Home

Hsn fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) tilbyr studier innen sykepleie, vernepleie, barnevern og radiografi. I tillegg har vi landets eneste optikerutdanning. Dekan: Pia Cecilie Bing-Jonsson Fakultetsdirektør: Kine Strand Bye. Fakultetet har følgende institutter: Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, instituttleder: Lise Gladhu USN Handelshøyskolen er etablert på våre campuser i Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har en bred studieportefølje med virksomhet på stort sett alle av våre campuser. Vi tilbyr både studier innen store profesjonsutdanninger som grunnskolelærer og barnehagelærer og studier innen disiplinære fagtradisjoner som blant annet kunst, kultur, folkemusikk og idrett Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er et norsk universitet som ble etablert 4. mai 2018. USN er en videreføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som fusjonerte til én institusjon i perioden 2014-2016, opprinnelig med navnet Høgskolen i Sørøst-Norge. Universitetet har åtte campuser som befinner seg i Bø, Porsgrunn, Notodden, Rauland, Drammen.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap - Universitetet i

Publiseringsstatistikk for HSN - Vedlegg 2 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) ___ Side 2 av 23 1 Vitenskapelig publisering - publikasjonspoeng og antall publikasjoner Figur 1 Reell poenguttelling, med den poengberegning som var gjeldende for rapporteringsårene. Ny poengberegning fra og med 2015 Buy Online At The Official HSN Website. HSN.com Offers Deals And Special Values Every Day. Shop Beauty, Electronics, Fashion, Home, And More I 2017 har NTNU 8 fakulteter og 56 institutter Semestersidene er til en hver tid oppdatert, der finner du gjeldende tidspunkter og frister knyttet til eksamen. Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Emnet består av følgende fagområder: Avtalerett (4 stp) Obligasjonsrett I og II (20 stp) Dynamisk tingsrett (1 stp) Obligatorisk kurs (5.

USN Handelshøyskolen - Universitetet i Sørøst-Norg

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Merry Christmas $25.00 HSN Gift Card Pricing $ 25.00. Note: Free Shipping ♥ More. Handelshøyskolen, HSN • Anja Olafsen, Førsteamanuensis, PhD (økonomi, ledelse, arbeidsmotivasjon) ved Handelshøyskolen, HSN • Monika Gullslett, Førsteamanuensis, PhD (sosiologi, psykisk helse, innovasjon) ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN • Amund Aaberge, Mastergradsstudent (organisasjon, ledelse og arbeid) ved. Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forskning ved Det humanistiske fakultet Publiseringsstatistikk for HSN - Vedlegg 3 Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ___ Side 2 av 23 1 Vitenskapelig publisering - publikasjonspoeng og antall publikasjoner Figur 1 Reell poenguttelling, med den poengberegning som var gjeldende for rapporteringsårene. Ny poengberegning fra og med 2015

utdanning.n Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) var en statlig høgskole som ble opprettet 1. januar 2016 ved fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Høgskolen fikk universitetsstatus 4. mai 2018 som Universitetet i Sørøst-Norge.HSN var ved opprettelsen landets nest største høgskole (rangert etter antall studenter), og har campus følgende steder: Drammen. Fagdag i Prog&Mod 15.12 2017 ved HSN. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Institutt for elektro, IT og kybernetikk. Dagens . innhold: Litt . informasjon om . HSN. Programmering . av . simulator for et innløpsmagasin . til . et renseanlegg inkl. nivåreguleringssystem. Programmering av temperaturreguleringssystem . for fysis min.usn.no - Logg inn. Alternativ pålogging. For eksternt ansatte eller dersom Feide-serverene er nede

