoppgjer for personlege skattytarar . Tilleggsforsko Bare noen timer etter at dommeren klubbet igang rettssaken mot milliardæren Mikhail Khodorkovskij ble hele saken utsatt på ubestemt tid 200 000 Oslo-folk kan få restskatt i år, ifølge beregninger gjort av Oslo kemnerkontor. Det er dobbelt så mange som i fjor. Færre enn vanlig endret skatten sin etter at renten gikk ned

Altinn - Skatt for aksjeselska

 1. Restskatt på over 1 000 kr har to forfall med like store beløp. Betaling skjer til skatteoppkrevjaren sin konto for skatt. Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søke om å få utsette betalinga, få skatten redusert eller sleppe å betale skatt
 2. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2018 til 2019 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,25 prosent, ko..
 3. Russen har bestemt seg for å utsette russetiden til 16.juni for å ivareta dugnaden som vi alle er med på ved å holde oss hjemme og holde avstand
 4. Hvordan det forholder seg med ansatte og restskatt. Hvordan du skal rapportere permitteringer i a-meldingen. Hvordan gjør vi det når vi ikke får trukket skatt siden NAV har overtatt utbetalingene. Hvordan man skal tilbakeføre underskudd. Hvordan man skal utsette formueskatten
 5. Du kan søka om utsett eller tidlegare skulestart for barnet ditt. Kven kan få utsett eller tidlegare skulestart? Barnet vil først få ei sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Dersom dei sakkunnige er i tvil om barnet har kome langt nok i si utvikling til å starta på skulen, kan utsett skulestart vera aktuelt
 6. Regninger forsvinner ikke, så om du får problemer med å betale, ta kontakt med utsteder eller kreditor for en betalingsutsettelse. Husk at kredittkort og forbrukslån med høye renter er den dyreste gjelden å utsette. Få oversikt. Har du ikke allerede satt opp et budsjett over din privatøkonomi, er dette riktig tidspunkt

Risikerer kraftig restskatt — Jeg er overrasket over at ikke langt flere har endret skattekortet sitt. Mange risikerer dermed kraftig restskatt neste år fordi fradraget for renteutgiftene er blitt redusert, sier skattedirektør Svein Kristensen i pressemeldingen. Og det hjelper ikke å utsette endringen at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd) at alle pliktige oppgaver er levert; at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk; For.

Skattemeldingen: Slik søker du om utsettelse

 1. Andre forfall for betaling av restskatt Du må søke om utsettelse innen midnatt 30. april, og vi oppfordrer til elektroniske søknader, sier Anette Bjerke. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NR
 2. Dessverre kan vi ikke endre på trekket/avdraget, eller gi utsettelse fordi det er desember måned. Beløpet settes til det samme hver måned, hele året, men du vil ha litt ekstra å rutte med fordi det i desember er halv skatt på lønninger/trygd
 3. Restskatt for upersonlege skattytarar. Når Skatteetaten har behandla sjølvmeldinga, får du eit skatteoppgjer. Då får du vite om verksemda får igjen pengar på skatten eller må betala restskatt. Restskatt betalast til Kemnaren. Aksjeselskap (AS), Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og bankar er upersonlege skattytarar
 4. Vel skatteart restskatt og det året skatten gjeld for. Dette er viktig for at betalinga skal registrerast rett. Du kan få laga eit KID-nummer hos Skatteetaten. Dersom du betaler frå eit utanlandsk kontonummer: Legg inn kontonummeret du skal betala til på Nordea Bank si nettside, og få generer IBAN-nummer og SWIFT-kode. Dersom du betaler.

Hvis koronakrisen påvirker økonomien din, kan det være lurt allerede nå å sjekke skattekortet ditt for å unngå restskatt neste år, anbefaler skattedirektøren. Related articles. Oljeprisen ned 3 prosent etter Trumps bekreftede koronasmitte; Frp vil utsette kravet om nullutslipp i fjorde Da det ble innført en mulighet til å utsette betalingen av formuesskatt i 2016 dersom bedriften gikk dårlig, viste det seg at svært få brukte muligheten. Renten til kemneren på beløpet som skulle utsettes, var 6 prosent. Det var billigere å låne pengene i banken for å betale skatten, noe bedriftseierne trolig allerede hadde funnet ut

Slik blir du kvitt restskatten - NRK Livsstil - Tips, råd

 1. Skatteart (eks. restskatt, renter, forskuddsskatt) Skatteår Beløp . Unntatt offentlighet Jf. offl. § 13 (1), jf. sktbl. § 3-2 Skjema sendes: Nordmøre Kemnerkontor Pb 178 6501 Kristiansund kemneren@kristiansund.kommune.no 3. Opplysninger om søkeren og husstanden Søkers nav
 2. Hvordan søker jeg om utsettelse av moms-innbetaling? Vi er tilbake på måndag klokka 9. Er det noko du lurar på i løpet av... helga, ta gjerne ei tur innom www.skatteetaten.no. Der finn du svar på det meste om skatt. Se me
 3. Rentetillegget på restskatt og skatt til gode for lønnsmottakere og pensjonister er på 0,39% per år. Rentene man får utbetalt på skatt til gode beregnes på det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2017 til skatteoppgjøret sendes til skattyter i 2018
 4. Det kan være ulike grunner til at man ikke traff med skatteinnbetalingen for 2016, men har man først fått restskatt er det fortsatt flere veier å gå. Betal inn restskatten før 31. mai. Da slipper du at det legges til renter på beløpet - og det er ute av verden slik at du kan ta ferie med god samvittighet

Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes

 1. restskatt i 2016.- Restskatt under kr 100 trenger ikke betales.- For dei som får skatteoppgjeret i juni, er tidlegaste forfallsfrist 20. august - både for restskatt over og under 1000 kr.- Hvis ein får over 1000 kroner i restskatt, blir denne delt i to like innbetalingar
 2. Restskatt eller ei? NYTT TEMA. Neste >> 1 2. elcid Innlegg: 4702. 29.03.04 23:37. Del. Hvordan gikk det med dere? Jeg fikk ihvertfall som forventet 3500 igjen på skatten! =) - El Cid sahib. Upassende innlegg? Svar. torryP Innlegg: 3351. 30.03.04 08:36. Del. 16 høvdinger igjen. Upassende innlegg
 3. redusere restskatt eller rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd. Som alternativ er det bedt om at restskatten ikke ilegges rentetillegg frem til 31. august 2020. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å eksakt beregne hva et eventuelt tilleggsforskudd vil beløpe seg til før skattemeldingen er ferdig utfylt
 4. Bjørn Erik fikk tilbake noe mer, men forteller at det blir restskatt etter at han har ført opp leieinntekter på utleiebolig. De siste årene har det blitt mye lettere å utsette gevinstskatten med aksjesparekonto og investeringskonto, forteller Bjørn Erik
 5. Jeg ser ikke helt problemet med restskatt så lenge man vet at den kommer og har pengene. Angående disse link produktene som ble anbefalt er det en ikke helt ubetydelig kostnad involvert i diverse gebyrer. Men enhver får gjøre seg opp en mening om det er verdt prisen for å utsette skatten til man tar ut pengene
 6. Skatteetaten har nå sendt skattemeldingen til 4,9 millioner personer. - Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer skattedirektør Hans Christian Holte i en melding: Skatteetaten har nå sendt skattemeldingen til 4,9 millioner personer - 8 av 10 ligger an til å få skat

Restskatt betyr at du skuldar pengar til skattestyresmaktene fordi du har betalt for lite skatt. Du får eit skatteoppgjer etter at Skatteetaten har behandla skattemeldinga di, og der vil det gå fram om du får tilbake pengar, eller om du må betale restskatt. Får du restskatt på mindre enn 1000 kroner, må du betale heile beløpet på éin. Blir det restskatt eller penger tilbake i år mon tro? Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Ikke utsett å sjekke skattemeldingen. DNB. 4. april 2019 · Nå er skattemeldingen her. Blir det restskatt eller penger tilbake i år mon tro. Men det er enkelt å utsette dette. Det samme gjelder alle som får beregnet restskatt. Leverer du skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret tidligst 12. august Nær 580 000 av desse har fått restskatt på i snitt 19 600, medan nær 2,6 millionar har fått i snitt 11 200 tilbake. Dei som har fått skatteoppgjeret sitt til no, er dei som har fått og levert ny skattemelding, og hadde skatt til gode eventuell restskatt for denne gruppen skattytere. Fristen for betaling av årets tilleggsforskudd for næringsdrivende og selskaper bør derfor forlenges til 31. august 2020. Alternativt kan det vedtas at årets restskatt forfaller uten renter frem til dette tidspunktet. Forslag om innføring av næringsfradrag for selvstendig næringsdrivend

 • Lønnstrinn bioingeniør.
 • Start banenor.
 • Miniventilasjon best i test.
 • Komplexa tal ekvationer.
 • Danmarks berømte tivoli.
 • Typegodkjenning mc.
 • Lord of the rings smaug.
 • Turstier nissedal.
 • Ankertunet barnehage.
 • Hunden piper uten grunn.
 • Shades of blue season 3 premiere date us.
 • Spikerpistol biltema test.
 • La gare balingen.
 • David thewlis fargo.
 • Rübeland.
 • Selen magnesium.
 • Hvordan trappe ned på neurontin.
 • Hvordan referere til kilder fra internett.
 • Hva påvirker dialekter.
 • Yoga chavannes des bois.
 • Forskalingsblokk ringmur garasje.
 • Intertoys bordspellen.
 • Weihnachtsmarkt solingen höhscheid 2017.
 • Fetsund bru høyde.
 • Kostenlose ebooks.
 • Brennmerking av tre.
 • Lego til salgs.
 • In welches auge schauen.
 • Tanzlokal kajüte bad wildungen.
 • Mesterfinalen 2017.
 • Ponytail hund.
 • Finn investor.
 • Mads ylvisåker sofie ylvisåker.
 • Tegneserie mal.
 • Csgo overpass.
 • Html button link.
 • Fullmetal alchemist movie netflix imdb.
 • Gottebiten online.
 • Snyggaste killen.
 • Billig tauverk.
 • Rise of the tomb raider ps4 prisjakt.