Universitetet i Sørøst-Norge - Wikipedi

 1. Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv
 2. Det humanistiske fakultet Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO. Postadresse. Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO. Telefon, faks, e-post. 228 56293 228 54550 postmottak@hf.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på HF. Logg inn Logg ut meny
 3. EXTENDED HOLIDAY RETURNS Go ahead, shop now. You can return almost any item through January 31, 2021
 4. Se også rapport for HSN med diagrammer: Publiseringsstatistikk for HSN : vitenskapelig publisering 2010-2017. Vedlegg for fakultetene med tilhørende institutter: HH - Handelshøyskolen; HIU - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap; HS - Fakultet for helse- og sosialvitenskap; TNM - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og.
 5. Fakultet og institutter har et felles ansvar for å skape det gode læringsmiljøet. Arbeidslivsrelevans . Vi er opptatt av å tilby utdanning som gjør våre kandidater rustet for arbeidslivet, og tilby utdanning som er tett på arbieds- og kulturliv
 6. Vi ser frem til oppgaven som nytt dekanat ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Aktuelle saker. Årets forelesere 2020 ved Institutt for geofag 5. nov. 2020 14:09 . Gratulerer til Kristina Dunkel og Anders Mattias Lundmark som nylig ble kåret til årets forelesere ved Institutt for geofag av geostudentene

Fakultet for medisin og helsevitenskap er en utdannings- og forskningsinstitusjon innenfor medisin og helse. Vi er også del av det integrerte universitetssykehuset i Trondheim sammen med St. Olavs hospital.. Fakultetet har aktivitet i Trondheim, Gjøvik, Ålesund og Levanger Arild Hovland (59), dekan - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HSN/USN; Dekan - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk . Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim; Ingrid Schjølberg (55), dekan - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTN Produktet av de n første naturlige tallene 1 ·2 ·3 ·...·n, kalles n-fakultet og betegnes med n! Eksempel: \(4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24\) En generalisering av fakultet til ikke-heltallige verdier av n er gammafunksjonen Γ (n). Uenighet om dosenter bør lede et fakultet Noen har blitt både opprørte og søvnløse etter at styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtok strengere kompetansekrav for å få en dekanstilling. (HSN) som stiller krav til minimum førstekompetanse for å være kvalifisert til stilling som dekan ved den nyfusjonerte høgskolen

HSN, ved det enkelte fakultet, skal innen 1. september, sørge for at oppdatert oversikt over studier der det skal velges tillitsvalgte, sendes SDSN. Faglig tilsatte informerer klassene om tillitsvalg ved studiestart, tilrettelegger for og gjennomfører valg av tillitsvalgt i hver klasse Sentralt i det frivillige studentlivet ved Det humanistiske fakultet står Humanistisk studentutval (HSU), som har som mål å gjere livet som student best mogleg både sosialt og fagleg. HSU er ein studentorganisasjon og eit studentpolitisk organ som skal arbeide for å fremje saker som angår studiekvalitet og studentvelferd Safe, easy and efficient digital exams anytime and anywhere UiO > Det utdanningsvitenskapelige fakultet > Forskning > Besøksadresse. Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 0371 OSLO. Postadresse. Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO. Kontaktpunkter. Kontaktpunkter UV. Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen ved UV. Logg inn Logg ut meny På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd

HSN Shop HSN ® For Daily Deals & Top Brands At The

 1. Semestersidene er til en hver tid oppdatert, der finner du gjeldende tidspunkter og frister knyttet til eksamen. Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F. Emnet får høsten 2020 obligatoriske oppgaver som skal gjennomføres før eksamen. Emnet består av følgende fagområder: Strafferett (10.
 2. HSN har i dag 17000 studenter og 1500 ansatte. Den består av studiestedene Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Den faglige virksomheten er organisert i fire fakulteter; Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Fakultet for helse- o
 3. Forskerteamet fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har gjennomført en kartlegging av hvor fysisk aktive barna er i barnehager i Sandefjord, og følger nå prosessen med å sette i verk tiltak i barnehagene. Les hele saken på høgskolens hjemmeside

Mal for prosjektskisse for ph.d.-programmer ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Malen for prosjektskisse skal brukes ved søknad om opptak til ph.d.-programmene i bibliotek- og informasjonsvitenskap og sosialt arbeid og sosialpolitikk Om HSN er en stor høgskole, er HIU et stort fakultet. Slik ser fakultetet ut i boksologiens verden før styremøtet i morgen; et mangfold som gir mange muligheter, høgskolens desidert største fakultet. Mange sterke fagmiljøer som presterer innenfor både undervisning og forskning, men fortsatt rom for utvikling ENT3R Telemark har hensikt å hjelpe elever fra Grenlandsområdet med å realisere sine mål innen realfag. Vi består av 8 høyt kvalifiserte mentorer fra ingeniørstudier ved USN som hver uke møter elevene og deres problemstillinger. Vi ønsker å gi et mer positivt forhold til realfag, mesteringsfølelse og det beste tilbudet til elevene

Forskrifter. NY: Endringer i ph.d.-forskriften som følge av koronaviruset. Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid Fakultet som har egne utfyllende retningslinjer til forskriften for graden ph.d. Aud Mette Myklebust, faggruppeleder og programkoordinator ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN, takket Kari Gerhardsen Vikestad for den jobben hun har gjort med studiet, og oppfølgingen av studentene underveis

Fakulteter og institutter - samlet oversikt - NTN

JUS3111 - Formuerett I - Universitetet i Osl

Nils Kristian Bogen, tidlegare rektor på Høgskolen i Telemark, er tilsett som prorektor ved HSN. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal Styret for Høgskolen i Søraust-Noreg har tilsett nye leiarar. Fire av totalt elleve i den nye leiinga kjem frå tidlegare Høgskolen i Telemark. Morten Christian Melaaen, Arild Hovland og Anton Stubberud er tilsette som dekanar ved fakultet [ Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap er det største av de fire fakultetene med 6.500 studenter HSN skal hjelpe EU med å finne svaret. Publisert 10.09.2016 — Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Slik blir skolestarten smidigere. De aller.

Video: USN - Universitetet i Sørøst-Norg

Arild Hovland, dekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (åremål i fire år fra 01.08.16). Heidi Kapstad, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (åremål i fire år fra 01.08.16). Hans Anton Stubberud, dekan ved fakultetet Handelshøyskolen (han har ett år igjen av åremålet sitt) 2.1 E­læringssatsing i HSN og offentlig sektor Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) var tidlig ute med nett­ og samlingsbaserte studier, og de ansatte på fakultet har vist en stor omstillingsevne og vilje til å t

Fakultet for medisin og helsevitenskap - NTN

Førland (f. 1959) er cand. philol. med hovedfag historie og mellomfag i statsvitenskap og sosialøkonomi. Dr. philos i historie i 1991. Førland har vært prodekan for studier og utdanning ved Det humanistiske fakultet fra 2003 til 2006, undervisningsleder ved IAKH fra 2009 til 2012 og instituttleder samme sted fra 2013 til 2016 14 millionar til betre sjukepleiepraksis. Sjukepleiestudentar er i praksis halvparten av studietida. Eit stort prosjekt ved UiS skal gi studentane betre oppfølging i deira første praksis på sjukeheim HSN og ca. 20 andre universiteter og høgskoler har vært med i UNINETT's felles anskaffelsesprosess for ny digital læringsplattform - eller Learning Management System, LMS. Ved Fakultet for teknologi (TF) startet vi i august 2016 opp nettmasterstudier i Process Technology (PT) og Energy and Environmental Technology (EET) organ på sine felt. HSN har i samsvar med UH-loven også etablert læringsmiljøutvalg (LMU), skikkethetsnemnd og klagenemnd. Organisering av den faglige virksomheten HSN har fire fakulteter med følgende studiesteder: 1. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap: Bø, Drammen, Notodden, Rauland, Ringerike, Porsgrunn, Vestfold 2 Fakultet for Samfunnsvitenskap - Mastergradsavhandling Studieprogram: Innovasjon og ledelse Vår 2016 Christophe Weber Hvor innovativ er Fjord Line As, avdeling Sandefjord/Strømstad? Høgskolen i Sørøst-Norge Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Økonomi og Ledels

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV

- Jeg synes jo det er gledelig at vi har en lang venteliste. Men jeg har også en reell bekymring angående prioriteringene for velferdsstaten, sier Heidi Kapstad, dekan ed Fakultet for helse- og.. Det humanistiske fakultet (HF) Det juridiske fakultet (JUS) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) Det medisinske fakultet (MED) Det odontologiske fakultet (ODONT) Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Det teologiske fakultet (TF) Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) Naturhistorisk museum (NHM) Kulturhistorisk museum (KHM

HSN

HØYRING: Forslag til struktur i nytt fakultet Fakultet for ingeniør- og naturfag (FIN) 1.0 Bakgrunn Det som frå nyttår vert Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) har sidan mai 2016 hatt mange samlingar mellom dei involverte avdelingane i dei gamle høgskulane, og mellom samanliknbare fagmiljø Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Rapporter denne profilen; Erfaring. Studieveileder/ Seniorkonsulent ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid - noen erfaringer fra HSN. Runi Børresen Førstelektor Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenska - Det gir muligheter og det forplikter, sier rektor ved HSN Petter Aasen. Faglig utviklingsarbeid. Prosjektleder ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Kristin Barstad, leder arbeidet med etableringen av femårig grunnskolelærerutdanning ved HSN

Ved Fakultet for teknologi (TF) startet vi i august 2016 opp nettmasterstudier i Process Technology (PT) og Energy and Environmental Technology (EET). Disse to programmene har i mange år vært tilbudt som engelskspråklige campus-programmer, med et stort innslag av utenlandske studenter, men fra høsten 2016 valgte vi å tilby dem også som 4-årige deltidsstudier (5 Campus og fakultet - HSN Kongsberg, HH Studie - Økonomi og ledelse Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg er en veldig ivrig og engasjert person som ønsker å bidra for HSN Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: Jeg har allerede en plass i valgkomiteen samt min oppgave som studentrådsleder for økonomi og ledelse

USN - Universitetet i Sørøst-Norge

Det humanistiske fakultet Universitetet i Berge

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (HSN). Fakultetet har flere forskere fra flere fagområder som jobber med fokus på innovasjon, grønn innovasjon, regional utvikling, bærekraft mot privat, offentlig og frivillig sektor Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU

utdanning.n

HSN vil ha ca 15.500 studenter og 1.500 ansatte. HSN får åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. HSN har som klar ambisjon å bli universitet, og vil sende søknad om dette til NOKUT i 2016 HIU - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. HS - Fakultet for helse- og sosialvitenskap. HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. ISU - Internasjonal students union. KD - Kunnskapdepartementet. LM - Landsmøtet i NSO (Norsk studentorganisasjon) LMU - Læringsmiljøutvalget . NFR - Norsk Forskningsråd. NOKUT - Nasjonalt organ for. Dekan, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag Morten Christian Melaaen (53), dekan, eks HiT 11 menn og 5 kvinner har søkt seks lederstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge Didaktisk digitalt verksted (DDV) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS ble formelt åpnet i slutten av september. Siden den tid, har lærerstudenter og ansatte ved fakultetet brukt «framtidens klasserom» til undervisning samt benyttet seg av drop-in tilbudet for å teste ut nye digitale verktøy på egenhånd høgskolelektor, Fakultet for helsefag, HiOA UH, sykepleie - 1 Anne Marie Gran Bruun, Høgskolen Sørøst-Norge (HSN) faggruppeleder, Institutt for sykepleievitenskap, HSN, campus Vestfold UH, medisin- 1 Hilde Grimstad, NTNU prodekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU UH, sosialfag - 1 Veiledningspedagogikk Liv Grendsta

Høgskolen i Sørøst-Norge - Store norske leksiko

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fått sine to første Offentlig sektor ph.d- kandidater knyttet til skole. Nå skal forskning og praksis koples enda tettere sammen. Se alle forskerprofiler. Innovasjon ved UiO. Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk. Her finner du generatorer som hjelper deg med å lage arbeidsark og oppgaver innenfor de fleste emner i faget + mye mer. På nettstedene under finner mange gode ressurser som du kan la deg inspirere av eller ta i bruk i klasserommet med én gang Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Dekan Anders Johan W. Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, , UiA Professor Bengt Karlsson ved Senter for psykisk helse og rus, HSN. Det ville være plass til inntil 30 deltakere og prisen vil være kr 5200,-. Dette dekker opphold, kost og transport. Hver enkelt ordner selv med flybilletter. Bindende påmelding innen 1.mars 2017

Thomas Dyrland - Høgskolen i Sørøst-Norge

Innlogging - USN Intranet

Академік НАН України, доктор економічних наук, професор Ярослав Олійник пішов з життя на 68 році життя b. Dekan fra aktuelt fakultet c. To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene som tilhører undervisnings- og forskerpersonalet d. To studentrepresentanter 2. Tilsettingsutvalg for professorer og dosenter (TUP) som har følgende sammensetning: a. Personaldirektør evt. den rektor ved styrets delegasjon bemyndiger ved HSN - leder Forskergruppen har bestått av: Janne Dugstad, Hilde Eide, Tom Eide og Monika Gullslett, alle Fakultet for helse- og sosialvitenskap HSN, Karen Stendal og Etty Nilsen (prosjektleder) fra Handelshøyskolen ved HSN, Tom Eikebrokk, Carl Erik Moe og Torbjørg Meum fra Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder Høringsuttalelse fra HSN -forskrift om opptak til høyere utdanning -endringer Vi viser til høringsbrev av 8. mars 2017 vedrørende forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Høgskolen i Sørøst-Norge Heidi Kapstad v/ Fakultet for helse- og sosialvitenska

USN Biblioteke

Kandidaten: Monika Knudsen Gullslett er ansatt ved Fakultet for helsevitenskap ved HSN. Prøveforelesning og disputas finner sted i Høgskolen i Sørøst-Norge, Auditorium A2503, Papirbredden 1, Campus Drammen. Settedekan Heidi Kapstad, som er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, HSN, leder disputasen Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap Maritime fag Økonomiske-administrative fag Samfunnsvitskap Oversikt over utdanningsprogram i fakultet per i dag Bachelor i nautikk Maritime Operations (Joint master) Bachelor i eigedomsmekling Bachelor i historie phD i Nautiske operasjonar (Joint PHD med NTNU; UiT og HSN ) Bachelor i reiseli Partners Universities and Colleges. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. University of Bergen. HSN: Høgskolen i Sørøst-Norg Klikk her for informasjon om Corona og aktiviteter i Stokke IL . Retningslinjer for organisert aktivitet i Stokke IL Turn. Stokke IL turn vil tilby organisert aktivitet etter de retningslinjene som er blitt gitt fra, FHI, Norges Gymnastikk- og turn forbunds (Ngtf) koronaveiledning og Sandefjord kommune Vi trenger ikke e-læring, Afrika trenger e-læring! utbrøt plutselig Dr. Rose Chalo Nabirye fra Uganda. Uttalelsen kom under en 3 dagers workshop i Dar Es Salaam, Tanzania der Kirsti Skovdahl fra HSN Campus Drammen, Karol Svanøe fra Campus Vestfold, Anette Staaland og undertegnede fra Campus Porsgrunn deltok med kollegaer fra Muhimbili University i Tanzania, Makerer

Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap på institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Emneansvarlig SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) i barnehagelærerutdanningen. Emneansvarlig MG1SA2, samfunnsfag 1-7 i grunnskolelærerutdanningen fakultet/avdeling. Institusjonsrepresentasjon · UHRs medlemsinstitusjoner med MNT-utdanning har vanligvis 2 representanter. HSN, HVL. Annen representasjon · 4 studentrepresentanter som utnevnes fra NSO. Disse bør representere en bredde i fag og institusjoner · Administrativ representasjon fra sektoren: Leder av MNT-Utdannin PhD Thesis UIS no. 429. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Eliassen, Erik (2018).Cognitive Development and Social Competence in Early Childhood Education and Care. Dr. avhandling, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet; Kleppe, Rasmus (2018) Høgskolelektor økonomi/regnskapsfag ved Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for industriell økonomi Kursansvar og faglærer i følgende emner: - Driftsregnskap og budsjettering - 7,5 studiepoeng (Vår) André Opsahl var min foreleser gjennom to semester på HSN Program: Ordstyrer Marte Mangset (HiOA) ønsker velkommen Nils Asle Bergsgard (HSN) gir en introduksjon til boka Anders Vassenden (UiS) presenterer sentrale funn og analyser om litteratur og arkitektur Merete Jonvik (IRIS) forteller om nordmenns kulturelle grensedragninger Ove Skarpenes (UiA) kommenterer Debatt med alle innledere, samt med Jørn Ljunggren (UiO).-----Åpent for alle Kl. 18.00.

Kontakt oss - Det humanistiske fakultet

Det viste seg nemlig at domenet hsn.no var opptatt, så da gikk like så godt HSN rett på usn.no, selv om universitetssøknaden først skal sendes inn i februar. 11. desember fikk Petter Aasen jobben som rektor på HSN, som blir landets nest største statlige høgskole målt i totalt antall studenter, bare slått av Høgskolen i Oslo og Akershus Maija Heinilä, HSN På oppdrag fra LMU (Læringsmiljøutvalget) laget Seksjonen for studentstøtte og karrieretjenester ved HSN en questback -undersøkelse om studentmottaket 2017. Denne undersøkelsen ble sendt til alle nye bachelor- og masterstudenter i oktober..

4 fakultet. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Handelshøyskolen. 8 doktorgradsprogram: Ved HSN har vi følgende doktorgradsprogram: Økologi; Kulturstudier; Prosess, energi og automatiseringsteknikk; Pedagogiske ressurser og. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er en statlig høyskole som ble etablert etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT) 1. januar 2016. HSN er landets nest største statlige høyskole med ca. 17000 studenter og 1500 ansatte, hvorav ca. 950 årsverk i undervisnings- og forskningsstillinger I tillegg til medlemmer fra universitetsnettverket, UiA, Nord, HSN og UiS, består styret av én representant fra PROFRES-rådet, samt en valgt representant fra ph.d.-kandidatene Trådløse sensornettverk (TSN) består av en rekke sensornoder som er plassert i et gitt område og som kan foreta målinger fra fysiske prosesser, analysere data og kommunisere data trådløst. I forretningskritiske applikasjoner, som for eksempel, medisinsk behandling, militære anvendelser og katastrofehåndtering, skal en mengde av tjenestekvaliteter (QoS - Quality of Service) være oppfylt

Kristian Hepworth Kandidat til Campusleder Notodden Campus og fakultet: Notodden og HSN Studie: Spesialpedagogikk Hvorfor ønsker du å stille til valg? Jeg føler meg ganske rolig og behersket på mange arenaer og føler for en utfordring og mer ansvar Veiledning studieadministrasjon i FT og på fakultet Avtaleverk praksis mm Utvikling/forvaltning av studieportefølje i samarbeid med fakultetene Studie og emneplaner - også ph.d. Gradsforvaltning EVU (policy, regelverk mv) Sekretariat for utvalg for utdanningskvalitet Sekretariat for klagenemnd

Anne-Kari Ruud - Høgskolen i Sørøst-NorgeDisputas: Kjersti Sternang Kvie - USNForsker på barn i bevegelse - BarnehageFikk pris for å snakke med yngre med demens
 • Michelle nenn es liebe oder wahnsinn titel.
 • Center stage geburtstag.
 • Geneva classic m/dab radio.
 • Yin og yang meaning.
 • Myanimelist top airing.
 • Dressurbane 20x40.
 • Mc dekk best i test.
 • Rapportskriving.
 • Techniker krankenkasse köln adresse krankmeldung.
 • Emansipasjonserklæringen.
 • Polske pierogi oppskrift.
 • Akademiske grader norge.
 • Sensenmann bilder zum downloaden.
 • Falten lasern vorher nachher.
 • Stortingsvalg 2001.
 • Unicef fakta.
 • Athen by.
 • Onderhoudscontract app.
 • Чем славится город бендеры.
 • Trinnvurdering klasse b.
 • Morgon dikt kärlek.
 • Krle wikipedia.
 • Playstation store kort.
 • Hvor mye tran per dag.
 • Studio10 fronter pris.
 • Kirker i norge bilder.
 • Cresco betingelser.
 • Innere bilder definition.
 • Pris støpe plate garasje.
 • Germania flug erfahrungen.
 • Spå i tarot gratis online.
 • Perkins park jahrgangstreffen.
 • Instagram dm desktop app.
 • Weltglückstag bilder.
 • Kremmerhuset ledige stillinger.
 • Fløtesaus pasta laks.
 • Slow loris ddos.
 • Allez hop.
 • Tanzschule reinheim.
 • Hvordan skrive fagtekst.
 • Second order differential equation solution.